ZŠ a MŠ Resslova

ŠKOLNÍ AKCE 2023–24


ilustrační obrázekOBVODNÍ KOLO V PŘEHAZOVANÉ

 Žáci ZŠ Resslova se zúčastnili dne 14. 5. 2024 obvodního kola v přehazované 6.–7. tříd v kategorii mladší žáci a žákyně. Sportovní akce proběhla na venkovním hřišti ZŠ Na Smetance. V základní skupině se žákyně utkaly se ZŠ Jana Masaryka, ZŠ Vratislavova, ZŠ Sázavská.
V semifinále odehrály zápas proti ZŠ Na Smetance a o 3. místo bojovaly proti ZŠ Jana Masaryka, což se jim nakonec podařilo.
Školu reprezentovaly: A. Barry, B. Beránková (kapitánka), K. Nguyen, B. Daňhová, A. Gastilaviciute, Vu Hoang, V. Kacovská, Z. Lišková a E. Motlochová.
V základní skupině se žáci utkali se ZŠ Botičská a ZŠ Štěpánská.
V semifinále odehráli zápasy proti ZŠ Londýnská a ZŠ Sázavská.
Naši žáci nakonec obsadili hezké 5. místo.
Školu reprezentovali: J. Köstel (kapitán), A. Lisovik, M. Belica, A. Pomahač, J. Rímský a S. Tomyshynets.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie

ilustrační obrázekOK VOLEJBAL 2024

Žákyně a žáci ZŠ Resslova se zúčastnili dne 30. 4. 2024 turnaje ve volejbale 8.– 9. tříd ZŠ. Sportovní akce proběhla na venkovním hřišti ZŠ Na Smetance.
V základní skupině se žákyně utkaly se ZŠ Vratislavova, ZŠ Slovenská a ZŠ Na Smetance. V další skupině proti ZŠ Botičská a ZŠ Londýnská.
Naše žákyně nakonec obsadily 8. místo.
Školu reprezentovaly: A. Svobodová, M. Kravets, S. Manďaková, Hoang Tra Bich, H. Mašlániová, Nguyen Thi Quynh Huong (kapitánka), N. Ticháková, B. Beránková

V základní skupině žáků se chlapci utkali se ZŠ Slovenská, ZŠ Na Smetance a ZŠ Botičská. V další skupině se ZŠ Vratislavova a ZŠ Londýnská.
Naši žáci obsadili 7.místo. Školu reprezentovali: D. Bezděk, J. Meleň (kapitán), Y. Zhang, D. Kment, T. Jireček, J. Kolář, O. Palmgren, J. Köstel.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie

ilustrační obrázekMC DONALD´S CUP 2024

Fotbalisté ZŠ Resslova se zúčastnili dne 24. 4.  Mc Donald´s CUPu v kategorii žáků 4.- 5. tříd ZŠ. Sportovní akce proběhla v areálu Pražačka.
V základní skupině se žáci utkali se ZŠ Vratislavova a ZŠ Botičská. V semifinále odehráli zápasy proti ZŠ Kladská a ZŠ Na Smetánce.
Naši žáci nakonec obsadili 8. místo. 
Školu reprezentovali žáci: X. Zhang, T. Brezniak, B. Grebo (kapitán), F. Torres, M. Nguyen, T. Rovatsos, D. Živor, N. Nguyen, Š. Čejková, J. Pochop, M. Rjutin.

 

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie

ilustrační obrázekŠETŘEME VODOU

V úterý 16. 4. se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili výukového programu Šetřeme vodou. V první části programu se žáci dozvěděli o vodě v přírodě – jaké má podoby a vlastnosti, jak se proměňuje, kdo ji potřebuje. Byli seznámeni s koloběhem vody v přírodě. Odhadovali také pomocí odměrného válce poměr slané a sladké vody na zeměkouli. Druhá část programu byla věnována využití vody v domácnostech při běžných činnostech. Žáci odhadovali, kolik vody nám denně proteče rukama, obrazně i doslova. Měli bychom s ní tedy šetřit? Navrhovali, jak by oni sami mohli snížit svou spotřebu vody. V úplném závěru žáci zkusili filtrací znečištěnou vodu vyčistit. Program se všem moc líbil.

Mgr. R. Machálková

Fotogalerie

ilustrační obrázekNÁVŠTĚVA CHRÁNĚNÉ DÍLNY

3. třídy navštívily 12. a 19. 4. chráněnou dílnu Lemniskáta. Po vřelém přijetí a vzájemném představení se děti seznámily s příběhy některých klientů a s tím, co to chráněná dílna je. Ve spolupráci s klienty si děti vyrobily sešit, který si odnesly domů. Návštěva Lemniskáty byla pro nás velkým zážitkem, děti s klienty zařízení nadšeně spolupracovaly.

Mgr. M. Štěpánková

Fotogalerie

ilustrační obrázekČARODĚJNICKÝ DEN

24. 4. jsme se školní družinou navštívili akci v DDM ve Slezské ulici nazvanou Čarodějnický den. Děti procházely stanoviště a plnily úkoly s čarodějnickou tématikou. Na konci je čekal fotokoutek a sladká odměna. Děti si akci moc užily a odcházely velice spokojené. Pochvalu si zaslouží i za pěkné chování na akci i při cestě MHD.

