ZŠ a MŠ Resslova

NÁSTĚNKA ŽABIČKY


Milé děti,

ve středu 28.4. budeme mít ve školce čaroděnický rej plný zábavy a her:)

Přineste si kostým a celý den si společně užijeme:) 

Mgr. Lucie RaškováIntegrovaný blok: Ty můj světe, všechno kvete
Téma: Velikonoce
Vážení rodiče, milé děti,
děkujeme za foto vašich obrázků a pracovních listů, jsme na vás velice hrdí, jste moc šikovní. Doufáme, že jste si velikonoční období užili. V příloze vám posíláme velikonoční puzzle. Milé děti, pomozte rodičům puzzle rozstříhat, a pak si je již samy můžete skládat :)
Přejeme krásný víkend! 

 

priloha_distancni_vzdelavani_velikonoce_patek_2.pdf

9.4.2021

Mgr. Lucie RaškováLogopedie

 

Milé děti, 

už se těšíte do školky? Doufám, že ano a tohle je pro nás poslední distanční logopedie. Moc se těším, až mi ukážete, co všechno jste se naučily. 

 

Logopedie 5

7.4.2021

Mgr. Helena RazákováIntegrovaný blok: Ty můj světe, všechno kvete
Téma: Velikonoce
Milí rodiče, milé děti,
tento týden budeme v tématu Velikonoc pokračovat, určitě vás budou bavit úkoly, které jsme pro vás připravili.
Velikonoční pondělí – u nás se jedná o nejznámější velikonoční svátek. Je to čas koledování, kdy se pomocí pomlázky „šlehají“ dívky, aby do nich přešla energie z mladých proutků, a ony tak byly zdravé po celý rok. Dívky chlapcům za odměnu dávají zdobená vajíčka. Buď jednobarevná, nebo zdobená, v dnešní době často čokoládová.
V zahraničí je symbolem Velikonoc zajíček, který dětem nosí dárky, čokoládu a vajíčka, která děti musí hledat schovaná v domě nebo na zahradě.
Tento týden se budeme více věnovat symbolům Velikonoc.
- popovídejte si o velikonočních symbolech, viz. příloha
- v příloze najdete pracovní listy na rozvoj grafomotoriky, předmatematických dovedností a zrakového vnímání, prosím nezapomínejte na správný úchop tužky
- můžete si zopakovat krásnou „Velikonoční písničku“ a poslechnout si veselou jarní písničku na YouTube „Na Jaře“, nazpívala ji MŠ Vidče, text najdete v příloze
- na rozvoj paměti si zopakujte koledy (básničky), které jste se naučili minulý týden nebo které jste již znali, a naučte se jednu novou dle vašeho výběru z přílohy
- s dětmi si můžete vytvořit hezký zápich do květináče – vajíčko nebo zajíčka, návod i šablony najdete v příloze
Přejeme veselé Velikonoce v kruhu rodiny, pevné zdraví a těšíme se na zaslané vypracované obrázky a pracovní listy!

 

priloha_distancni_vzdelavani_velikonoce_2.pdf

5.4.2021

Mgr. Lucie RaškováIntegrovaný blok: Ty můj světe, všechno kvete
Téma: Velikonoce
Vážení rodiče a milé děti,
moc vám děkujeme za spolupráci v tomto týdnu. V příloze najdete hru s kartičkami (děti určitě rády
pomůžou s vystříháním). Milé děti, prosím zopakujte si s rodiči známou koledu „Hody, hody
doprovody“ - možná se vám v pondělí bude hodit.
Přejeme krásné Velikonoce!

priloha_distancni_vzdelavani_velikonoce_patek.pdf

2.4.2021

Mgr. Lucie RaškováLogopedie 

 

Milé děti,

stejně tak, jako se po ránu potřebují protáhnout nožičky a ručičky, potřebuje to i jazyk a pusinka. V příloze najdete další zábavné cvičení, aby vám to šlo lépe.  

 

