”tlačítko
 • Vítejte na stránkách ZŠ Resslova

  školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, informatiky a ekologie

 • Vítejte na stránkách ZŠ Resslova

  školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, informatiky a ekologie

logo o nás

Jsme středně velká státní škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Naše škola žákům nabízí kombinaci klasických a alternativních výukových metod.

logo osobní přístup

Věříme, že osobním přístupem a zaváděním moderních výukových metod podporujeme rozvoj našich žáků. Náš tým pedagogů se skládá z profesionálů s praxí.

logo rodiče vítáni

Je pro nás samozřejmá a velice klíčová spolupráce s rodiči, založená na vstřícné komunikaci a důvěře. Možnost konzultací kdykoliv po dohodě.

nejnovější informace


Aktualizovat tuto stránku

DůležitéINFORMACE O OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO 1. STUPEŇ, 9. ROČNÍK A ROTUJÍCÍ 2. STUPEŇ K 30. 11. 2020

Organizace vzdělávání
Vzdělávací aktivity probíhají podle stávajícího rozvrhu pro prezenční výuku v plné šíři. Při hudební výchově je zakázán zpěv, při tělesné výchově sportovní činnosti, ale žáci mohou pobývat venku.
Střídavá distanční a prezenční výuka probíhá na 2. stupni pro 6. až 8. ročník. Od 30. 11. nastoupí 6. a 8. ročník.
Po celou dobu přítomnosti ve škole musí mít žáci i vyučující roušky.
Žák bude mít 2-3 roušky dle délky pobytu ve škole a igelitový sáček, kam si použitou roušku bude odkládat.

Ranní ŠD funguje pouze pro 0.-3. ročník v čase 7.00 – po zahájení vyučování (bude časově odstupňováno).
Odpolední ŠD pro 0.-4. ročník v čase do 16.30 hod. Děti z jednoho ročníku nyní mohou docházet do jednoho oddělení. Prosíme všechny rodiče, aby děti do ŠD neposílali, pokud to není nezbytně nutné a vyzvedávali je včas.
Pro 3. a 4. stupeň epidemiologických opatření PSA pro školství, nejsme schopni z organizačních důvodů zajistit plný provoz ŠD. Pro žáky 5. ročníku tedy nebude ani ranní ani odpolední ŠD.
Příchod do školy: všichni přes šatnu školy bez zbytečného zdržování.
7.30 - 7.40 – příchod 9. tř. + rotující třídy 2. stupně (6. tř. +8. tř. nebo 7. A, B)
7.40  - 7.50 – příchod 5. A, B + 3. třídy
7.50 - 8.00 – příchod 4. A, B + 0. třída
8.00 - 8.10  -1. A, B + 2. třída
Oběd
Děti budou přihlášeny hromadně k datu nástupu, pokud mají na obědovém účtu dostatek kreditu. Nepůjde-li dítě na oběd, je nutné si ho odhlásit v e-jídelníčku, emailem jidelna@zsressl.cz či na záznamníku 224 915 557.
Kroužky organizované školou nefungují do konce 1. pololetí.
Omlouvání žáků – prosíme obratem – v případě nepřítomnosti delší než 3 dny informujte školu, zda žák bude do školy nadále docházet.

Informace k provozu škol a školských zařízení - PDF
Opatření PES pro oblast školství - PDF

INFORMACE O PŘEPLATCÍCH ZA ŠD A KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU


Přeplatky za školní družinu vzniklé distanční výukou budou žákům převedeny na další období. Pokud si někdo z rodičů přeje přeplatek vrátit, napíše žádost o vrácení přeplatku na adresu hospodarka@zsressl.cz, kde uvede jméno dítěte, třídu a číslo účtu, na který bude přeplatek poukázán.

Kroužky organizované pod hlavičkou školy jsou do konce 1. pololetí zrušeny. Přeplatky budou řešeny obdobným způsobem. Na mail druzina@zsressl.cz zasílejte jméno dítěte, název kroužku a číslo účtu, na který má být částka poukázána.

12. 11. 2020
Mgr. J. Procházka, ředitel školy

Upravené rozvrhy distanční výuky jednotlivých tříd

Rozvrhy distanční výuky od 9. 11. 2020 - PDF

 

ON-LINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Termín třídních schůzek se vzhledem k současné situaci posouvá na 18. 11. 2020. 1. stupeň - v 17.30 hod. 2. stupeň – v 18.00 hod. Třídní schůzky budou probíhat online. Pozvánku obdrží zákonní zástupci z 1.stupně na svůj email a z 2. stupně přes systém Bakaláři.