D. Vávrová

Fotogalerie

ilustrační obrázekVELIKONOČNÍ PROJEKT 3. A

25. 3. 2024 jsme realizovali v naší třídě 3. A Velikonoční projekt. V rámci vyučovacích předmětů jsme se věnovali velikonoční tématice. Procvičili jsme vyjmenovaná slova (děti vybarvovaly kraslici s probíranými vyjmenovanými slovy a slovy příbuznými). Formou běhacího diktátu děti zjistily informace spojené s jednotlivými velikonočními dny. V angličtině procvičily velikonoční slovní zásobu, v matematice si zopakovaly písemné sčítání a odčítání s následným vybarvováním vajíček dle příslušného výsledku. V pracovních činnostech vyrobily velikonoční dekorace. V průběhu projektového dne jsme zažili spoustu legrace a práce děti bavila.

Mgr. M. Štěpánková

Fotogalerie

ilustrační obrázekNávštěva kláštera Emauzy - 7. A, 7. B

Dne 20. a 22.3. jsme v rámci předmětu Výtvarná výchova navštívili klášter Emauzy, abychom se blíže seznámili s gotickou architekturou. V refektáři jsme si poslechli krátký výklad. Dozvěděli jsme se o historii kláštera dávné i nedávné. Prohlédli jsme si gotické fresky v křížové chodbě a kostel, který byl za 2. sv. války silně poškozen. Zkusili jsme nakreslit gotické okno a anděla podle fresky. Někomu se dařilo, někomu méně. Téměř všichni odvedli poctivou práci.

Mgr. B. Vorlová

Fotogalerie

ilustrační obrázekJARNÍ SLAVNOSTI V ŠD
Na první jarní den jsme ve školní družině připravili soutěže a jarní tvoření. Děti sbíraly mrkvičky, pomáhaly slepičce sbírat vajíčka, poznávaly jarní květiny a vyzkoušely si kytičkové sudoku, skákaly jako žabky mezi lekníny a na závěr si vyrobily kytičku pro rodiče. Počasí nám přálo, tak jsme si akci krásně užili. Navštívily nás i děti z naší MŠ Na Zbořenci a některé děti, které byly přítomny na Dnu otevřených dveří.

D. Vávrová

Fotogalerie

ilustrační obrázekŠKOLNÍ KOLO PRAŽSKÉHO POETICKÉHO SETKÁNÍ

7. 3. 2024 se sešli vítězové třídních kol recitační soutěže Pražské poetické setkání od 1. do 5. třídy. Bylo jich celkem 18 a soutěžili ve 2 kategoriích.
A jak vše dopadlo?

1. kategorie

2. kategorie

1.

Annabella Plucnarová,
Adrian Tencer

1.

Štěpánka Čejková

2.

Maya Jordan

2.

Ellen Večeřová

3.

Jonáš Pochop
Kirill Stepanov

3.

Jana Kujundžić
Aneta Kozáková

.

Mgr. R. Machálková

Fotogalerie

ilustrační obrázekOK V BASKETBALU

V prvním a druhém březnovém týdnu proběhly v Sokole Pražském přebory Prahy 2 v basketbalu chlapců a dívek.
V kategorii chlapců soutěžilo 8 škol. Týmy byly rozděleny do 2 skupin. Ve skupině hrál každý s každým a dále postupovaly 2 nejlepší týmy z každé skupiny. Naši kluci podali snaživý výkon, ale stačilo to jen na 5. – 6. místo. Nicméně pochvalu si zaslouží celý tým.
V kategorii dívek bylo přihlášeno 5 škol. Naše družstvo podalo skvělý výkon - 3 výhry, 1 prohra s nakonec vítězným týmem ZŠ Londýnská. To stačilo na krásné 2. místo. Holky bych moc pochválila za nesmírně bojovný výkon.

Školu reprezentovali: D. Urban, Y. + Y. Zhangovi, M. O ´Connell, J. Meleň, D. Bezděk, M. Morávek, T. Hranko, V. Hoang, J. Köstel
M. Kravets, A. Gastilaviciute, B. Beránková, L. Isachyenko, H. Mašlániová, D. Nguyen, A. Hoang, E. Šujanská, J. Zelenková, S. Manďáková.

Mgr. P. Beránková

Fotogalerie

ilustrační obrázekPROJEKTOVÉ DNY 9. TŘÍDY

Žáci 9. třídy navštívili v rámci projektových dnů pekárnu a uzenářskou dílnu Střední průmyslové školy v Podskalské ulici. Pro všechny to byl úžasný zážitek a nezapomenutelná zkušenost. Pod vedením sympatického pana učitele se žáci seznámili nejenom s prací ve školní pekárně, kde si upekli výborné makovky, ale dozvěděli se spoustu zajímavých a věcných informací o chodu střední školy, učebních oborech i průběhu vzdělávání.
V uzenářské dílně si společně s panem učitelem vyrobili sekanou.  
Projektové dny si společně hezky užili.