Logopedie 4

31.3.2021

Mgr. Helena RazákováIntegrovaný blok: Ty můj světe, všechno kvete
Téma: Velikonoce
Milí rodiče,
tento týden (pašijový týden) se společně budeme připravovat a radovat z velikonočního období.
Velikonoce – svátky jara, víry a tradic. Velikonoce vnímáme hlavně jako SVÁTKY JARA – končí zima, příroda se probouzí, jarní sluníčko vytahuje ze země první květiny, které nádherně voní, ptáčci krásně zpívají. Tyto slavnostní dny jsou spojeny se symboly beránka, pomlázky, zdobených vajec. Téma Velikonoc je pro děti zajímavé a veselé, určitě si následující úkoly společně hezky užijete.
- povězte si něco o Velikonocích a tradicích u nás i v cizích zemích – najdete v příloze, nebo na internetu
- ozdobte si 1 vajíčko dle vlastní fantazie (samolepky, fixy, barvy, vyfouklé nebo vařené – záleží na vás)
- v příloze najdete koledy (básničky), jedna pro děvčata a druhá pro chlapce, naučte se jednu, a pokud budete mít čas, můžete se naučit i básničku „Veselé Velikonoce“, nebo si ji jen přečtěte
- v příloze najdete pracovní listy zaměřené na rozvoj grafomotoriky, zrakového vnímání, předmatematické gramotnosti (prosím, nezapomeňte na správný úchop tužky)
- společně se můžete naučit hezkou písničku z YouTube od Marie Kružíkové „Velikonoční písnička“ v podání Jany Herzogové, text písničky najdete v příloze
Přejeme hezké velikonoční období a těšíme se na zaslané pracovní listy, i foto vašeho vajíčka.

 

priloha_distancni_vzdelavani_velikonoce_1.pdf

29.3.2021

Mgr. Lucie RaškováIntegrovaný blok: Ty můj světe, všechno kvete
Téma: svět zvířátek – exotická zvířata

Milí rodiče,
tento týden jste se s dětmi vydali na návštěvu do ZOO. Moc děkujeme vám i dětem za práci a úkoly, které jste společně tento týden zvládli. V příloze posíláme kartičky na hrátky se zvířátky, se kterými si děti zopakují, co se o zvířatech naučily. Milé děti, vy si můžete kartičky samy rozstříhat, určitě to zvládnete:)
Přejeme krásný víkend!

 

priloha_distancni_vzdelavani_exoticka_zvirata_2.pdf

26.3.2021

Mgr. Lucie RaškováLogopedie

 

Milé děti,

 

jak se máte? Už se vám po školce stýská jako mně? Těším se, až si budeme vyprávět o tom, co všechno jste zažily.

Pevně věřím, že vám přinese dalších pár stránek z logopedie zábavu.

 

Logopedie 3

24.3.2021

Mgr. Helena RazákováIntegrovaný blok: Ty můj světe, všechno kvete

Téma: Svět zvířátek – exotická zvířata

Milí rodiče,

minulý týden jsme se začali věnovat světu zvířat, a i tento týden v něm ještě zůstaneme. Tentokrát se v rámci povinného vzdělávání předškolních dětí vydáme na návštěvu do ZOO a cizích krajin. Téma zvířat je pro děti určitě zajímavé a je jim blízké, a proto určitě následující úkoly a pracovní listy společně krásně zvládnete.

- věřím, že jste s dětmi byli na návštěvě v ZOO – popovídejte si s nimi o zvířatech, která můžou v ZOO vidět, prohlédněte a pojmenujte si společně obrázky v příloze; povídejte si s dětmi o tom, co o nich ví

- zkuste si v knihách nebo na internetu najít některé zajímavosti o zvířatech, která děti zaujmou (kde žijí; čím se živí atd.)

- až si o zvířatech popovídáte, zopakujte si, co nich děti ví – pomoci můžou krátké zvířecí hádanky (najdete v příloze)

- v příloze najdete báseň o jednom kamarádovi ze ZOO – společně se ji naučte:)

- hezkou písní, kterou děti už trochu znají je píseň „Pět minut v Africe“(poslechněte si ji a ať si děti zkusí vzpomenout na co nejvíce zvířat, která si z ní pamatují)

- zahrajte si s dětmi na zvířata – ať děti zkusí napodobovat zvířata a hádejte, jaké zvíře to je…?

- každé dítě má určitě nějaké oblíbené zvíře – nakreslete ho (budete k tomu potřebovat jen pastelky, případně pokud máte možnost vodovky, voskovky nebo temperové barvy a papír)

- v příloze najdete také pracovní listy zaměřené na rozvoj grafomotoriky (pracovní listy jsou 2 – můžete si vybrat, který si chtějí děti udělat, příp. zkusit udělat oba), zrakového vnímání, logického myšlení a předmatematické gramotnosti (při vypracování dejte prosím pozor na správný úchop tužky)

Téma zvířat je dětem blízké a společná práce na úkolech vám určitě krásně půjde!

 

priloha_distacni_vzdelavani_exoticka_zvirata.pdf

22.3.2021

Mgr. Lucie RaškováIntegrovaný blok: Ty můj světe, všechno kvete
Téma: svět zvířátek – domácí a lesní zvířata

Milí rodiče,
tento týden jste s dětmi krásně zvládli úkoly a pracovní listy s tématikou domácích a lesních zvířat. V příloze posíláme domino (vytiskněte si obrázky 3x a můžete si vystříhat různé dvojice zvířat) nebo zajímavé pexeso se zvířátky. Milé děti, můžete rodičům pomoct obrázky rozstříhat, a potom si hru společně zahrát:)
Moc děkujeme za spolupráci a přejeme krásný víkend!