Chybná zobrazení některých informací v mobilní aplikaci systému Bakaláři

Vážení rodiče,

webová i mobilní aplikace systému Bakaláři jsou vytvářeny společností Bakaláři. s. r. o., běží na jejich serverech a škola nemá, mimo vkládání obsahu, vliv na jejich funkčnost. Webová aplikace však vykazuje výrazně méně chyb, proto pro přístup do školního systému Bakaláři doporučujeme přednostně využívat právě webové rozhraní. Webový prohlížeč najdete na každém chytrém mobilním telefonu i počítači. Pokud se rozhodnete využívat oficiální mobilní aplikaci Bakaláři on-line, můžete ji stáhnout pomocí odkazů níže. Zde naleznete jejich hodnocení, recenze a odpovědi na nejčastější dotazy uživatelů. Na funkčnost mobilní aplikace mohou mít vliv i aktualizace operačního systému mobilního telefonu.

V případě zapomenutého hesla si můžete na přihlašovací stránce automaticky vygenerovat nové přihlašovací údaje pomocí emailu, který jste poskytli škole, nebo pište na svoboda@zsressl.cz.

 

Webové rozhraní systému Bakaláři

Mobilní aplikace pro systém Android

Mobilní aplikace pro systém iOS

 

Dodatek školního řádu - distanční výuka

Dodatek šk. řádu - distanční výuka

 

 

Upravené rozvrhy distanční výuky jednotlivých tříd

Rozvrhy distanční výuky od 9. 11. 2020

 

 

Doplnění informací o distanční výuce

Informace o distanční výuce

Ředitelské volno dne 16. 11. 2020 zůstává v platnosti.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Čj. MSMT-39443/2020-3

 

Vážení rodiče,

nejprve Vám chci poděkovat za Vaši snahu, díky které se Vaše děti mohou i za těchto ztížených podmínek vzdělávat. V příloze je dokument určený všem, kteří jsou v situaci, kdy musejí svému dítěti vysvětlit, že je člen rodiny nebo někdo blízký ve vážném stavu a musí být s koronavirem hospitalizován. V dokumentu najdete tipy, jak s dítětem o této situaci mluvit a odkazy na knížky pro děti, které se zabývají tématem smrti. Přeji Vám, abyste tyto rady nepotřebovali. Hodně sil!

Školní psycholožka
Mgr. Nikol Kuchařová 

Jak říci dítěti, že je někdo blízký ve vážném stavu

Rozvrhy distanční výuky jednotlivých tříd

Rozvrhy distanční výuky od 12. 10. 2020

 

 

Doplnění informací o distanční výuce

Informace o distanční výuce

Vážení rodiče, milí žáci,

zdravím vás opět v režimu distanční výuky. Chci vám nabídnout možnost konzultací v online podobě. Neváhejte se na mě obrátit v případě, že vás něco trápí, potřebujete s něčím poradit nebo chcete sdílet své pocity a obavy. Nejsnadnější je kontaktovat mě pomocí emailu kucharova@zsressl.cz. Následně se domluvíme na dalším postupu (můžeme si zavolat přes telefon, skype, google classroom, nebo si psát, podle toho, co vám bude příjemnější). Můžete se na mě obrátit i v případě, že si chcete pouze popovídat o běžných věcech. I to může přinést úlevu a zmírnit napětí.
Ačkoliv již všichni máme zkušenost s nouzovým stavem z jara a možná si umíme představit, co můžeme očekávat (co se týče chodu domácnosti, učení v distanční výuce, kontaktu s rodinou a přáteli), korona situace v nás může vyvolávat stres, napětí, smutek, ale také frustraci a hněv. Někomu se také mohou vracet nepříjemné zážitky, které prožil při jarní vlně. V přiloženém dokumentu jsou základní doporučení, jak pracovat s pocity, které můžete v současné situaci prožívat, a jsou pro vás nepříjemné. Možná už jste tyto rady někde slyšeli, přesto si myslím, že neuškodí si je připomenout. Přeji zdraví a pevné nervy v této nelehké situaci.

Školní psycholožka
Mgr. Nikol Kuchařová 

Jak zvládat strach, úzkost a hněv v době koronaviru

Provoz recepce je v termínu 15. 10.-23. 10. od 9.00 do 12.00 hod., provoz kanceláře od 9.00 do 14.00 hod.

Vzhledem k nezájmu o stravování v době distanční výuky (do 23. 10.) školní jídelna přerušuje provoz.

INFORMACE O VÝUCE OD 14. 10. 2020

Od 14. 10. přecházíme opět na distanční výuku.