Mgr. R. Tlučhořová

Fotogalerie

ilustrační obrázekJINAKOSTI ANEB JAK SE ŽIJE S HANDICAPEM 

V pátek 1. 3. 2024 proběhl projektový den na téma „Jinakosti aneb jak se žije s handicapem“. Projekt vznikl ve spolupráci s neziskovou organizací Leontýnka, která pomáhá slabozrakým a nevidomým lidem. Tato organizace se podílela na vzniku filmu Symfonie, který natočili absolventi pražské FAMU Vojtěch Komárek a Ondřej Nedvěd. Hlavním hrdinou je slabozraký osmiletý Martin. Film otvírá témata jako je přátelství, šikana, odlišnost, strach, snaha o začlenění se. V příběhu hraje důležitou roli i animovaná postavička Frederik. A právě animace byla vedle ústředního tématu, jak se vyrovnat s handicapem, druhou částí projektu. Tvůrci filmu děti seznámili s hlavními prvky animace a každý si na závěr mohl vytvořit krátký animovaný film.

Mgr. P. Beránková

Fotogalerie

ilustrační obrázekMAŠKARNÍ REJ  

Dne 14. 2. jsme ve školní družině pořádali Maškarní rej. Děti se skvěle na akci připravily. Měly krásné kostýmy. Sešlo se více Spidermanů, princezen, Batmanů a nějaké originální kousky. Děti si za hudebního doprovodu zatančily, zadováděly a zasoutěžily. Vybrat nejlepší masku byl těžký oříšek, nakonec vyhrálo více dětí. Akci jsme si všichni moc užili a těšíme se na další.

D. Vávrová

vedoucí vychovatelka

Fotogalerie

ilustrační obrázekOBVODNÍ KOLO V PŘEHAZOVANÉ  

Žáci ZŠ Resslova se zúčastnili dne 30. 1. 2024 obvodního kola v přehazované 4.–5. tříd ZŠ v kategorii dětí mix. Sportovní akce proběhla v tělocvičně ZŠ Londýnská.
V základní skupině se žáci utkali se ZŠ Jana Masaryka, ZŠ Londýnská, ZŠ Slovenská a ZŠ Kladská. Naši žáci jako nejmladší účastníci obsadili nakonec 9. místo.

Školu reprezentovali žáci z 5. třídy E. Večeřová, X. Zhang a ze 4. třídy F. Torres (kapitán), T. Brezniak, Š. Čejková, B. Grebo, H. Manh Nguyen, T. Rovatsos a D. Živor.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie

ilustrační obrázekVÝPRAVA ZA ZIMNÍMI HOSTY

24. a 30. ledna se žáci 3. tříd zúčastnili terénního programu „Výprava za zimními hosty.“ Děti se seznámily se zimujícími ptáky, dalekohledem si prohlédly kormorány, kachny, lysky, racky a další. V průběhu programu si zahrály i hry, při kterých si zopakovaly získané znalosti. Program byl moc zajímavý, probíhal na Střeleckém ostrově. Bohužel počasí nám moc nepřálo.

Mgr. M. Štěpánková

Fotogalerie

ilustrační obrázekZIMNÍ HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY

V tomto výukovém programu ekologického centra Podhoubí se žáci 1. a 2. tříd dozvěděli, co všechno se pro zvířátka s příchodem zimy vlastně změní. V interaktivním programu nejprve rozdělili ptáky na stěhovavé a ty, kteří u nás na zimu zůstávají. Dozvěděli se od pana lektora některé zajímavosti o migraci ptáků a o teplých krajinách, kam ptáci odlétají. K lepší představě posloužila mapa. Následovala hra, ve které se děti rozdělily do skupinek a v nich pak společně složily obrázek zvířete, které v našich podmínkách přezimuje. Dozvěděly se, která zvířata spí zimním spánkem, kde si hledají úkryt a jak zimní spánek vlastně vypadá. Moc se jim také líbily kožešinky zvířat, které si mohly osahat a zjistit rozdíl mezi letní a zimní srstí. Na závěr si vyzkoušely, jak mohou pomoci zvířatům, která u nás přes zimu zůstávají. Program se všem moc líbil.

Mgr. R. Machálková

Fotogalerie

ilustrační obrázekPOHÁDKOVÁ CESTA

Pohádková cesta na téma Čertíci se uskutečnila 29. 11. 2023. Děti ze školní družiny plnily v potemnělé škole zábavné čertovské úkoly. Hrály s čertíky pekelné karty, skládaly puzzle Lucifera, proběhly se s čertovskými kopýtky, prošly čertovský chodník a na konci čekalo na děti peklo se sladkou odměnou. Děti si cestu moc užily a všechny chválím za pěkné chování. Na naši akci se přišly podívat i některé děti z MŠ Na Zbořenci se svými rodiči. Děkuji za pomoc dětem z 5. a 6. třídy.

D. Vávrová

Fotogalerie

ilustrační obrázekKC PRÁDELNA

Ve středu 29. 11. si žáci vyzkoušeli práci dobrovolníků v KC Prádelna. Pomáhali seniorům s prací na počítači, mobilu a vyzvali je přátelské klání v ping pongu. Odpoledne jsme zakončili vedomestním kvízem smíšených týmů. Na děti se ze všech stran hrnula jen chvála.

