ZŠ a MŠ Resslova

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA


obrázek přípravné třídyNa základě usnesení č. 78 ze dne 22. 2. 2011 Rady MČ Praha 2 a souhlasu OŠMT MHMP otevíráme od školního roku 2012/2013 v naší škole přípravnou třídu. Obecné informace: Je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním a je bezplatná. Nezapočítává se do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Hlavním cílem je připravit děti na první třídu základní školy.

Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.

 

Je určena pro děti:

1. s odkladem školní docházky

2. s jazykovým znevýhodněním (děti cizinců)

3. s grafomotorickými obtížemi

4. se sníženou koncentrací pozornosti

5. s logopedickými obtížemi

6. s poruchou koordinace pohybu

7. se zrakovou či sluchovou vadou, případně s jiným zdravotním oslabením nebo znevýhodněním

 

Kritéria pro přijetí na základě žádosti rodičů:

1. doporučení poradenského zařízení

2. termín doručení přihlášky potvrzené pedagogicko psychologickou poradnou

3. dítě sociálně znevýhodněné

4. dítě ze spádové oblasti školy (případně dítě z naší MŠ)

5. dítě zapsané ve škole k základnímu vzdělávání

6. dítě z Prahy 2

7. dítě matky samoživitelky

8. sourozenec navštěvuje ZŠ Resslova nebo MŠ Na Zbořenci

 

Obsah vzdělávání:

prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé a jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora estetického projevu dětí.

 

Počet dětí ve třídě: 10-15

Organizace docházky: 8:00 – 11:40 hod.

 

Přihláška do přípravné třídy:

Je možné ji získat v době zápisu do 1. tříd nebo individuálně po předchozí domluvě. Je také ke stažení na http://www.zsressl.cz/dokumenty.html

 

Další informace:

možnost navštěvovat školní družinu (ranní či odpolední) v návaznosti na provoz přípravné třídy (za stanovený měsíční poplatek) možnost stravování ve školní jídelně (za poplatek stanovený školní jídelnou)

 

Režim dne:

7:40 - 8:00 Scházení se dětí v přípravné třídě

8:00 - 8:45 Komunikační kruh s protažením těla, řízené činnosti

8:45 - 9:00 Hygiena, svačina

9:00 - 9:45 Řízené činnosti, individuální práce

9:45 - 10:00 Hygiena, případně svačina

10:00 - 10:40 Řízené činnosti, individuální práce

10:40 - 11:40 Pobyt venku (v případě příznivého počasí a stavu ovzduší)

 

ŠVP:

Vzdělávací program pro přípravnou třídu je vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Dílčí vzdělávací cíle vyjadřují očekávané dílčí výstupy vzdělání.

 

Formy a metody práce:

individuální, spontánní, řízené Vzdělávací program „Každý den je náš“ je rozvržen do 4 oblastí: Podzim, Zima, Jaro, Léto Jednotlivá témata: Začít spolu, Moje město, Barevný den, Vánoční tóny, Jsem zdravý, Zimní radovánky, Pohádky, Jarní probuzení, Všechny vůně světa, Můj svět.

 

galerie 05/10/2019

ZPRÁVY Z PŘÍPRAVKY


Školní rok jsme zahájili v pondělí 2.9. To nás do třídy doprovodili rodiče. Seznámili jsme se navzájem a hned 3.9. se pustili do poznávání, tvoření, učení, experimentování, sportování, zpívání i logopedie.
Domluvili jsme se na kamarádských pravidlech a bezpečném chování ve škole.

Za první měsíc jsme toho zvládli opravdu hodně.  Víme, jaké nás obklopují barvy, tvary, určíme velikost, orientujeme se v prostoru, přivítali jsme podzim, ochutnávali a určovali ovoce, povídali si o městě a dopravních prostředcích,  vystřihovali kruhy, pruhy, skládali papír, vázali uzly, modelovali  stromy,  už víme z jakých části jsou . Rozlišíme listnatý a jehličnatý strom. Víme víc o lese , poznáme  některé jedlé a jedovaté houby. Naučili jsme se 5 básniček a 5 písniček. Každý den hezky sportujeme dokonce jsme procvičovali  odvahu při lezení na pyramidu,  vyzkoušeli jsme si trénink juda… na fotkách toho uvidíte určitě víc.


Prostě byl to dobrý start.

 

galerie 05/10/2019
poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
Mapa stránek -  Prohlášení o přístupnosti -  Copyright © 2019 - All rights reserved
”tlačítko