• MŠ Na Zbořenci

  mateřská škola ZŠ a MŠ Praha 2, Resslova

 • MŠ Na Zbořenci

  mateřská škola ZŠ a MŠ Praha 2, Resslova

 • MŠ Na Zbořenci

  mateřská škola ZŠ a MŠ Praha 2, Resslova

 • MŠ Na Zbořenci

  mateřská škola ZŠ a MŠ Praha 2, Resslova

 • MŠ Na Zbořenci

  mateřská škola ZŠ a MŠ Praha 2, Resslova

 • MŠ Na Zbořenci

  mateřská škola ZŠ a MŠ Praha 2, Resslova

 • MŠ Na Zbořenci

  mateřská škola ZŠ a MŠ Praha 2, Resslova

 • MŠ Na Zbořenci

  mateřská škola ZŠ a MŠ Praha 2, Resslova

Mateřská škola rozvíjí samostatné a sebevědomé děti prostřednictvím své
VIZE 5 P: Porozumění, Péče, Partnerství, Pohoda a Prožitek.

Podporujeme všestranný rozvoj dítěte zaměřený na pohybovou aktivitu a uplatňujeme individuální přístup dle specifických potřeb dětí.

Je pro nás samozřejmá a velice klíčová spolupráce s rodiči, která je založena na vstřícné komunikaci a důvěře. Možnost konzultací kdykoliv po dohodě.

nejnovější informace


Aktualizovat tuto stránku

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD

Třída ŽABIČKY - MŠ Slovenská, MŠ Trojlístek, MŠ Šumavská

Třída MODRÁSCI - MŠ Na Děkance, MŠ Španělská, MŠ Na Smetance

Třída BERUŠKY - MŠ Čtyřlístek, MŠ Viničná

Prázdninový provoz

vykřičníkPřeplatky za kroužky

Přeplatky za kroužky budou navráceny v týdnu 1.-5. 6. paní vychovatelkou Vávrovou na účet. Číslo účtu, na který má být přeplatek vrácen, zasílejte na email smajchlak@seznam.cz.

vykřičníkPrázdninový provoz - ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

k předškolnímu vzdělávání (v době prázdnin v termínu od 1. 7. do 17. 7. 2020) do Základní školy a Mateřské školy, Praha 2, Resslova 10 odloučeného pracoviště Mateřské školy, Praha 2, Na Zbořenci 7.

Rozhodnutí o přijetí - Prázdninový provoz PDF

vykřičníkZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 / 2021 do Základní školy a Mateřské školy, Praha 2, Resslova 10 odloučeného pracoviště Mateřské školy, Praha 2, Na Zbořenci 7 na základě § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a kritérií Základní školy a Mateřské školy, Praha 2, Resslova 10.

Rozhodnutí o přijetí PDF

vykřičníkZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - aktualizované informace

Vzhledem k aktuální situaci se mění organizace zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021. Bližší informace v sekci Zápis.

Dny otevřených dveří, které se měly konat ve dnech 22. a 23. 4. 2020 jsou zrušeny.

Fotografie MŠ jsou k dispozici v galerii.

vykřičníkNOVÉ INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU MŠ

Na základě usnesení Rady MČ Prahy 2 je přerušen provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 2 od 1. 7. do 31. 8. 2020.

Prázdninový provoz po tuto dobu zajišťují mateřské školy:

1.–17. 7. 2020 Viničná 1 a Na Zbořenci 7

20.–31. 7. 2020 Španělská 16

3.–14. 8. 2020 Trojlístek – Kladská 1

Zápis k prázdninovému provozu probíhá ve všech uvedených školkách elektronicky (nebo poštou) v termínu 8. – 25. 4. 2020.

Bližší informace i dokumenty ke stažení jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých MŠ. Evidenční list v nynější situaci není třeba dokládat. Na základě řádně podané Žádosti zákonným zástupcem dítěte, požádá ředitelka prázdninové mateřské školy ředitelku kmenové mateřské školy o scan originálu Evidenčního listu dítěte.

Žádosti pro MŠ Na Zbořenci: (informace a Žádost ke stažení - sekcePrázdninový provoz)

Řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí zašlete na emailovou adresu: skolka@zsressl.cz. Poté obdržíte specifický symbol, který uvedete na platbách (školné, stravné). U žádosti není potřeba razítko a podpis ředitelky vaší kmenové školky!

vykřičníkZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Bližší informace k zápisům budou k dispozici začátkem dubna 2020.

vykřičníkPRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020

Aktualizovaný termín a způsob zápisu k prázdninovému provozu bude k dispozici začátkem dubna 2020.

Původní termín (tj. 6. a 7. 4.) se RUŠÍ! Aktuálně zde budete s předstihem informováni.

V sekci Prázdninový provoz máte k dispozici další informace a dokumentaci ke stažení.

vykřičníkKonec doporučené karantény

Vážení rodiče,

na základě odběru (negativní) u vytipované osoby, se s okamžitou platností ruší doporučená karanténa. 

Přejeme všem pevné zdraví i nervy :)

ředitel Mgr. Jaroslav Procházka a kolektiv MŠ

vykřičníkKontakty v případě nutnosti - platné od 19. 3. 2020

Základní škola - v pracovní dny v čase od 9. do 12. hodin na tel.: 224 923 700 nebo na emailu reditel@zsressl.cz

Mateřská škola - v pracovní dny v čase od 9. do 12. hodin na tel.: 608 436 093 nebo na emailu reditel@zsressl.cz

vykřičníkDůležité upozornění

Po dohodě s hygienickou stanicí preventivně doporučujeme 14 denní karanténu všem dětem, které absolvovaly docházku do MŠ v době od 10. do 16. 3. 2020.

Sledujte zde aktuální informace.

vykřičníkOd 17. 3. 2020 se uzavírá MŠ Na Zbořenci do odvolání.

Usnesení rady MČ Praha 2

měsíční plány


Plánované aktivity na měsíc březen 2020

 

Datum

Čas

Místo

Název a popis akce

2.3.

8:00

Logopedie PaedDr. Vránová

3.3.

9:20-10:10

Pivovarská 42/13, Praha 5

Solná jeskyně Andělská lázeň (přihlášené děti)

4.3.

14:00-15:00

Keramika s maminkou

10.3.

9:20-10:10

Pivovarská 42/13, Praha 5

Solná jeskyně Andělská lázeň (přihlášené děti)

11.3.

9:30

PPP – testy školní zralosti (předškoláci)

 

15:30-16:30

MŠ třída Berušky

Konzultace s rodiči – vyhodnocení testů

13.3

12:00

Vřesník u Humpolce

Škola v přírodě (přihlášené děti) - odjezd

20.3.

10:00

Vřesník u Humpolce

Škola v přírodě (přihlášené děti) - příjezd

23.3.

9:30

Rašínovo nábřeží 412/30, Praha – Nové Město, 120 00

Podskalská celnice – výstava plavidel (předškoláci)

30.3.

9:30

Divadelní představení: Ptačí cirkus

 

 

 

 

 

 

hledej na zsressl.cz


jak nás kontaktovat


Adresa

 

MŠ Na Zbořenci 7, Praha 2 - 120 00

Zřizovatel: Městská část Praha 2

IČO: 60460318

Telefon

 

telefon kancelář: 224 923 582

omlouvání dětí: 224 923 582

jídelna: 224 923 582

Email

 

vedení mš: skolka@zsressl.cz 

odhlašování dětí: info.skolka@zsressl.cz

jídelna: jidelna.ms@zsressl.cz

Více...

Copyright © 2019 - All rights reserved