 

priloha_distancni_vzdelavani_domaci_a_lesni_zvirata_2.pdf

19.3.2021

Mgr. Lucie RaškováLogopedie

 

Milé děti,

přikládám Vám do přílohy nová logopedická cvičení. Věřím, že si s některým úkolem užejete spousta legrace.

 

Logopedie 2

17.3.2021

Mgr. Helena RazákováIntegrovaný blok: Ty můj světe, všechno kvete
Téma: svět zvířátek – domácí a lesní zvířata

Milí rodiče,
tento týden se budeme s předškoláky v rámci povinného vzdělávání věnovat světu zvířat, a konkrétně domácím a lesním zvířatům. Věřím, že toto téma bude děti zajímat a úkoly a pracovní listy spolu bez problémů zvládnete.
- děti budou určitě řadu zvířat už znát – popovídejte si s nimi, která zvířata žijí na farmě; která v lese a která můžeme mít doma (obrázky všech skupin zvířat najdete v příloze)
- hospodářská zvířata chováme k užitku, a každé z nich nám něco dává – zeptejte se dětí, co všechno nám dávají; podívejte se na obrázky a přehledy v příloze, které mohou dětem pomoct lépe si to zapamatovat (zopakovat si to můžete na jednom z pracovních listů)
- na dvoře nebo na farmě bývá velmi živo – naučte se o tom s dětmi krátkou báseň
- písní, kterou děti možná budou znát je „ Když jsem já sloužil“(její text najdete v příloze, zkuste si společně kousek zazpívat nebo si ji můžete poslechnout; případně si potom zkuste spolu vzpomenout na co nejvíce zvířat z této písně)
- můžete si také zahrát pohybovou hru „na medvěda“(jeden z vás bude medvěd, který spí a po písni s pohybem, viz. příloha, se probudí; role si pak prohodíte; s dětmi hru hrajeme a dobře ji znají)
- jednoduchým způsobem si vytvoříte hezkého pejska (hlavu složíte podle návodu z přílohy a obrázek pak děti mohou dokončit podle vlastní fantazie; budete k tomu potřebovat: papír, nůžky, lepidlo a pastelky)
- přiložené pracovní listy jsou zaměřené na rozvoj grafomotoriky, zrakového vnímání, logického myšlení a předmatematické gramotnosti (zkontrolujte prosím, že děti drží tužku správným způsobem, a fixují si tak tento úchop)
děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na obrázky a hotové pracovní listy:)

 

priloha_distancni_vzdelavani_domaci_a_lesni_zvirata.pdf

15.3.2021

Mgr. Lucie RaškováIntegrovaný blok: Ty můj světe, všechno kvete
Téma: Vítáme jaro – ptáci na jaře
Milí rodiče,
moc děkujeme vám i dětem za práci, kterou jste v tomto týdnu společně zvládli. V příloze posíláme hravý úkol s ptáčky. Milé děti o víkendu můžete mamince nebo tatínkovi pomoct připravit příbory k obědu:)
Děkujeme a přejeme hezký víkend!

 

priloha_distancni_vzdelavani_ptaci_na_jare_2.pdf

12. 3. 2021

Mgr. Lucie RaškováLogopedie

 

Milé děti,

jdeme si procvičit pusinku, aby nezapomněla, co už se všechno naučila. Pouze pracovní listy si nalepte do logopedického sešitu.

 