26. 10. -30. 10. jsou prodloužené podzimní prázdniny.

Obědy pro všechny strávníky jsou od 14. 10. odhlášeny. Od 15. 10. do 23. 10. bude jídelna v provozu ve zvláštním režimu pouze pro předem elektronicky přihlášené strávníky (jidelna@zsressl.cz).

Výdejní doba obědů bude 11.30 – 12.00 hod.

Vstup do jídelny bude umožněn pouze bočním vchodem z Václavské ulice.

V případě nemoci dítěte je možné vyzvednout oběd do krabičky ŠJ pouze v 1. den nemoci (po telefonické dohodě s vedoucí školní jídelny).

Informace o distanční výuce

INFORMACE O VÝUCE OD 12. 10. 2020

V návaznosti na mimořádná opatření začíná řízená povinná distanční výuka pro 2. stupeň:

12. -16. 10. – ve škole jsou třídy 6. ,7. A, 7. B, distanční vzdělávání 8. a 9. třída.

19.- 23. 10. – ve škole jsou 8. a 9. třídy, distanční vzdělávání 6., 7. A, 7. B.

V pondělí 12. 10. během dne dojde ještě k organizačním úpravám. Díky volbám má škola jiný provoz již druhý pátek za sebou).

1. stupeň se učí beze změny, odpadá výuka plavání (bude Tv).

Na 14 dní jsou pozastaveny veškeré kroužky.

Podzimní prázdniny jsou prodlouženy na celý týden - 26. – 30. 10. 2020.

Žáci v řízené distanční výuce budou mít obědy automaticky odhlášené. Ostatní si obědy odhlašují individuálně!

Městská policie žádá rodiče žáků, kteří vozí své děti do školy, aby před školu parkovali pouze na místech k tomu určených.

Z důvodu hygienických opatření odpadá kroužek sborový zpěv (zatím po dobu 2 týdnů).

D. Vávrová

Od 5. 10. odpadá kroužek basketbalu pro 2. stupeň z důvodu nařízení HSHMP. Kroužky pro 1. stupně zatím fungují beze změny.

D. Vávrová

29. 9. 2020 není sborový zpěv. Hodiny budou nahrazeny. Čekáme na rozhodnutí vlády ohledně sportování. Je možné, že sportovní kroužky budou muset být přerušeny.

D. Vávrová

29/09/2020

Ve dnech 2. a 9. 10. 2020 se ve škole konají volby. Konec vyučování pro 1. stupeň je v 11.30 hod., pro 2. stupeň v průběhu 5. vyučovací hodiny. Žáci půjdou postupně na oběd a budou odcházet domů.

DĚTI ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY JE NUTNÉ VYZVEDNOUT NEJPOZDĚJI VE 13.00 HOD.

20/09/2020 Přihlašovací údaje do systému Bakaláři

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 4. až 9. tříd,

v průběhu minulého týdne Vám byly zaslány přihlašovací údaje do elektronických žákovských knížek. (Netýká se žáků 1. až 3. tříd, ti budou i nadále používat klasickou žákovskou knížku.) Prosíme, abyste se přihlásili co nejdříve. Můžete použít ikonu na pravém horním okraji našeho webu, nebo odkaz https://zsressl.bakalari.cz. V případě, že jste odevzdali vyplněné formuláře včetně emailu a přihlašovací údaje jste neobdrželi, obraťte se na třídní učitele.

Protože řešení omluvenek a předávání důležitých informací probíhá elektronicky, je třeba, aby přístupové heslo sloužilo pouze pro zákonné zástupce. Zákonný zástupce je zodpovědný za případné zneužití svých přihlašovacích údajů. Žáci mají své vlastní heslo.

Systém Bakaláři neumožňuje generovat pro zákonné zástupce jednoho žáka dvoje přihlašovací údaje k účtu se stejnými právy. Přihlašovací údaje jsou pro oba zákonné zástupce stejné. V případě změny hesla je tedy nutné heslo sdílet.

Více informací k obsluze elektronické žákovské knížky naleznete v následujícím odkazu.

Návod k systému Bakaláři

 

16/09/2020 Informace pro žáky 9. třídy

Ve čtvrtek 17. 9. probíhá distanční výuka.

Od pátku 18. 9. začíná opět prezenční výuka pro žáky 9. třídy. Obědy jsou od pátku hromadně přihlášeny. V případě absence žáka je nutné oběd jednotlivě odhlásit.

Vážení rodiče,

žáci 9. třídy jsou od 9. 9. 2020 v karanténě.