Fotogalerie

ilustrační obrázekZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
Jako každý rok, i letos, děti ze školní družiny vyráběly ozdoby na náš školní stromek na náměstí Míru. Je to krásná tradice a doufáme, že i letos bude dělat radost všem kolemjdoucím v předvánočním čase.

D. Vávrová
vedoucí vychovatelka

Fotogalerie

ilustrační obrázekOK VE FLORBALE

Florbalisté ZŠ Resslova se zúčastnili dne 8. 11. 2023 obvodního kola ve florbale v kategorii starších chlapců a dívek (8.- 9.třídy) ve sportovní hale Hamr.
Školu reprezentovaly:
9.tř. - J. Čugová, M. Horníková, 8. A - S. Manďáková (kapitánka) A. Kubištová, 8. B - Hoang Tra Bich, H. Mašlániová, J. Zelenková, Nguyen Thi Quynh Huong a E. Šujanská.
V základní skupině se dívky utkaly s ZŠ Botičská, ZŠ Slovenská, ZŠ Kladská a ZŠ Sázavská a obsadily krásné 3. místo.

Florbalová sestava starších chlapců:
9.tř. -  D. Bezděk (kapitán), M. Morávek, A. Smetana, M. Jordán, 8. A - M. Frenzl, 8. B - F. Dědek, T. Jireček, J. Kolář, J. Košťák, F. Machát, O. D. Palmgren a R. Strouhal.  

V základní skupině se chlapci utkali proti ZŠ Sázavská, ZŠ Londýnská a ZŠ Kladská a obsadili 7. místo.  

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie

ilustrační obrázekSTRAŠIDLÁCKÉ BĚSNĚNÍ

Dne 8. 11. 2023 proběhla ve školní družině akce Strašidlácké běsnění. Děti si přinesly krásné kostýmy, ve kterých soutěžily, tančily a parádně dováděly v tělocvičně školy. Nechybělo ani vyhlášení nejoriginálnější masky. Akce se moc vydařila a těšíme se na další.

D. Vávrová

Fotogalerie

ilustrační obrázekHALLOWEEN

Dne 31. 10. jsme s dětmi ze školní družiny navštívili DDM ve Slezské ulici. Zúčastnili jsme se akce Hallowwen. Děti plnily úkoly, vyzkoušely si, jak se chytá pavouk nebo zkoušely najít zvířátka ve slizu. Mohly si nechat namalovat strašidelný obličej nebo ozdobit čelenku.

T. Lasovská

Fotogalerie

ilustrační obrázekDVOREČEK

31. 10. se prvňáci vypravili do Národního zemědělského muzea na Letné na výukový program Dvoreček. Během programu si prohlédli slepice, kachny, králíky a holuby chované na dvorku muzea. V rukou si podrželi čerstvě snesené vajíčko, dozvěděli se jaký význam mají tato drobná hospodářská zvířata pro člověka a jak o ně ohleduplně pečovat. Paní lektorka seznámila děti i s tím, čím se zvířata živí a řekla jim 4 zvířecí příběhy. Program se dětem moc líbil.

Mgr. R. Machálková

Fotogalerie

ilustrační obrázekVIDÍME SE?

25. 10. nás navštívili ve školní družině strážníci Městské policie Prahy 2 s akcí Vidíme se? Děti se dozvěděly, jak se chovat bezpečně na ulici, křižovatkách, chodníku i na přechodech a jaké reflexní prvky používat. Právě ty mohou často při špatné viditelnosti zabránit nehodám. Akce připravená ve spolupráci s BESIPem proběhla již potřetí.

K. Vávrová Fotogalerie

ilustrační obrázekDRAKIÁDA

18. 10. 2023 proběhla první družinová akce Drakiáda. Vypravili jsme se na Karlovo náměstí. Vítr sice nefoukal, ale děti zdatně běhaly a draky rozlétaly. Užili jsme si společně slunný podzimní den.

D. Vávrová

Fotogalerie

ilustrační obrázekČTENÁŘSKÝ PROJEKT

V úterý 17.10. 2023 jsme byli s dětmi v knihovně v Dittrichově ulici, kde byla dětem představena knížka Děti z Bullerbynu. Tato knížka nás bude provázet celým školním rokem. Paní Světlana z knihovny děti seznámila s autorkou Astrid Lindgrenovou. Dětem vyprávěla o životě autorky a o zemi, kde prožila celý život-o Švédsku.

PaeDr. Yvette Svobodová

Fotogalerie

ilustrační obrázekČTENÁŘSKÝ PROJEKT

I v letošním školním roce jsme navázali spolupráci s knihovnou v Dittrichově ulici. Letošní celoroční projekt bude navazovat na projekt loňský, i nadále se budeme věnovat spisovateli R. Dahlovi a čeká nás četba knihy Karlík a velký skleněný výtah. Na konci školního roku si děti vyzkoušejí konferenci o přečtených knihách, jejíž předpremiéra se uskutečnila na našem prvním setkání.

Mgr. M. Štěpánková

Fotogalerie

ilustrační obrázek3. TŘÍDY V DIVADLE

19. 10. žáci třetího ročníku navštívili divadelní představení “Elektrický Emil”. Humornou formou se seznámili s dětstvím a životem českého vynálezce Emila Kolbena, dozvěděli se spoustu informací nejenom o něm, ale i o T. A. Edisonovi, N. Teslovi a F. Křižíkovi. Představení se všem líbilo.

