”tlačítko
 • Vítejte na stránkách ZŠ Resslova

  školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, informatiky a ekologie

 • Vítejte na stránkách ZŠ Resslova

  školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, informatiky a ekologie

 • Vítejte na stránkách ZŠ Resslova

  školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, informatiky a ekologie

logo o nás

Jsme středně velká státní škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Naše škola žákům nabízí kombinaci klasických a alternativních výukových metod.

logo osobní přístup

Věříme, že osobním přístupem a zaváděním moderních výukových metod podporujeme rozvoj našich žáků. Náš tým pedagogů se skládá z profesionálů s praxí.

logo rodiče vítáni

Je pro nás samozřejmá a velice klíčová spolupráce s rodiči, založená na vstřícné komunikaci a důvěře. Možnost konzultací kdykoliv po dohodě.

nejnovější informace


Aktualizovat tuto stránku

důležitéINFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ, VÍCELETÁ GYMNÁZIA A KONZERVATOŘE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Informace k testování žáků, kteří se hlásí na střední školy a víceletá gymnázia

důležitéDOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K NÁVRATU 0.+ 1.-2. TŘÍD 19. 4. 2021

Doplňující informace k návratu 1.-2. tříd najdete na nástěnkách jednotlivých tříd. 0. třída pokračuje v prezenční výuce od minulého týdne dle zaběhnutých pokynů.

 • Ranní ŠD nebude fungovat. Odpolední provoz končí v 16.30 hod.
 • Nezapomeňte si v případě zájmu přihlásit obědy.

důležitéMIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K TESTOVÁNÍ U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

důležitéDOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K NÁVRATU 0.+ 3.-5. TŘÍD

Doplňující informace k návratu 0. + 3.-5. tříd najdete na nástěnkách jednotlivých tříd či v Bakalářích.

 • Ranní ŠD nebude fungovat. Odpolední provoz končí v 16.30 hod.
 • Z organizačních důvodů opět nelze zařadit žáky z 5. tříd.
 • Nezapomeňte si v případě zájmu přihlásit obědy.

8. 4. 2021

Mgr. Jaroslav Procházka

důležitéTESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO MŠMT

Instruktážní video - testování žáků ve školách

důležitéINFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

V pondělí 12. 4. 2021 se vrací žáci do školy.

 • Žáci přípravné třídy nastupují prezenčně - každý týden.
 • Žáci 3. až 5. tříd nastupují rotačně - 12. 4. 2021.
 • Žáci 1. až 2. tříd nastupují rotačně - 19. 4. 2021.
 • Žáci druhého stupně se zatím učí distančně.

Další informace budou zveřejněny na nástěnkách tříd v průběhu čtvrtečního odpoledne.

Přehled antigenního testováníInformace k provozu škol od 12. 4. 2021Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětíTestování - leták pro rodiče

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení dostupné ZDE
  • do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
 • dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 dostupné ZDE a ZDE, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

ON-LINE ROZVRHY PLATNÉ OD 23. 3. 2021

On-line rozvrhy PDF

Ilustrační obrázek

Poděkování žákyním 7.A

Připojujeme se k poděkování žákyním 7. třídy, Hance a Nele. Připravily slavnostní pohádkové uvítání vystoupením na jednokolkách na akci Den pro ranou péči. Ten uspořádala nezisková organizace EDA, pomáhající rodinám dětí se zrakovými a kombinovanými vadami.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Dopis organizace EDA Reportáž o Dni rané péče v Česku

 

Informace MŠMT o přijímacím řízení na SŠ

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021PDF

Dodatek MŠMT k talentovým zkouškám PDF

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. BŘEZNA 2021

OD 1. 3. 2021 PŘECHÁZÍ TAKÉ TŘÍDY 0. AŽ 2. ROČNÍKU NA DISTANČNÍ VÝUKU. JE ZAVŘENÁ I MŠ.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 krizové opatření č. 200 MŠMT - informace k provozu škol a školských zařízení

ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5. PES pro oblast školství

Informace o nabídce České školní inspekce pro podporu žáků při přípravě na přijímací zkoušky

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám.

Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.

Od 1. února 2021 jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v letech 2020, 2019, 2018 a 2017, plus ukázkové verze testů pro rok 2021.

Infografika InspiS SETmobile

 

Zveřejňujeme leták Městské části Praha 2 o pomoci seniorům 80+ s očkováním proti Covid-19

Leták Covid 80+

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 zde):

  • nad rámec informací uvedených v Informaci k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince platí podle krizového opatření i nadále, že je na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 zde,

 • pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. Více zde.

Pololetní vysvědčení

Vážení rodiče,
řádný termín konce pololetí byl pro tento rok stanoven na čtvrtek 28. leden 2021. V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny.

Vzhledem k nařízením vlády není možné předat 28. 1. 2021 tištěné výpisy z vysvědčení žákům 3. až 9. tříd, pro které platí distanční výuka. Z tohoto důvodu bude obsah vysvědčení žákům 4. až 9. tříd a jejich zákonným zástupcům zpřístupněn ve školním informačním systému Bakaláři. Rodiče žáků 3. třídy obdrží výpis vysvědčení emailem.

 • Pokud byl žák za první pololetí šk. roku hodnocen známkou, zobrazí se mu u příslušného předmětu její hodnota.
 • Pokud byla žákovi klasifikace odložena, zobrazí se mu u příslušného předmětu písmeno N.
 • Pokud byl žák hodnocen slovně, zobrazí se mu u příslušného předmětu písmeno S.

Podrobný návod na zobrazení pololetní klasifikace PDF

 

Tištěné výpisy z vysvědčení budou žákům předány nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude obnovena prezenční výuka a žák bude osobně přítomen ve škole.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: 

 • v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne  22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství
 • provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud
 • o případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve  středu 27. ledna 2021

Zápis

Zápis dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 šestý rok věku (narození 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015), včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, se koná dle školského zákona v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Více informací k zápisu do 1. tříd

ON-LINE ROZVRHY PLATNÉ OD 4. 1. 2021

On-line rozvrhy PDF

PROVOZ OD 4. 1. 2021 – POUZE PRO 0.- 2. ROČNÍK

Od 4. 1. 2021, v 5. stupni PSA, se prezenčně učí pouze 0.-2. ročník. (Vracíme se k režimu školy, který byl v období 18. 11.- 30. 11. 2020.)

Informace o provozu školy od 4. 1. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny.

Opatření MŠMT  Informace k provozu škol do konce roku 2020

DůležitéINFORMACE O OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO 1. STUPEŇ, 9. ROČNÍK A ROTUJÍCÍ 2. STUPEŇ K 30. 11. 2020

Organizace vzdělávání
Vzdělávací aktivity probíhají podle stávajícího rozvrhu pro prezenční výuku v plné šíři. Při hudební výchově je zakázán zpěv, při tělesné výchově sportovní činnosti, ale žáci mohou pobývat venku.
Střídavá distanční a prezenční výuka probíhá na 2. stupni pro 6. až 8. ročník. Od 30. 11. nastoupí 6. a 8. ročník.
Po celou dobu přítomnosti ve škole musí mít žáci i vyučující roušky.
Žák bude mít 2-3 roušky dle délky pobytu ve škole a igelitový sáček, kam si použitou roušku bude odkládat.