Potvrzení školy pro pediatra ke stažení PDF

Mgr. Jaroslav Procházka

Vážení rodiče,

od dnešního dne, 8. 9. 2020, máme potvrzený první pozitivní test Covidu v 9. třídě. Tuto skutečnost jsme nahlásili na hygienickou stanici, která nám má sdělit další postup. Do konce pracovní doby jsme neobdrželi žádnou informaci.  Z tohoto důvodu je možné, že zítra nastanou nečekané změny. Budete o nich obratem informováni.

Mgr. Jaroslav Procházka

ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ 1. TŘÍD

1. A  - PadDr. Yvette Svobodová
1/2020, 5/2020, 14/2020, 16/2020, 19/2020, 24/2020, 25/2020, 27/2020, 30/2020, 33/2020, 38/2020, 40/2020, 51/2020, 52/2020, 55/2020.

1. B  - Mgr. Radmila Machálková
3/2020, 6/2020, 18/2020, 21/2020, 22/2020, 26/2020, 29/2020, 32/2020, 34/2020, 41/2020, 45/2020, 47/2020, 54/2020, 56/2020.

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

1. 9. 2020

Přípravná a 1. třídy – vstup v 8.00 hod. z Václavské ulice na hřiště  - možný doprovod rodičů.

2. - 9. třída – vstup přes šatny. Děti se nepřezouvají. Konec vyučování 1. stupeň 8.45 hod., 2. stupeň 9.40 hod. Odchod hlavním vchodem.

NOVĚ PŘESTUPUJÍCÍ ŽÁCI POČKAJÍ RÁNO SE SVÝMI RODIČI VE VESTIBULU ŠKOLY, KDE SI JE VYZVEDNE TŘÍDNÍ UČITEL.

2. 9. 2020

Vstup přes šatny, přípravná a 1. třída v 8.00 hod. (možno ale využít i ranní ŠD)
Vzhledem k hygienickým nařízením je vstup rodičům do školy zakázán.
1. stupeň – konec v 11.40 hod. (žáky 1. třídy možno vyzvednout v 9.45 hod.)
2. stupeň – konec v 12.40 hod.

3. a 4. 9. 2020

1. třída vstup do školy v 8.00 hod., konec vyučování pro 1. třídu 3. 9. v 10.45 hod., 4. 9. v 11.40 hod., 2. - 9. třída dopolední vyučování.

Od pondělí 7. 9. probíhá vyučování v plném rozsahu (i odpolední).

Školní družina funguje od 1. 9. v plném rozsahu. Rodiče budou děti vyzvedávat ve vestibulu školy (zazvoní na zvonek ŠD), vstup do školy je zakázán.

Třídní schůzky

1. A ve středu 2. 9. v 17.00 hod. v přízemí školy
1. B ve čtvrtek 3. 9. v 17.00 hod. v přízemí školy
3. třída v pondělí 7. 9. v 17.00 hod. v přízemí školy
4. B v úterý 8. 9. v 17.00 hod. v přízemí školy
6. třída ve čtvrtek 10. 9. v 17.00 hod. v přízemí školy
9. třída ve středu 9. 9. v 17.00 hod. v přízemí školy
Případné další třídní schůzky budou oznámeny rodičům třídními učiteli prostřednictvím elektronické ŽK. Mohou probíhat i online.

Kroužky budou probíhat pouze pro žáky naší školy.

Školní jídelna funguje pro naše žáky do 13.45 hod. Pro cizí strávníky v době 14.00-14.30 hod., vstup z Václavské ul. 22

Kurzy, ŠVP, výlety mohou probíhat po splnění všech hygienických a organizačních nařízeních státu a školy.

Situace se může měnit, sledujte stránky školy, žákovské knížky či elektronické žákovské knížky.

Vstup rodičů do budovy školy je zakázán – v případě potřeby kontaktujte vždy předem učitele či pracovníky kanceláře.

Prosíme, platby za ŠD, kroužky, ŠJ zasílejte převodem na příslušné účty.

Dle doporučení MŠMT nemohou do školy vstupovat osoby vykazující příznaky infekčního onemocnění.

 

Mgr. Jaroslav Procházka
ředitel školy

26. 8. 2020

Milí žáci, milí rodiče,

bohužel současné podmínky mi neumožňují rozloučit se osobně, ráda bych to udělala aspoň tímto způsobem. Moc vám všem děkuji za společný čas, který jsem s vámi na ZŠ Resslova mohla prožít. Byla jsem moc ráda součástí skvělého kolektivu žáků, učitelů i rodičů, který na škole je. 

Přeji vám, ať se vám daří co nejlépe a moc si užijete nadcházející prázdniny!