Logopedie 1

10.3.2021

Mgr. Helena RazákováIntegrovaný blok: Ty můj světe, všechno kvete
Téma: vítáme jaro – ptáci na jaře
Vážení rodiče,
níže uvedené aktivity a činnosti jsou určené předškolákům na základě distančního vzdělávání pro povinný předškolní ročník. V tomto týdnu se budeme dále věnovat jaru, se zaměřením na ptáky a jejich návrat:
- jaro je obdobím, kdy příroda ožívá a jedním z typických znaků jara je návrat ptáků z teplých krajin – prohlédněte si společně knihy, encyklopedie (např. atlas ptáků) – popovídejte si s dětmi odkud se ptáci vrací, co dělají na jaře, a při práci s obrázky se seznamte s ptáky, kteří se vracejí (obrázky některých ptáků najdete v příloze)
- při hře „čáp ztratil čepičku“ si můžete zopakovat barvy a rozvíjet prostorovou orientaci (pravidla: děti si z rukou udělají zobáky a při odříkání básně - čáp ztratil čepičku, měla barvu, barvičku … - se pohybují po místnosti, pak doplníte barvu a úkolem dítěte je najít něco, co má požadovanou barvu – děti tuto hru pravidelně hrají a dobře ji znají)
- pro rozvoj paměti se naučte novou báseň – Pan čáp ztratil čepičku, jakou měla barvičku?
- zopakujte si písničku s pohybem „Jednou se sluníčko probudilo“(děti ji už znají, učili jsme se jen první a třetí sloku)
- velmi jednoduše si děti mohou vytvořit hnízdo s malými ptáčky (budete k tomu potřebovat pastelky, kousek provázku, lepidlo a nůžky; postup: děti si nakreslí hnízdo a ozdobí ho provázkem, ptáčky do hnízda můžete vystříhat z barevného papíru nebo si je děti mohou dokreslit samy podle vlastní představivosti); obrázek pro inspiraci najdete v příloze
- v příloze najdete pracovní listy na rozvoj grafomotoriky, zrakového vnímání, předmatematické gramotnosti (soustřeďte se prosím na správný úchop tužky)

děkujeme za spolupráci a těšíme se zaslané vypracované pracovní listy a obrázky!

 

priloha_distancni vzdelavani_ptaci_na_jare.pdf

8.3.2021

Mgr. Lucie RaškováIntegrovaný blok: Ty můj světe, všechno kvete
Téma: Vítáme jaro
Vážení rodiče,
moc děkujeme za spolupráci v tomto týdnu a za zaslané práce a obrázky. V příloze posíláme pexeso (můžete si vybrat ze 2 variant), které si můžete vytisknout a společně zahrát. Milé děti, pomozte rodičům tím, že si budete samy uklízet hračky:)

přejeme krásný víkend!

 

priloha_distancni_vzdelavani_vitame_jaro_2.pdf

5.3.2021

Mgr. Lucie RaškováIntegrovaný blok :Ty můj světe, všechno kvete
Téma: Vítáme jaro
Vážení rodiče,
doporučené aktivity a činnosti jsou určené pro předškoláky v rámci distančního vzdělávání pro povinný předškolní ročník. Tento týden je tématem jaro a proměny přírody s ním spojené:
- zkuste najít knihy nebo časopisy s obrázky přírody v různých ročních obdobích, zopakujte si roční období a popovídejte si s dětmi o tom, jaké vidí změny mezi ročními obdobími, jaké je venku počasí, a které květiny začínají růst jako první na jaře (obrázky jarních květin najdete v příloze)
- pokud máte možnost projít se s dětmi venku, můžete vše pozorovat přímo v přírodě a povídat si s dětmi o tom
-  jaro je také obdobím mláďat (obrázky mláďat najdete v příloze) – projděte si obrázky, pojmenujte mláďata a přiřazujte dospělá zvířata a jejich mládě
- naučte se s dětmi báseň – na výběr jsou přiloženy 2 básně
- zopakujte si píseň „Pampelišky“ (už jsme ji společně zpívali)
- můžete si společně zahrát hru „zaječí domečky“ (pravidla: pustíte hudbu a děti hopsají jako zajíčci; když hudbu vypnete, musí si sednut na bobek do domečku a počkat, až bude znovu hrát hudba – děti hru už znají)
- jednou z prvních jarních květin je sněženka, kterou si můžete vyrobit z vatového tamponu nebo bílého papíru (budete potřebovat nůžky, lepidlo, pastelky, vatový tampon nebo bílý papír; postup: ze zvoleného materiálu vystřihněte sněženku, nalepte ji na papír a děti ji dokreslí pastelkami podle své fantazie; obrázek pro inspiraci najdete v příloze)
- v příloze najdete také pracovní list na rozvoj grafomotoriky a předmatematické gramotnosti (při vypracování pracovních listů dejte prosím pozor na správný úchop tužky)
děkujeme za spolupráci

 

priloha_distancni_vzdelavani_jaro.pdf

1.3.2021

Mgr. Lucie RaškováMgr. Helena Razáková 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2

MŠ Na Zbořenci 7, Praha 2 - 120 00

Zřizovatel: Městská část Praha 2

poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 582

omlouvání dětí: 224 923 582

jídelna: 224 923 582

poloha

Email

vedení mš: skolka@zsressl.cz 

odhlašování dětí: info.skolka@zsressl.cz

jídelna: jidelna.ms@zsressl.cz

tlačítko home mš
tlačítko přepnout na web zš
tlačítko kontakt
tlačítko vyhledávání
  Prohlášení o přístupnosti -  Copyright © 2019 - All rights reserved
”tlačítko