Ranní ŠD funguje pouze pro 0.-3. ročník v čase 7.00 – po zahájení vyučování (bude časově odstupňováno).
Odpolední ŠD pro 0.-4. ročník v čase do 16.30 hod. Děti z jednoho ročníku nyní mohou docházet do jednoho oddělení. Prosíme všechny rodiče, aby děti do ŠD neposílali, pokud to není nezbytně nutné a vyzvedávali je včas.
Pro 3. a 4. stupeň epidemiologických opatření PSA pro školství, nejsme schopni z organizačních důvodů zajistit plný provoz ŠD. Pro žáky 5. ročníku tedy nebude ani ranní ani odpolední ŠD.
Příchod do školy: všichni přes šatnu školy bez zbytečného zdržování.
7.30 - 7.40 – příchod 9. tř. + rotující třídy 2. stupně (6. tř. +8. tř. nebo 7. A, B)
7.40  - 7.50 – příchod 5. A, B + 3. třídy
7.50 - 8.00 – příchod 4. A, B + 0. třída
8.00 - 8.10  -1. A, B + 2. třída
Oběd
Děti budou přihlášeny hromadně k datu nástupu, pokud mají na obědovém účtu dostatek kreditu. Nepůjde-li dítě na oběd, je nutné si ho odhlásit v e-jídelníčku, emailem jidelna@zsressl.cz či na záznamníku 224 915 557.
Kroužky organizované školou nefungují do konce 1. pololetí.
Omlouvání žáků – prosíme obratem – v případě nepřítomnosti delší než 3 dny informujte školu, zda žák bude do školy nadále docházet.

Informace k provozu škol a školských zařízení - PDF
Opatření PES pro oblast školství - PDF

INFORMACE O PŘEPLATCÍCH ZA ŠD A KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU


Přeplatky za školní družinu vzniklé distanční výukou budou žákům převedeny na další období. Pokud si někdo z rodičů přeje přeplatek vrátit, napíše žádost o vrácení přeplatku na adresu hospodarka@zsressl.cz, kde uvede jméno dítěte, třídu a číslo účtu, na který bude přeplatek poukázán.

Kroužky organizované pod hlavičkou školy jsou do konce 1. pololetí zrušeny. Přeplatky budou řešeny obdobným způsobem. Na mail druzina@zsressl.cz zasílejte jméno dítěte, název kroužku a číslo účtu, na který má být částka poukázána.

12. 11. 2020
Mgr. J. Procházka, ředitel školy

Upravené rozvrhy distanční výuky jednotlivých tříd

Rozvrhy distanční výuky od 9. 11. 2020 - PDF

 

ON-LINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Termín třídních schůzek se vzhledem k současné situaci posouvá na 18. 11. 2020. 1. stupeň - v 17.30 hod. 2. stupeň – v 18.00 hod. Třídní schůzky budou probíhat online. Pozvánku obdrží zákonní zástupci z 1.stupně na svůj email a z 2. stupně přes systém Bakaláři.

Chybná zobrazení některých informací v mobilní aplikaci systému Bakaláři

Vážení rodiče,

webová i mobilní aplikace systému Bakaláři jsou vytvářeny společností Bakaláři. s. r. o., běží na jejich serverech a škola nemá, mimo vkládání obsahu, vliv na jejich funkčnost. Webová aplikace však vykazuje výrazně méně chyb, proto pro přístup do školního systému Bakaláři doporučujeme přednostně využívat právě webové rozhraní. Webový prohlížeč najdete na každém chytrém mobilním telefonu i počítači. Pokud se rozhodnete využívat oficiální mobilní aplikaci Bakaláři on-line, můžete ji stáhnout pomocí odkazů níže. Zde naleznete jejich hodnocení, recenze a odpovědi na nejčastější dotazy uživatelů. Na funkčnost mobilní aplikace mohou mít vliv i aktualizace operačního systému mobilního telefonu.

V případě zapomenutého hesla si můžete na přihlašovací stránce automaticky vygenerovat nové přihlašovací údaje pomocí emailu, který jste poskytli škole, nebo pište na svoboda@zsressl.cz.

 

Webové rozhraní systému Bakaláři

Mobilní aplikace pro systém Android

Mobilní aplikace pro systém iOS

 

Dodatek školního řádu - distanční výuka

Dodatek šk. řádu - distanční výuka

 

 

Upravené rozvrhy distanční výuky jednotlivých tříd

Rozvrhy distanční výuky od 9. 11. 2020

 

 

Doplnění informací o distanční výuce

Informace o distanční výuce

Ředitelské volno dne 16. 11. 2020 zůstává v platnosti.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Čj. MSMT-39443/2020-3

 

Vážení rodiče,

nejprve Vám chci poděkovat za Vaši snahu, díky které se Vaše děti mohou i za těchto ztížených podmínek vzdělávat. V příloze je dokument určený všem, kteří jsou v situaci, kdy musejí svému dítěti vysvětlit, že je člen rodiny nebo někdo blízký ve vážném stavu a musí být s koronavirem hospitalizován. V dokumentu najdete tipy, jak s dítětem o této situaci mluvit a odkazy na knížky pro děti, které se zabývají tématem smrti. Přeji Vám, abyste tyto rady nepotřebovali. Hodně sil!