Anežka Čížková   
(školní psycholog)

ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 30. 6. 2020

Žáci budou do školy přicházet vchodem z Václavské ulice přes hřiště, kde si je vyzvednou třídní učitelé podle následujícího harmonogramu.

 • 6. A  - 9:00 K. Martínek
 • 6. B  - 9:00 E. Smolová
 • 7. tř. - 9:00 M. Svoboda
 • 8. tř. - 8:50 L. Tancibudková
 • 9. A  - 8:50 M. Fapšo
 • 9. B  - 8:50 M. Šnorová
Po rozdání vysvědčení všichni kromě 9. A, B opustí budovu školy hlavním vchodem, kam žáky odvede třídní učitel.

🔔v 9:30 proběhne poslední zvonění 9. A, B odchodem po schodech před budovu školy.

Přijetí do školní družiny

Všechny děti, jejichž rodiče podali přihlášku do ŠD pro školní rok 2020/2021, jsou přijaty.      

Rozvolňovací opatření od 22. 6. do 30. 6. 2020 - Konec školního roku

Je možné pořádat akce, které nejsou vzděláváním, za účasti všech školáků bez omezení počtu, či nutnost dodržovat homogennost skupin. (stále platí princip dobrovolnosti)

Mezi tyto akce patří:

 • Rozdávání vysvědčení dne 30. 6. 2020

1. stupeň - 8:00 – 8:30
2. stupeň - 9:00 – 9:30

 • Rozloučení se závěrečnými ročníky 23. 6. 2020

9. třídy - 13:00-13:30

Vzdělávací aktivity zůstávají nedotčeny ve stejném režimu do 30. 6. 2020.

Čestné prohlášení PDF

V Praze dne 16. 6. 2020
Mgr. Jaroslav Procházka
ředitel školy        

Vzdělávací a socializační aktivity žáků 2. stupně ve škole od 8. 6. 2020

Vzdělávací a socializační aktivity žáků 2. stupně ve škole - termíny

Přeplatky za kroužky

Přeplatky za kroužky zašle paní vychovatelka Vávrová také na účet. Číslo účtu, na který má být přeplatek vrácen, zasílejte na mail smajchlak@seznam.cz.

Vzdělávací  a socializační aktivity žáků 2. stupně - aktualizace k 8. 6. 2020

Informace o on-line hodinách, konzultačních hodinách a organizaci konce školního roku

Třídní schůzky pro budoucí 1. třídy

Termín konání třídní schůzky pro budoucí 1. třídy je 24. 6. 2020 v 17.00 hod. v jídelně školy (přízemí), pro budoucí přípravnou třídu je 23. 6. 2020 v 16.30 hod. ve třídě ŠD (přízemí).

Mgr. Radmila Machálková

zástupce ředitele pro 1. stupeň

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně ZŠ od 8. června 2020

Kapacitně ani personálně není možné pro všechny skupiny (15 žáků) současně zabezpečit prostor v budově školy.  Z těchto důvodů budeme preferovat distanční výuku rozšířenou o další aktivity. V individuálních případech se mohou vyučující domluvit s jednotlivci nebo skupinou na setkání v budově školy. Toto setkání proběhne vždy po předchozí konzultaci s vedením školy.

V případě akcí, které jsou přímo spojeny s koncem školního roku, bude vedení průběžně reagovat v návaznosti na konkrétní situaci, plynoucí z výše rozvolňovacího opatření a nařízení MŠMT.

Další informace PDFČestné prohlášení PDF

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla hodnocení PDF

vykřičníkDNE 25. 5. 2020 ZAČÍNÁ PRAVIDELNÁ VÝUKA V BUDOVĚ ŠKOLY

ZATÍM POUZE NA PRVNÍM STUPNI (PŘÍPRAVKA + 1.–5. tř.). BUDOVA BUDE OTEVŘENA OD 8.00 DO 16.00 HOD.

Bližší informace naleznete v odkazu níže.

Mgr. Jaroslav Procházka

ředitel školy

vykřičníkDOPLŇUJÍCÍ POKYNY PRO 1. STUPEŇ

Dodržujte pravidla pro příchod a odchod dětí, aby se zbytečně nevytvářely kolem školy hloučky. časový rozpis a podrobnosti zde


Vstup do budovy školy není rodičům povolen, při vyzvedávání svých dětí budou čekat ve vestibulu. Pokud jste tak již neučinili, nahlaste třídnímu učiteli, kdy budou děti odcházet. Pokud bude odcházet dítě samo, musí mít podepsané, že za něj přebíráte zodpovědnost, tak jak jste zvyklí.
Snažte se dodržet doporučené časy k vyzvedávání dětí. Zvoňte na vrátnici a vyčkejte příchodu dítěte.
Znovu si prosím přečtěte pokyny k návratu do školy zveřejněné 4. 5. 2020.

