• Vítejte na stránkách ZŠ Resslova

    školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, informatiky a ekologie

  • Vítejte na stránkách ZŠ Resslova

    školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, informatiky a ekologie

Jsme středně velká státní škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Naše škola žákům nabízí kombinaci klasických a alternativních výukových metod.

Věříme, že osobním přístupem a zaváděním moderních výukových metod podporujeme rozvoj našich žáků. Náš tým pedagogů se skládá z profesionálů s praxí.

Je pro nás samozřejmá a velice klíčová spolupráce s rodiči, založená na vstřícné komunikaci a důvěře. Možnost konzultací kdykoliv po dohodě.

nejnovější informace


sportovně - turistický kurz

16/09/2019

Na sportovně turistický kurz do Havlíčkova Brodu dorazili všichni v pořádku. Počasí je zatím pěkné.

sportovně - turistický kurz

05/09/2019

Od 16. 9. se uskuteční již tradiční týdenní sportovně-turistický kurz v Havlíčkově Brodě, tentokrát pro žáky 6. tříd.
více

lyžařský kurz

05/09/2019

V letošním školním roce se uskuteční lyžařský výcvikový kurz opět v Rakousku. Přihlášky budou k dispozici od poloviny září u p. uč. P. Beránkové.
více

zájezd do anglie

04/09/2019

V letošním školním roce bychom opět rádi uskutečnili výukovo-pobytový zájezd do Velké Británie. Jako tradičně ubytování v anglických rodinách, výuka anglickým lektorem, celodenní a půldenní výlety.
více

!třídní schůzky

29/08/2019

Dne 4. 9. 2019 se od 17.00 hod. konají třídní schůzky - pouze pro tyto třídy: 1. třída, 3. A, 6. A a 6. B

vítáme všechny po prázdninách a přejeme hodně zdaru ve školním roce 2019/2020.

29/08/2019

Vyučování začíná v pondělí 2. 9. 2019. 1. stupeň končí v 8.45 hod., 2. stupeň v 9.40 hod.
3. 9. 2019 končí 1. stupeň v 11. 40 hod., 2. stupeň v 12.40 hod.
Od 4. 9. 2019 probíhá vyučování dle rozvrhu bez odpolední výuky, od 9. 9. 2019 i s odpolední výukou.
Konec vyučování pro 1. třídu: 2. 9. v 8.45 hod., 3. 9. v 9.40 hod., 4. 9. v 10.45 hod., od 5. 9. dle rozvrhu.
Konec vyučování pro přípravnou třídu: 2. 9. v 8.45 hod., další dny v 11.40 hod.

nový školní rok

01/07/2019

Přejeme všem žákům i rodičům krásné prázdniny.
Nový školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2019.
Provoz kanceláře o prázdninách je v době 9.00–13.00 hod. - tel.: 224 923 700.

!změna v otevírání 1. tříd

24/06/2019

Vážení rodiče,

vzhledem k neustálým změnám v počtu původně přijatých žáků dvou prvních tříd, jsme nuceni díky neserióznosti některých rodičů otevřít pouze jednu 1. třídu. Tuto informaci jsme se dozvěděli až po třídní schůzce konané 12. 6. 2019. Třídní učitelkou bude Mgr. Jitka Kubátová.

Mgr. J. Procházka, ředitel školy

mezinárodní program ekoškola

16/05/2019

V letošním školním roce se naše škola účastní mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí, zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Více o programu naleznete na www.ekoskola.cz.

Ekoškola

výzva k podání nabídky

10/04/2019

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 03/2019 s názvem Oprava dvou učitelských WC v I. a II. nadzemním podlaží.

PDF

scio100 let školy

16/05/2019

Naše škola dostala krásný dárek ke svým stoletým narozeninám. Vše vypuklo 1. 8. 2017 uzavřením dvora a vybudováním přístavby vchodu do školní jídelny pro strávníky z ČAO. Tomu předcházely dvouleté projekční a přípravné práce. Od října 2017 do dubna 2018 proběhla za plného provozu výměna všech oken v celé budově, což bylo pro všechny náročné, ale zvládli jsme to! Po výměně oken ve dvorním traktu začala obnova fasády, která musela být okopána až na cihlu, znovu naházena a dobově přizpůsobena. Následně byla fasáda obnovena i směrem do ulic Václavská a Resslova. Budovu zkrášlily a oživily také obnovené historické znaky, nápisy a klempířské prvky. Celá velkolepá akce pak byla předána během prvního zářijového týdne 2018. Naše škola dostala krásný dárek ke svým stoletým narozeninám. Vše vypuklo 1. 8. 2017 uzavřením dvora a vybudováním přístavby vchodu do školní jídelny pro strávníky z ČAO. Tomu předcházely dvouleté projekční a přípravné práce. Od října 2017 do dubna 2018 proběhla za plného provozu výměna všech oken v celé budově, což bylo pro všechny náročné, ale zvládli jsme to! Po výměně oken ve dvorním traktu začala obnova fasády, která musela být okopána až na cihlu, znovu naházena a dobově přizpůsobena. Následně byla fasáda obnovena i směrem do ulic Václavská a Resslova. Budovu zkrášlily a oživily také obnovené historické znaky, nápisy a klempířské prvky. Celá velkolepá akce pak byla předána během prvního zářijového týdne 2018.

Galerie

hledej na zsressl.cz


jak nás kontaktovat


Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2 Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00

Zřizovatel: Městská část Praha 2

IČO: 60460318

Telefon

kancelář: 234 129 113

družina: 234 129 131

sborovna: 224 912 830

jídelna:  224 915 557

Email

kancelář zš: info@zsressl.cz 

ředitel zš: reditel@zsressl.cz

školní jidelna: jidelna@zsressl.cz

druzina: druzina@zsressl.cz

Více...

Copyright © 2019 - All rights reserved