Mgr. M. Štěpánková

ilustrační obrázekADAPTAČNÍ KURZ

V týdnu od 18. do 22. září se již tradičně uskutečnil adaptační kurz pro 6. ročník. Vše proběhlo v Havlíčkově Brodě, kde máme zázemí v ZŠ Wolkerova. Z 27 žáků na kurz odjelo 21. Počasí nám dokonale vyšlo, takže jsme si mohli užít jak multifunkční venkovní hřiště, tak i výlet na hrad Lipnice. Ve volných chvílích mohly děti tvořit s paní asistentkou Mirkou-navlékaly korálky, odlévaly ze sádry... Kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet lezení na umělé stěně. Kurz byl po všech stránkách vydařený.

Mgr. P. Beránková 

Fotogalerie


ilustrační obrázekJABLKOBRANÍ - 7.A, B

V rámci předmětu Pracovní činnosti jsme se vypravili 21. 9. do jabloňového sadu Na Krutci, který se nachází na okraji Šáreckého údolí v Praze 6. Půjčili jsme si česáčky a sbírali jablka. Na zemi jich bylo popadaných také dost. Jablka jsme nakrájeli, rozdrtili v mlýnku a z této drti jsme lisovali mošt. Vše ručně, bez použití elektřiny. Je to větší námaha, než by si člověk myslel!  Na fotkách si můžete prohlédnout, jak nám šla práce od ruky. Nasbírali jsme i jablka do tašek a donesli je domů maminkám (někteří i tátům) v naději na štrůdly a koláče.

Mgr. B. Vorlová 

Fotogalerie


ilustrační obrázekPOŠLETE VZKAZ PŘÍBĚHEM - 7.A, B

V květnu 2023, ještě jako šesťáci, se zúčastnily obě třídy soutěže VZP “Pošlete vzkaz příběhem”. Děti se setkaly s rodákem z Podskalí panem Stěničkou. Ten jim poutavě vyprávěl o svém životě, který téměř celý prožil v bezprostředním okolí školy. Následně se s ním vydaly na procházku okolím školy, protkanou zajímavým vyprávěním o historii místa, architektonických památkách a významných osobnostech, které zde tvořily. Děti potom výtvarně zpracovaly své dojmy. Nejlepší práce jsme poslali do soutěže. Sice jsme nevyhráli hlavní cenu, ale mnoho jsme se dozvěděli!

Mgr. B. Vorlová

Zde odkaz na všechny naše výtvory


ilustrační obrázekBEZPEČNÁ DVOJKA

Návštěva 9. a 7. B třídy na akci BEZPEČNÁ DVOJKA – Den Prahy 2 s IZS

Dne 8. září 2023 jsme se vypravili na náplavku Rašínova nábřeží, kde proběhl festival Den Prahy 2 s Integrovaným záchranným systémem. Prohlédli jsme si ukázky záchranných a bezpečnostních složek: hasičská auta, vybavení policie a záchranářů. Potěžkali jsme si neprůstřelný štít, zkusili jsme řídit hasičský vůz (zatím bez rozjezdu), dokonce jsme navštívili záchranářský člun. Vyptali jsme se zaměstnanců Policie ČR, Městské policie Praha a Armády ČR na jejich práci. Odvážlivci zkusili, jak se dělá masáž srdce (na figuríně) a někteří si vyzkoušeli část armádní výstroje.

Mgr. B. Vorlová 

Fotogalerie


 

 

Školní rok 2022–23

ilustrační obrázekPASOVÁNÍ NA RYTÍŘE ČTENÍ

Dne 20. 6. se naši prvňáčci dočkali slavnostního pasování na rytíře čtení. Složili rytířské slib a byl jim udělen titul Rytíř čtení. Vše se odehrálo v knihovně v Dittrichově ulici za přítomnosti rytíře Kaňky, knížete Háčka z Interpunkce, paní Světlany Šafářové a návštěvníků knihovny. Po ceremoniálu se dětem představil také bibliobus města Prahy, který byl plný knih na prázdninové čtení. Akce se líbila všem a moc děkujeme za opravdu úžasný literární projekt.

PaedDr. Y. Svobodová

 Fotogalerie

ilustrační obrázekVÝLET DO NIŽBORU, BEROUNA A NENAČOVIC

Ve čtvrtek 15. 6. se vydali opět prvňáci společně s druháky na další výlet. Tentokrát byly naším cílem sklárny. V první z nich, v Nižboru, jsme prošli celým provozem. Viděli jsme, jak se sklo fouká, chladí, brousí, řeže, leští. Nakoupili jsme si dárkové předměty a přejeli o pár kilometrů dále. V Berouně jsme navštívili večerníčkového medvěda Kubu. Měli jsme štěstí, protože jsme viděli i jeho krmení. Pohráli jsme si na hřišti, osvěžili se zmrzlinkou, sjeli tobogán. Nakonec jsme se vydali ještě do malé hutě v Nenačovicích, kde nám pan sklář vysvětlil výrobu malého dekorativního ptáčka. V této dílně vyrábějí zejména dekorativní předměty z barevného skla. Po nezbytném nákupu suvenýrů a občerstvení jsme se vydali na zpáteční cestu do Prahy. Výlet byl moc krásný a všichni jsme si ho moc užili. 