Prosím, dodržujte i vy všechna hygienická pravidla, která škola pro své žáky vytvořila.

vykřičníkPřeplatky za ŠD a ŠVP

Přeplatky za ŠD a ŠVP budou navráceny v týdnu 1. -5. 6. buď na účet (tuto variantu preferujeme) nebo v hotovosti (po domluvě s paní hospodářkou). Číslo účtu, na který má být přeplatek vrácen, zasílejte na mail hospodarka@zsressl.cz.
Přeplatky za kroužky zašle paní vychovatelka Vávrová také na účet ve stejném termínu. Číslo účtu, na který má být přeplatek vrácen, zasílejte na mail smajchlak@seznam.cz.

vykřičníkOn-line výuka G Suite

Vážení rodiče, milí žáci,

po Velikonocích třídy druhého stupně přechází na online vyučování na portálu Google Classroom. Na základě souhlasu zákonných zástupců jsme zřídili každému žákovi osobní účet v aplikaci G Suite. Třídní učitelé již přihlašovací údaje rozesílali. Pokud jste souhlas poskytli a přihlašovací údaje neobdrželi, obraťte se na třídní učitele.

Návod pro první přihlášení do Gmailu a Google Classroom můžete shlédnout na odkazu První spuštění Gmail a Classroom

V následujících dnech začnou žákům chodit pozvánky do jednotlivých předmětů. Po Velikonočních svátcích by měli mít žáci přístup do všech kurzů hlavních předmětů.

Výuka bude probíhat následujícím způsobem:

 • Každý den se žákům podle stanoveného rozvrhu otevře kurz, na který dostanou pozvánku prostřednictvím zřízeného Gmailu.
 • V lekci žáci najdou od vyučujícího informace a materiály k výuce, úkoly, testy…a termín, kdy mají práci odevzdat.
 • Žáci mohou lekce otevírat a úkoly plnit podle svých časových možností.
 • Každý předmět má vždy jeden den v týdnu stanovenu online hodinu, kdy žáci mohou s vyučujícím přes aplikaci Meet podle dohodnutých pravidel komunikovat.
 • Každá třída má jednou za týden třídnickou hodinu, při které mohou žáci komunikovat s třídním učitelem.

Buďme prosím všichni shovívaví a trpěliví. Pro každého z nás je tato situace nová a určitě bude nějaký čas trvat, než se se touto formou výuky popereme a vše bude probíhat bez větších obtíží.

Mgr. Jaroslav Procházka

INFORMACE O KROUŽCÍCH:

Kroužky angličtiny JIPE budou nahrazeny jakmile to bude možné - v červnu anebo v září. Opakování dosud probrané slovní zásoby doma je vítáno. Jiří Řebíček 602 884 842. Kroužky organizované školou se pokusíme také nahradit ihned po návratu do školy. Případně za ně bude vracena poměrná část úhrady. (Budeme řešit operativně po znovuotevření školy). Poměrná částka bude vrácena i za úhradu ŠD a MŠ.

Doučování žáků

Milí rodiče, ráda bych Vám nabídla online doučování převážně pro děti, které mám běžně ve škole na intervence. Pokud by někdo další měl zájem o online doučování, nebo třeba potřeboval/chtěl poradit jak na domácí výuku, ozvěte se mi také na email: kindlova@zsressl.cz Přeji všem pevné zdraví a co možná neklidnější dny v této nelehké situaci.

Školní speciální pedagog
Bc. Barbora Kindlová

vykřičníkŽádost rodičům žáků druhého stupně o souhlas pro službu G Suite

Vážení rodiče,

protože potřebujeme být s žáky druhého stupně v užším kontaktu, připravili jsme nasazení služby G Suite, která nám to umožní. Jedná se o bezplatnou verzi, která je určena pro vzdělávací instituce a slouží ke komunikaci a spolupráci účastníků ve škole. Její součástí je i aplikace s názvem Classroom. Cílem je vytvořit pro učitele a žáky online prostředí, které umožní řídit výuku a sledovat u žáků plnění úkolů. Aplikace je propojena především s úložištěm Drive, kam se ukládají vzdělávací materiály od učitele a následně výstupní práce žáků. Součástí služby je i email na školní doméně zsressl.cz.

Aby mělo smysl tuto službu zavést, musíme každému z žáků druhého stupně vytvořit ve službě G Suite účet, na který se budou přihlašovat prostřednictvím emailu s doménou školy. Po ukončení povinné školní docházky bude účet vymazán.

