ZŠ a MŠ Resslova

DRUŽINA


Provoz školní družiny je od 6.30 do 17.30 hod. Od 1. 9. je zajištěn provoz ranní družiny. Příchod dětí je od 6.30 do 7.30 hod. hlavním vchodem ZŠ. Ranní družina je v místnosti 120 a v této místnosti jsou také děti ze všech oddělení od 16.00 do 17.30 hod. V 13.30 hod. odcházejí děti na vycházku (hřiště a zahrada MŠ na Žofíně, školní hřiště). Návrat do školy je v 15.00 hod.

Doporučujeme převlečení, které si děti mohou nechávat ve svých třídách. Všechny věci musí mít děti podepsané.

 

INFORMACE K ZÁPISU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče,
zápis do školní družiny pro žáky budoucího 2. a 3. ročníku proběhne v týdnu 6.–17. 6. 2022. Žákům budou rozdány k vyplnění přihlášky (nevyplňujte zatím odchody dětí, doplníte je aktuálně až v září). Odevzdají je nejpozději 17. 6. 2022 vychovatelkám v ŠD. Žákům budou přidělena registrační čísla a výsledky o přijetí budou zveřejněny na stránkách školy 27. 6. 2022.

 

 

 


 

AKCE DRUŽINY


 

DATUM

AKCE

19. 10. 2022

Drakiáda 

2. 11. 2022

Strašidlácké běsnění

23. 11. 2022

Pohádková cesta  

14. 12. 2022

Vánoční jarmark 

16. 2. 2023

Maškarní rej     

12. 4. 2023

Jarní slavnosti  

31. 5. 2023

Dětský den

 

 

 


Rozmístění oddělení v budově školy

 

1. oddělení - místnost 120
2. oddělení - místnost 121
3. oddělení - místnost 110
4. oddělení - místnost 111

 

Vychovatelky v jednotlivých odděleních


1. oddělení – Dagmar Vávrová - vedoucí vychovatelka ŠD

2. oddělení – Milena Jarchovská

3. oddělení – Tereza Lasovská, DiS.

4. oddělení – Bc. Filip Knobloch


Do ŠD se dítě přihlašuje prostřednictvím řádně vyplněné přihlášky. Pokud odchází jinak, než je uvedeno v přihlášce, je nutno o tom uvědomit vychovatelku a v omluvence uvést datum, přesnou hodinu odchodu dítěte a formulaci "po dobu nepřítomnosti dítěte ve ŠD za něj přebírám právní odpovědnost." Dítě není možné pustit ze ŠD na telefonickou žádost. V případě, že dítě nevyzvedává zákonný zástupce, vyžadujeme jeho písemný souhlas s odvodem dítěte jinou osobou. Máme právo na ověření totožnosti.


Poplatek za školní družinu činí 250 Kč měsíčně. Bude uhrazena ve dvou splátkách: září – prosinec 1 000 Kč – uhradit do 9. 9. 2022 leden – červen 1 500 Kč – uhradit do 6. 1. 2023 Upřednostňujeme platbu na účet školy: 512 53 39/0800 (ve výjimečných případech v kanceláři). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka, třídu a slovo družina.


Od 13.30 hod. je možno využít volání na mobilní telefon 704 740 154.


Do družiny se přihlašují děti od 0. do 3. třídy, výjimečně je možné přihlásit i dítě ze 4. a 5. třídy a to formou písemné žádosti. Odhlášení je možné pouze písemně.


Kroužek ŠD: šikulky – čtvrtek 13:30-15:00 hod., Kroužek je součástí ŠD a je zadarmo. Přihlášky do 9. 9. u p. vychovatelky D. Vávrové. Zahájení 12. 9. 2022.


Vycházky se uskuteční v případě příznivého počasí. Dítě si můžete vyzvednout během vycházky - v tomto případě je nutné nahlásit odchod p. vychovatelce předem, protože si dítě vezme aktovku s sebou. Změna programu bude vyvěšena na dveřích společné družiny. Vycházky školní družiny jsou denně od 13.30 do 15.00 hod. V této době zajišťuje ŠD také odchod a příchod dětí na zájmové kroužky.
V této době zajišťuje ŠD také odchod a příchod dětí na zájmové kroužky.

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
Mapa stránek -  Prohlášení o přístupnosti -  Copyright © 2019 - All rights reserved
”tlačítko