ZŠ a MŠ Resslova

DRUŽINA


 

Provoz školní družiny je od 6.30 do 17.30 hod.

Od 1. 9. je zajištěn provoz ranní družiny. Příchod dětí je od 6.30 do 7.30 hod. hlavním vchodem ZŠ. Ranní družina je v místnosti 120 a v této místnosti jsou také děti ze všech oddělení od 16.00 do 17.30 hod.
V 13.30 hod. odcházejí děti na vycházku (hřiště a zahrada MŠ na Žofíně, školní hřiště). Návrat do školy je v 15.00 hod. Doporučujeme převlečení, které si děti mohou nechávat ve svých třídách. Všechny věci musí mít děti podepsané.

Přijímání žáků do školní družiny

 

INFORMACE K ZÁPISU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče,
zápis do školní družiny pro žáky budoucího 2. a 3. ročníku proběhne v týdnu 6.–17. 6. 2022. Žákům budou rozdány k vyplnění přihlášky (nevyplňujte zatím odchody dětí, doplníte je aktuálně až v září). Odevzdají je nejpozději 17. 6. 2022 vychovatelkám v ŠD. Žákům budou přidělena registrační čísla a výsledky o přijetí budou zveřejněny na stránkách školy 27. 6. 2022.

 


AKCE DRUŽINY


DATUM

AKCE

18. 10. 2023

Drakiáda 

8. 11. 2023

Strašidlácké běsnění

29. 11. 2023

Pohádková cesta  

20. 12. 2023

Vánoční jarmark 

14. 2. 2024

Maškarní rej     

20. 3. 2024

Jarní slavnosti  

5. 6. 2024

Dětský den

 

 

 


Rozmístění oddělení v budově školy

 

1. oddělení - místnost 120
2. oddělení - místnost 121
3. oddělení - místnost 110
4. oddělení - místnost 111

 

Vychovatelky v jednotlivých odděleních


1. oddělení – Dagmar Vávrová - vedoucí vychovatelka ŠD

2. oddělení – Eva Zimová (zástup)
3. oddělení – Tereza Lasovská, DiS.
4. oddělení – Kateřina Vávrová


Do ŠD se dítě přihlašuje prostřednictvím řádně vyplněné přihlášky. Pokud odchází jinak, než je uvedeno v přihlášce, je nutno o tom uvědomit vychovatelku a v omluvence uvést datum, přesnou hodinu odchodu dítěte a formulaci "po dobu nepřítomnosti dítěte ve ŠD za něj přebírám právní odpovědnost." Dítě není možné pustit ze ŠD na telefonickou žádost. V případě, že dítě nevyzvedává zákonný zástupce, vyžadujeme jeho písemný souhlas s odvodem dítěte jinou osobou. Máme právo na ověření totožnosti.


Poplatek za školní družinu činí 250 Kč měsíčně. Bude uhrazena ve dvou splátkách: září – prosinec 1 000 Kč – uhradit do 11. 9. 2023
Výši úhrady od 1. 1. 2024 určí zřizovatel. Upřednostňujeme platbu na účet školy: 512 53 39/0800 (ve výjimečných případech v kanceláři).

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka, třídu a slovo družina.


Od 13.30 hod. je možno využít volání na mobilní telefon 737 914 485.


Do družiny se přihlašují děti od 0. do 3. třídy, výjimečně je možné přihlásit i dítě ze 4. a 5. třídy a to formou písemné žádosti. Odhlášení je možné pouze písemně.


Vycházky se uskuteční v případě příznivého počasí.
Dítě si můžete vyzvednout během vycházky - v tomto případě je nutné nahlásit odchod p. vychovatelce předem, protože si dítě vezme aktovku s sebou. Změna programu bude vyvěšena na dveřích společné družiny. Vycházky školní družiny jsou denně od 13.30 do 15.00 hod. V této době zajišťuje ŠD také odchod a příchod dětí na zájmové kroužky.

 

 

 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
Mapa stránek -  Prohlášení o přístupnosti -  Copyright © 2019 - All rights reserved
”tlačítko