K tomuto kroku potřebujeme souhlas vás rodičů, o který vás touto cestou žádáme. Souhlas a informace o službě G Suite můžete stáhnout níže. Současně vás osloví třídní učitelé, kteří vám dokumenty rovněž zašlou. Pokud můžete, souhlas prosím po seznámením se se smluvními podmínkami služby vytiskněte, naskenujte či nafoťte a pošlete třídnímu učiteli.

Pokud nemáte možnost tisku, formuláře budou připraveny ve vestibulu školy, kde je lze vyplnit (prosíme o vlastní tužku) a současně i odevzdat.

Přístupové údaje k účtu vašeho dítěte obdržíte emailem od třídního učitele. Z bezpečnostních důvodů budete po prvním přihlášení požádáni o změnu hesla.  

Děkujeme vám za spolupráci.

ZŠ Resslova

Informace o službě G SuiteSouhlas zákonného zástupce

Zákon č. 135/2020 Sb., o

Vzhledem k mimořádné situaci se parlament ČR usnesl na zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Zákon č. 135/2020 Sb.

On-line výuka

Vážení rodiče,
pro on-line výuku našich žáků jsme zvolili systém G Suite pro vzdělávání a v současné chvíli pracujeme na jeho zprovoznění. Jedná se o komplexní sadu nástrojů, díky které budeme moci být s dětmi v užším kontaktu. Prosíme vás o trpělivost, neboť zavádění podobných systémů je obvykle dlouhodobou záležitostí, kterou se nyní snažíme zvládnout v co nejkratším čase. Po technickém zprovoznění základní verze G Suite aktuálně čekáme odpověď ze strany společnosti Google na naši žádost o oficiální zařazení naší školy do programu. Pokud budeme do programu schváleni a budeme moci začít používat plnou verzi G Suite pro vzdělávání, požádáme vás o souhlas se zřízením účtů pro vaše děti, přes které se budou do systému přihlašovat. O dalším postupu vás budeme informovat.

Mgr. Milan Svoboda

Informace k zápisu

Vážení rodiče, není třeba chodit na OÚ MČ P-2 pro potvrzení z evidence obyvatel o trvalém pobytu dítěte.

Další informace k zápisu

Doporučení školní psycholožky k současné situaci

Milí rodiče a opatrovníci, milé děti,

zdravím vás v tomto nelehkém období. Současný nouzový stav může přirozeně v mnoha z nás vyvolávat stavy stresu, napětí či nervozity. Někdo se může setkávat s problémy ohledně domácí přípravy, pro někoho je naopak náročné vydržet doma a už neví, čím by se zabavil.

V přiloženém dokumentu jsem se pokusila pro vás shrnout základní informace, jak bojovat se stresem, jak si organizovat domácí práci či kde hledat v těchto dnech rozptýlení.

Mgr. Anežka Čížková (školní psycholog)

Doporučení - celý text

vykřičníkZápis

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd a do přípravné třídy naleznete v následujícím odkazu.

Zápis do 1. tříd

vykřičníkOdpověď na dotazy ohledně distančního vzdělávání

Vážení rodiče,

chápeme, že současná situace klade na rodiče nemalé nároky. Kontrolovat, zda děti plní veškeré úkoly, je jistě časově náročné. Pro vyučující na základních školách je to rovněž situace naprosto nová...

Celý text

vykřičníkKontakty v případě nutnosti - platné od 19. 3. 2020

Základní škola - v pracovní dny v čase od 9. do 12. hodin na tel.: 224 923 700 nebo na emailu reditel@zsressl.cz

Mateřská škola - v pracovní dny v čase od 9. do 12. hodin na tel.: 608 436 093 nebo na emailu reditel@zsressl.cz

vykřičníkDůležité upozornění

Po dohodě s hygienickou stanicí preventivně doporučujeme 14 denní karanténu všem dětem, které absolvovaly docházku do MŠ v době od 10. do 16. 3. 2020.

Sledujte zde aktuální informace.

vykřičníkOd 17. 3. 2020 se uzavírá MŠ Na Zbořenci do odvolání.

Usnesení rady MČ Praha 2

vykřičníkUčebnice a pracovní sešity

Školní pomůcky, učebnice a pracovní sešity, které zůstaly ve škole a žáci je potřebují pro domácí přípravu, si lze vyzvednout v době 9.00-12.00 hod. ve vestibulu školy.