Školní psycholožka
Mgr. Nikol Kuchařová 

Jak říci dítěti, že je někdo blízký ve vážném stavu

Rozvrhy distanční výuky jednotlivých tříd

Rozvrhy distanční výuky od 12. 10. 2020

 

 

Doplnění informací o distanční výuce

Informace o distanční výuce

Vážení rodiče, milí žáci,

zdravím vás opět v režimu distanční výuky. Chci vám nabídnout možnost konzultací v online podobě. Neváhejte se na mě obrátit v případě, že vás něco trápí, potřebujete s něčím poradit nebo chcete sdílet své pocity a obavy. Nejsnadnější je kontaktovat mě pomocí emailu kucharova@zsressl.cz. Následně se domluvíme na dalším postupu (můžeme si zavolat přes telefon, skype, google classroom, nebo si psát, podle toho, co vám bude příjemnější). Můžete se na mě obrátit i v případě, že si chcete pouze popovídat o běžných věcech. I to může přinést úlevu a zmírnit napětí.
Ačkoliv již všichni máme zkušenost s nouzovým stavem z jara a možná si umíme představit, co můžeme očekávat (co se týče chodu domácnosti, učení v distanční výuce, kontaktu s rodinou a přáteli), korona situace v nás může vyvolávat stres, napětí, smutek, ale také frustraci a hněv. Někomu se také mohou vracet nepříjemné zážitky, které prožil při jarní vlně. V přiloženém dokumentu jsou základní doporučení, jak pracovat s pocity, které můžete v současné situaci prožívat, a jsou pro vás nepříjemné. Možná už jste tyto rady někde slyšeli, přesto si myslím, že neuškodí si je připomenout. Přeji zdraví a pevné nervy v této nelehké situaci.

Školní psycholožka
Mgr. Nikol Kuchařová 

Jak zvládat strach, úzkost a hněv v době koronaviru

Provoz recepce je v termínu 15. 10.-23. 10. od 9.00 do 12.00 hod., provoz kanceláře od 9.00 do 14.00 hod.

Vzhledem k nezájmu o stravování v době distanční výuky (do 23. 10.) školní jídelna přerušuje provoz.

INFORMACE O VÝUCE OD 14. 10. 2020

Od 14. 10. přecházíme opět na distanční výuku.

26. 10. -30. 10. jsou prodloužené podzimní prázdniny.

Obědy pro všechny strávníky jsou od 14. 10. odhlášeny. Od 15. 10. do 23. 10. bude jídelna v provozu ve zvláštním režimu pouze pro předem elektronicky přihlášené strávníky (jidelna@zsressl.cz).

Výdejní doba obědů bude 11.30 – 12.00 hod.

Vstup do jídelny bude umožněn pouze bočním vchodem z Václavské ulice.

V případě nemoci dítěte je možné vyzvednout oběd do krabičky ŠJ pouze v 1. den nemoci (po telefonické dohodě s vedoucí školní jídelny).

Informace o distanční výuce

INFORMACE O VÝUCE OD 12. 10. 2020

V návaznosti na mimořádná opatření začíná řízená povinná distanční výuka pro 2. stupeň:

12. -16. 10. – ve škole jsou třídy 6. ,7. A, 7. B, distanční vzdělávání 8. a 9. třída.

19.- 23. 10. – ve škole jsou 8. a 9. třídy, distanční vzdělávání 6., 7. A, 7. B.

V pondělí 12. 10. během dne dojde ještě k organizačním úpravám. Díky volbám má škola jiný provoz již druhý pátek za sebou).