Mgr. R. Machálková 

Fotogalerie


ilustrační obrázekŠVP MARTINOVA BOUDA

V letošním školním roce vyjeli žáci 2. A, 4. a 5. třídy na školu v přírodě na Benecko. V průběhu pobytu (12. 6. – 16. 6.) jsme navštívili několik známých míst v Krkonoších – přehradu a centrum Špindlerova Mlýna, rozhlednu na vrcholu Žalý a důkladně jsme prozkoumali okolí Martinovy boudy, kde jsme byli ubytovaní. Počasí bylo pro naše toulky ideální a školu v přírodě jsme si všichni užili.

Mgr. M. Štěpánková 

Fotogalerie


ilustrační obrázekBEDÝNKY PŘÍBĚHŮ – SLOVENSKO
V pátek 9. 6. si mohli žáci 1. tř. a 2. B zažít a vychutnat program Bedýnky příběhů - Slovensko. Tentokráte poznali naši blízkou sousední zemi. Zkusili si přeskok přes vatru, poslouchali zvuk fujary, prohlédli panenky z šustí, figurku Jánošíka a zatancovali si slovenské lidové tance. Program končil zábavným tvořením prostírání z modrotisku. Fotky jsou důkazem, že se děti poučily, bavily a nenudily.

PaeDr. Y. Svobodová 

Fotogalerie


ilustrační obrázek VÝSTAVA ROZÁLIE PROKOPCOVÉ

Dne 6. června navštívili žáci 9.A výstavu české malířky Rozálie Prokopcové "Girl from the North Country" v krásných prostorách Novoměstské radnice. Autorka byla nesmírně laskavá, sama nás výstavou provedla a ochotně zodpověděla nejeden dotaz, včetně těch na významy abstraktních obrazů, které všichni umělci tolik milují. Bez výjimky nás zaujal autoportrét autorky jako Ofélie topící se v popelu shořelého lesa Českého Švýcarska. Výstavu je možné navštívit do neděle. 

Bc. Tomáš Vlček

Fotogalerie


ilustrační obrázekDÁNSKO A LEGOLAND

V letošním roce se opět uskutečnil zahraniční zájezd. Pod vedením paní učitelky Brožíkové se žáci 5. -9. ročníku tentokrát vydali ve dnech 29. 5. – 1. 6. do Dánska. Pro některé z nich to byla první takto dlouhá cesta autobusem, ale přesto všichni náročné cestování zvládli. První etapa vedla do Rostocku, odkud děti cestovaly trajektem. Někteří cestovali takto velkou lodí, která uveze autobusy a kamiony, poprvé. Po náročné cestě a minimu spánku děti čekala prohlídka Kodaně. Prošli jsme se po nábřeží, kde žil H. Ch. Andersen, navštívili jsme tři královské paláce a měli jsme možnost sledovat střídání královské hradní stráže a neopomněli jsme navštívit Malou mořskou vílu. Po společném programu následoval rozchod v centru Kodaně, který děti spojily především s nákupy. Večer jsme se vydali pořádně unavení do Odense, kde jsme měli zajištěné ubytování.

Druhý den, řádně odpočatí, jsme se vydali do Billundu. Že vám to nic neříká? Je tam velké letiště. Ale hlavně je tam Legoland! Ráj pro děti, ale i dospělé. Děti navštívily snad všechny atrakce, především horské dráhy. Mnozí i několikrát. Viděli jsme, co všechno se dá z malých kostiček lega postavit. Skvělé bylo, že jsme si mohli prohlídnout model Kodaně a rozpoznávali jsme místa, která jsme navštívili předchozí den. V Legolandu jsme strávili celý den a myslím, že si ho všichni patřičně užili. Po uzavření parku nás už čekala cesta domů. Tentokrát jsme ji ale absolvovali po souši a všichni jsme v pořádku a plni dojmů dorazili v ranních hodinách do Resslovky.

Mgr. L. Tancibudková

Fotogalerie


ilustrační obrázekDĚTSKÝ DEN V ŠD

Dne 31. 5. 2023 jsme společně s dětmi oslavili Den dětí. Na školním hřišti a v tělocvičně bylo připraveno několik soutěží. Děti postupně plnily jednotlivé úkoly, za které dostávaly body a na konci je vyměnily v obchůdku za drobné hračky a sladkosti. Akce se všem moc líbila.

D. Vávrová

Fotogalerie


ilustrační obrázekEXKURZE DO TOVÁRNY RUPA - 2. A, B

Ve středu 23. 5. se druháci vypravili společně vlakem do Hostivaře, aby si prohlédli továrnu na výrobu müsli tyčinek RUPA. Bylo to završení našeho celoročního projektu Karlík a továrna na čokoládu ve spolupráci s pobočkou MK v Dittrichově ulici. Děti se mohly seznámit s procesem výroby müsli tyčinek a pan ředitel jim ochotně odpovídal na všechny jejich dotazy. Nakonec nás čekala ochutnávka různých druhů výrobků a děti také dostaly sladkosti na cestu domů. Výlet se nám moc líbil.