Vzhledem k omezenému provozu zvoňte prosím na kancelář školy.

vykřičníkOmezený provoz školy

Od 16. 3. 2020 je utlumen provoz školy v návaznosti na vládní opatření. Recepce je uzavřena, kancelář funguje v době 9.00 -12.00 hod.

Kontakt na ředitele: 224 129 110, reditel@zsressl.cz


Odkazy na online výuku:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

https://www.skolasnadhledem.cz

Přípravné online kurzy

Vážená paní, vážený pane,

vzhledem k aktuální situaci související s uzavřením škol a vzhledem k dalším opatřením, která se každým dnem zpřísňují, jsme se rozhodli školám i studentům pomoci s výukou a přípravou na důležité zkoušky:

1. Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA. Technicky to lze provést přes slevový kupón se 100% slevou - PRIJIMACKY2020, který student vyplní před výběrem platby.


2. Otevření platformy pro možnost online výuky pro školy ZDARMA. Platformu lze využít pro upload výukových videí, tvorbu testů/úkolů a upload pdf materiálů.


V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.Kurzy jsou dostupné zde

S pozdravem

Ing. Tomáš Dědek - Edufix.cz

Informace o provozu školy

Budova školy bude v pracovní dny otevřena takto:

Recepce – 8.00 -12.00 hod.

Kancelář – 8.00 -14.00 hod.

Neodkladné návštěvy lze domluvit i v jiném čase na emailu reditel@zsressl.cz

Žádosti o vystavení OČR zasílejte na info@zsressl.cz. Obratem zašleme potvrzení.

vykřičníkUčivo

PRŮBĚŽNĚ SLEDUJTE INFORMACE NA STRÁNKÁCH JEDNOTLIVÝCH TŘÍD.

Menu → Třídy → Příslušná třída → Nástěnka

vykřičníkDen otevřených dveří

Den otevřených dveří neproběhne. Je možné, že se změní i termín zápisu do 1. tříd.

vykřičníkČesko kvůli koronaviru zavírá školy

ROZHODNUTÍM BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU JE OD 11. 3. 2020 ŠKOLA UZAVŘENA DO ODVOLÁNÍ. OBĚDY JSOU AUTOMATICKY ODHLÁŠENY.

ŠKOLNÍ DRUŽINA NEBUDE V PROVOZU.

Rozhodnutí ministra zdravotnictví zde

lvk

Předpokládaný příjezd z LVK je cca ve 24. hodin.

tisková konference po jednání Ústřední epidemiologické komise

Odkaz na stránky Aktuálně.cz se záznamem tiskové konference po jednání Ústřední epidemiologické komise. Video

(zdroj: www.aktualne.cz)

 

Infolinka Státního zdravotního ústavu

Informace pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106.

Další informace naleznete na www.szu.cz

(zdroj: www.szu.cz)

 

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální situaci šíření koronaviru, zveřejňujeme odkazy na informace a pokyny zveřejněné na stránkách MŠMT.


INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

Praha, 24. února 2020 - V uplynulých dnech se koronavirus Covid-19 začal šířit v oblastech Evropy, kam často směřují školní zájezdy, lyžařské výcviky apod. Protože se bezpečnostní situace neustále mění, doporučuje MŠMT školám sledovat stránky Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví a řídit se jejich pokyny ohledně cestování do jednotlivých destinací a možných zdravotních rizik.

Webové stránky Ministerstva zdravotnictví: www.mzcr.cz

Webové stránky Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz


Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje vyhnout se cestování na sever Itálie:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/italie_rozsireni_epidemie_koronaviru.html

(zdroj: www.msmt.cz)

 

vykřičníkZápis a den otevřených dveří

15/01/2020

Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 18. 3. 2020 od 8.00 do 15.30 hod.

a k zápisu do první a přípravné třídy 6. a 7. 4. 2020 od 14.00 do 18.00 hod.


Více...

 

obrázek akváriumakvária

09/12/2019

Děkujeme všem, kteří na nová akvária přispěli nebo příspěvek teprve zvažují. Je to pro naši školu neocenitelná pomoc.


Ještě jednou děkuje Mgr. J. Procházka, ředitel školy

Více...

 

 

hledej na zsressl.cz


jak nás kontaktovat


Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2 Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00

Zřizovatel: Městská část Praha 2

IČO: 60460318

Telefon

kancelář: 234 129 113

družina: 234 129 131

sborovna: 224 912 830

jídelna:  224 915 557

Email

kancelář zš: info@zsressl.cz 

ředitel zš: reditel@zsressl.cz

školní jidelna: jidelna@zsressl.cz

druzina: druzina@zsressl.cz

Více...

”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko

Copyright © 2019 - All rights reserved

 

”tlačítko