1. stupeň se učí beze změny, odpadá výuka plavání (bude Tv).

Na 14 dní jsou pozastaveny veškeré kroužky.

Podzimní prázdniny jsou prodlouženy na celý týden - 26. – 30. 10. 2020.

Žáci v řízené distanční výuce budou mít obědy automaticky odhlášené. Ostatní si obědy odhlašují individuálně!

Městská policie žádá rodiče žáků, kteří vozí své děti do školy, aby před školu parkovali pouze na místech k tomu určených.

Z důvodu hygienických opatření odpadá kroužek sborový zpěv (zatím po dobu 2 týdnů).

D. Vávrová

Od 5. 10. odpadá kroužek basketbalu pro 2. stupeň z důvodu nařízení HSHMP. Kroužky pro 1. stupně zatím fungují beze změny.

D. Vávrová

29. 9. 2020 není sborový zpěv. Hodiny budou nahrazeny. Čekáme na rozhodnutí vlády ohledně sportování. Je možné, že sportovní kroužky budou muset být přerušeny.

D. Vávrová

29/09/2020

Ve dnech 2. a 9. 10. 2020 se ve škole konají volby. Konec vyučování pro 1. stupeň je v 11.30 hod., pro 2. stupeň v průběhu 5. vyučovací hodiny. Žáci půjdou postupně na oběd a budou odcházet domů.

DĚTI ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY JE NUTNÉ VYZVEDNOUT NEJPOZDĚJI VE 13.00 HOD.

20/09/2020 Přihlašovací údaje do systému Bakaláři

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 4. až 9. tříd,

v průběhu minulého týdne Vám byly zaslány přihlašovací údaje do elektronických žákovských knížek. (Netýká se žáků 1. až 3. tříd, ti budou i nadále používat klasickou žákovskou knížku.) Prosíme, abyste se přihlásili co nejdříve. Můžete použít ikonu na pravém horním okraji našeho webu, nebo odkaz https://zsressl.bakalari.cz. V případě, že jste odevzdali vyplněné formuláře včetně emailu a přihlašovací údaje jste neobdrželi, obraťte se na třídní učitele.

Protože řešení omluvenek a předávání důležitých informací probíhá elektronicky, je třeba, aby přístupové heslo sloužilo pouze pro zákonné zástupce. Zákonný zástupce je zodpovědný za případné zneužití svých přihlašovacích údajů. Žáci mají své vlastní heslo.

Systém Bakaláři neumožňuje generovat pro zákonné zástupce jednoho žáka dvoje přihlašovací údaje k účtu se stejnými právy. Přihlašovací údaje jsou pro oba zákonné zástupce stejné. V případě změny hesla je tedy nutné heslo sdílet.

Více informací k obsluze elektronické žákovské knížky naleznete v následujícím odkazu.

Návod k systému Bakaláři

 

16/09/2020 Informace pro žáky 9. třídy

Ve čtvrtek 17. 9. probíhá distanční výuka.

Od pátku 18. 9. začíná opět prezenční výuka pro žáky 9. třídy. Obědy jsou od pátku hromadně přihlášeny. V případě absence žáka je nutné oběd jednotlivě odhlásit.

Vážení rodiče,

žáci 9. třídy jsou od 9. 9. 2020 v karanténě.

Potvrzení školy pro pediatra ke stažení PDF

Mgr. Jaroslav Procházka

Vážení rodiče,

od dnešního dne, 8. 9. 2020, máme potvrzený první pozitivní test Covidu v 9. třídě. Tuto skutečnost jsme nahlásili na hygienickou stanici, která nám má sdělit další postup. Do konce pracovní doby jsme neobdrželi žádnou informaci.  Z tohoto důvodu je možné, že zítra nastanou nečekané změny. Budete o nich obratem informováni.

Mgr. Jaroslav Procházka

ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ 1. TŘÍD

1. A  - PadDr. Yvette Svobodová
1/2020, 5/2020, 14/2020, 16/2020, 19/2020, 24/2020, 25/2020, 27/2020, 30/2020, 33/2020, 38/2020, 40/2020, 51/2020, 52/2020, 55/2020.