Mgr. M. Štěpánková, Mgr. R. Machálková

Fotogalerie


ilustrační obrázekVÝLET DO ŘÍSE LOUTEK - 1. + 2. B

Ve čtvrtek 18. 5. se natěšení prvňáčci a druháčci spolu s několika třeťáky vydali do Plzně na polodenní výlet do Muzea loutek v Plzni. Prohlédli jsme si historické jádro Plzně - náměstí Republiky s chrámem sv. Bartoloměje a s třemi moderními kašnami, představující heraldické figury z plzeňského znaku – anděla, velblouda a chrtici. Pak jsme už vstoupili do Muzea loutek. Nejprve jsme se nasvačili. Pak jsme se rozdělili na 2 party. Jedna si v rámci tvořivé dílničky vyrobila malou loutku a druhá už prohlížela jednotlivé části expozice s výkladem paní průvodkyně. Děti se seznámily s historií kočovného loutkářství, s jednotlivými druhy loutek, dozvěděly se, z čeho se loutky vyrábí, jaké profese působí v loutkovém divadle. Dětem se moc líbila místnost, kde bylo možné s loutkami manipulovat. Na závěr si všichni mohli vyzkoušet, jaké to je být loutkohercem. Před odjezdem jsme se ještě společně vyfotili u soch Spejbla a Hurvínka na náměstí. Dětem se výlet moc líbil.

Mgr. R. Machálková

Fotogalerie


ilustrační obrázekPRAHA 2 VESLUJE

V pátek 19. 5. jsme se zúčastnili projektu Česko vesluje, který vznikl v roce 2016 na podporu veslařského sportu. Pod záštitou MČ Prahy 2 se na náměstí Míru uskutečnil závod žáků na veslařských trenažerech. Resslovku reprezentovali žáci 8. a 9. tříd Jasmina Čugová, Zara Chárová, Adéla Svobodová, David Bezděk, Jurij Meleň, Matyáš Morávek, Attila Kristóf, Martina Urbanová, Rozálie Dembovski, Laura Osténiová, Karolína Vlčková, Soňa Tichá, Gabriel Gumiński, Michal Hájek, David Novotný a Hieu Le Duc, kteří složili dvě dívčí, dvě chlapecké a dvě smíšené štafety. Protože s jízdou na trenažerech neměl nikdo téměř žádné zkušenosti, v prvních jízdách se nám moc nedařilo. Pak se ale ukázal charakter všech vybraných žáků a všichni se vybičovali k úžasným výkonům, díky kterým ve smíšených štafetách obsadili skvělé druhé a třetí místo. Všichni tak odcházeli nejenom s unavenými svaly, ale také s medailemi, které si plně zasloužili. Děkuji všem za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. M. Svoboda

Fotogalerie


ilustrační obrázekPŘÍRODNÍ LÉKÁRNA

Dne 27. 4. 2023 se vydali žáci 2. tříd do Ekocentra Prales ve Kbelích na program Přírodní lékárna. Nejprve lektorka seznámila žáky s jarními léčivými bylinkami a s jejich léčivou mocí. Cestou na další stanoviště měl každý za úkol vyhledat jednu bylinu, kterou zná a kterou nezná. Na stanovišti ve Dřeváku si žáci za pomoci lektorky jednotlivé bylinky společně určili. Dále následovala ochutnávka jedlých částí určitých bylin, prohlídka skalky a hádání čajů podle jejich chutě. Byl krásný slunečný den a dětem se program moc líbil.

Mgr. R. Machálková, Mgr. M. Štěpánková

Fotogalerie


ilustrační obrázekOK VE VOLEJBALE  

Žákyně a žáci ZŠ Resslova se zúčastnili dne 17. 4. 2023 turnaje ve volejbale 8.– 9. tříd . Sportovní akce proběhla na venkovním hřišti ZŠ Na Smetance. V základní skupině se žákyně utkaly se ZŠ Slovenská, ZŠ Na Smetance, ZŠ Vratislavova, ZŠ Londýnská a ZŠ U sv. Štěpána a
nakonec obsadily 5. místo.

Školu reprezentovaly z 9. B: R. Dembowski (kapitánka) H. Kubíková, B. Ocetníková, S. Tichá a K. Košťaková, z 9. A: M. Urbanová a z 8.třídy: A. Svobodová.

V základní skupině se žáci utkali proti ZŠ Botičská, ZŠ Slovenská, ZŠ Na Smetance, ZŠ Vratislavova, ZŠ Londýnská a ZŠ U sv. Štěpána a obsadili krásné 3.místo.

