ZŠ a MŠ Resslova

družina


Provoz školní družiny je od 6.30 do 17.30 hod.
Od 2. 9. je zajištěn provoz ranní družiny. Příchod dětí je od 6.30 do 7.30 hod. hlavním vchodem ZŠ. Ranní družina je v místnosti 120 a v této místnosti jsou také děti ze všech oddělení od 16.00 do 17.30 hod.

V 13.30 hod. odcházejí děti na vycházku (hřiště a zahrada MŠ na Žofíně, školní hřiště). Návrat do školy je v 15.00 hod. Doporučujeme převlečení, které si děti mohou nechávat ve svých třídách. Všechny věci musí mít děti podepsané.

 

Přijímání žáků do školní družiny

 


 

akce družiny


 

DATUM

AKCE

23. 10. 2019

Drakiáda               

6. 11. 2019

Strašidlácké běsnění + lampiónový průvod

20. 11. 2019

Pohádková cesta       

listopad 2019

Ferdova abeceda – jen pro MŠ

17. 12. 2019

Vánoční jarmark     

12. 2. 2020

Maškarní rej         

8. 4. 2020

Jarní slavnosti      

3. 6. 2020

Dětský den

 

 


Rozmístění oddělení v budově školy

 

1. oddělení - místnost 121
2. oddělení - místnost 110
3. oddělení - místnost 120
4. oddělení - místnost 111

 

Vychovatelky v jednotlivých odděleních


1. oddělení – Jana Makajová - vedoucí vychovatelka ŠD
2. oddělení – Milena Jarchovská
3. oddělení – Dagmar Vávrová
4. oddělení – Bc. Filip Knobloch


Do ŠD se dítě přihlašuje prostřednictvím řádně vyplněné přihlášky. Pokud odchází jinak, než je uvedeno v přihlášce, je nutno o tom uvědomit vychovatelku a v omluvence uvést datum, přesnou hodinu odchodu dítěte a formulaci "po dobu nepřítomnosti dítěte ve ŠD za něj přebírám právní odpovědnost." Dítě není možné pustit ze ŠD na telefonickou žádost. V případě, že dítě nevyzvedává zákonný zástupce, vyžadujeme jeho písemný souhlas s odvodem dítěte jinou osobou. Máme právo na ověření totožnosti.


Poplatek za školní družinu činí 250 Kč měsíčně. Bude uhrazena ve dvou splátkách:
září – prosinec 1 000 Kč – uhradit do 13. 9. 2019
leden – červen 1 500 Kč – uhradit do 10. 1. 2020

Je možné platit v hotovosti v kanceláři školy nebo na účet školy: 512 53 39/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka, třídu a slovo družina.

Od 13.30 hod. je možno využít volání na mobilní telefon 704 257 885.


Do družiny se přihlašují děti od 0. do 3. třídy, výjimečně je možné přihlásit i dítě ze 4. a 5. třídy a to formou písemné žádosti. Odhlášení je možné pouze písemně.


Kroužek ŠD: šikulky – čtvrtek 13:30-15:00 hod. Kroužek je součástí ŠD a je zdarma. Přihlášky do 11. 9. u p. vychovatelky D. Vávrové. Zahájení 12. 9. 2019.


Vycházky se uskuteční v případě příznivého počasí.
Dítě si můžete vyzvednout během vycházky - v tomto případě je nutné nahlásit odchod p. vychovatelce předem, protože si dítě vezme aktovku s sebou. Změna programu bude vyvěšena na dveřích společné družiny.
Vycházky školní družiny jsou denně od 13.30 do 15.00 hod.
V této době zajišťuje ŠD také odchod a příchod dětí na zájmové kroužky.

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

Copyright © 2019 - All rights reserved