1. B  - Mgr. Radmila Machálková
3/2020, 6/2020, 18/2020, 21/2020, 22/2020, 26/2020, 29/2020, 32/2020, 34/2020, 41/2020, 45/2020, 47/2020, 54/2020, 56/2020.

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

1. 9. 2020

Přípravná a 1. třídy – vstup v 8.00 hod. z Václavské ulice na hřiště  - možný doprovod rodičů.

2. - 9. třída – vstup přes šatny. Děti se nepřezouvají. Konec vyučování 1. stupeň 8.45 hod., 2. stupeň 9.40 hod. Odchod hlavním vchodem.

NOVĚ PŘESTUPUJÍCÍ ŽÁCI POČKAJÍ RÁNO SE SVÝMI RODIČI VE VESTIBULU ŠKOLY, KDE SI JE VYZVEDNE TŘÍDNÍ UČITEL.

2. 9. 2020

Vstup přes šatny, přípravná a 1. třída v 8.00 hod. (možno ale využít i ranní ŠD)
Vzhledem k hygienickým nařízením je vstup rodičům do školy zakázán.
1. stupeň – konec v 11.40 hod. (žáky 1. třídy možno vyzvednout v 9.45 hod.)
2. stupeň – konec v 12.40 hod.

3. a 4. 9. 2020

1. třída vstup do školy v 8.00 hod., konec vyučování pro 1. třídu 3. 9. v 10.45 hod., 4. 9. v 11.40 hod., 2. - 9. třída dopolední vyučování.

Od pondělí 7. 9. probíhá vyučování v plném rozsahu (i odpolední).

Školní družina funguje od 1. 9. v plném rozsahu. Rodiče budou děti vyzvedávat ve vestibulu školy (zazvoní na zvonek ŠD), vstup do školy je zakázán.

Třídní schůzky

1. A ve středu 2. 9. v 17.00 hod. v přízemí školy
1. B ve čtvrtek 3. 9. v 17.00 hod. v přízemí školy
3. třída v pondělí 7. 9. v 17.00 hod. v přízemí školy
4. B v úterý 8. 9. v 17.00 hod. v přízemí školy
6. třída ve čtvrtek 10. 9. v 17.00 hod. v přízemí školy
9. třída ve středu 9. 9. v 17.00 hod. v přízemí školy
Případné další třídní schůzky budou oznámeny rodičům třídními učiteli prostřednictvím elektronické ŽK. Mohou probíhat i online.

Kroužky budou probíhat pouze pro žáky naší školy.

Školní jídelna funguje pro naše žáky do 13.45 hod. Pro cizí strávníky v době 14.00-14.30 hod., vstup z Václavské ul. 22

Kurzy, ŠVP, výlety mohou probíhat po splnění všech hygienických a organizačních nařízeních státu a školy.

Situace se může měnit, sledujte stránky školy, žákovské knížky či elektronické žákovské knížky.

Vstup rodičů do budovy školy je zakázán – v případě potřeby kontaktujte vždy předem učitele či pracovníky kanceláře.

Prosíme, platby za ŠD, kroužky, ŠJ zasílejte převodem na příslušné účty.

Dle doporučení MŠMT nemohou do školy vstupovat osoby vykazující příznaky infekčního onemocnění.

 

Mgr. Jaroslav Procházka
ředitel školy

26. 8. 2020

 

 

hledej na zsressl.cz


jak nás kontaktovat


Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2 Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00

Zřizovatel: Městská část Praha 2

IČO: 60460318

Telefon

kancelář: 234 129 113

družina: 234 129 131

sborovna: 224 912 830

jídelna:  224 915 557

Email

kancelář zš: info@zsressl.cz 

ředitel zš: reditel@zsressl.cz

školní jidelna: jidelna@zsressl.cz

druzina: druzina@zsressl.cz

Více...

”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko

Copyright © 2019 - All rights reserved

 

”tlačítko