Školu reprezentovali z 9. B: G. Gumiński (kapitán), R. Štěch, D. Novotný, z 8.třídy: D. Bezděk, Hoang Anh Vu, J. Meleň, M. Morávek, E. Vedral a Zhang Yidi.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázekMcDonald´s CUP 2023

Fotbalisté ZŠ Resslova se zúčastnili dne 11. 4. 2022 McDonald´s CUPu 2023 v kategorii žáků 1.- 3. tříd ZŠ. Sportovní akce proběhla v areálu Pražačka.
V základní skupině se žáci utkali proti ZŠ Botičská a ZŠ Kladská. V semifinále odehráli zápasy proti ZŠ Vratislavova a ZŠ Na Smetánce.
Naši žáci nakonec obsadili hezké 5. místo
Školu reprezentovali převážně žáci 3. třídy T. Brezniak, B. Grebo (kapitán), M. Kelosky, K. Kadaník, F. Torres, M. Nguyen, T. Rovatsos, D. Živor, dále I. Kotrba ze 2. A a M. Rjutin ze 2. B.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázekNÁVŠTĚVA ZOO
Ve čtvrtek 30.4. navštívila naše čtvrtá třída pražskou zoologickou zahradu. Téma bylo "Cesta kolem světa" a my viděli spoustu zvířat jednotlivých kontinentů. Nejvíc se nám líbil nový pavilon goril a lední medvěd. Doufáme, že půjdeme i v příštím školním roce.

Žáci 4. třídy

Fotogalerie


táborPŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

Ve školním roce 2022/23 se naši osmáci opět zúčasntnili projektu „Příběhy našich sousedů“.

Autorský tým Adéla Svobodová, Adam Smetana, Attila Aron Kristóf, Eda Vedral a Max Jordán pracoval pod vedením pana učitele Vlčka. Naší pamětnicí byla paní Eva Vedralová, babička jednoho z žáků.

A jak dopadl náš animovaný film?

Srovnat ho můžete i s výstupy ostatních škol Prahy 2 na stránkách

Příběhy našich sousedů

ilustrační obrázekČTENÁŘSKÝ PROJEKT 2. TŘÍD

Ve spolupráci s pobočkou Městské knihovny v Dittrichově ulici plní letošní druháci projekt Karlík a továrna na čokoládu. Kromě toho, že společně ve škole knihu čteme, pravidelně navštěvujeme i knihovnu a plníme různé úkoly, které nám paní Světlana Šafářová na jednotlivá setkání připravuje. Seznámili jsme se s autorem Roaldem Dahlem, dozvěděli se něco o pěstování kakaových bobů a jejich zpracování, zkusili jsme si zahrát i na šéfredaktory a vytvořit si vlastní leták se Zlatým kupónem. Ve škole průběžně vyplňujeme pracovní listy, ze kterých na konci roku spolu s ilustracemi budeme mít vlastní knížku na památku. Nejvíce se těšíme na návštěvu opravdické továrny na konci školního roku.

Mgr. R. Machálková, Mgr. M. Štěpánková

tř. uč. 2. tříd

Fotogalerie


ilustrační obrázekZUŘIVEC

V druhé polovině března se žáci 5.–9. tříd zúčastnili programu „Zuřivec“. Tématem akce bylo domácí násilí. Lektoři s žáky na dané téma diskutovali, seznamovali je s formami domácího násilí a především radili, jak v případě, že se s problémem setkají, mohou situaci řešit. Děti zhlédly krátký animovaný norský film, který byl velmi sugestivní a pochopitelný i pro mladší děti. Po zhlédnutí filmu proběhla diskuse a analýza situace, kterou film zachycoval. Poté děti ve skupinách pracovaly dle pokynů lektorů. Jejich postřehy byly často překvapivé a bylo vidět, že je téma zaujalo.

Mgr. L. Tancibudková


ilustrační obrázekŠKOLNÍ KOLO PRAŽSKÉHO POETICKÉHO SETKÁNÍ

8. 3. 2023 se sešli vítězové třídních kol recitační soutěže Pražské poetické setkání od 1. do 4. třídy. Bylo jich celkem 13 a soutěžili ve 2 kategoriích.
A jak vše dopadlo?

1. kategorie

2. kategorie

1.

Jonáš Pochop

1.

Omar Nader

2.

Karel Ambruš

2.

Ellen Večeřová

3.

Štěpánka Čejková

3.

Luna Bauerová

Mgr. R. Machálková

Fotogalerie


ilustrační obrázekPOHÁR PRAŽSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL – POPRASK

ZŠ Resslova se zúčastnila dne 2.3.2023 obvodního kola ve stolním tenise v kategorii starších dívek (8. - 9. třídy). Soutěž probíhala ve sportovním areálu Hamr. Školu reprezentovaly dívky z (9.B) - B. Ocetníková, R. Dembowski a H. Kubíková. Ve skupině se dívky utkaly proti ZŠ Jitřní, ZŠ Pod Marjánkou, ZŠ Brána jazyků a ZŠ Chodovská. Bohužel, jsme obsadili 4. místo ve skupině B. Přesto jim patří velká pochvala za bojovný výkon.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázekBESEDA  S PANEM SANG TRAN VAN

Dne 16. 2. 2023 navštívil naši školu Sang Tran Van, který se dlouhodobě věnuje integraci vietnamské menšiny v rámci české společnosti. S výběrem žáků a žákyň druhého stupně debatoval o častých stereotypech spojovaných s cizinci, o možnostech a hranicích hlubšího zapojení vietnamské komunity do života v Česku či o ideálu multikulturní společnosti. Žáci a žákyně se dozvěděli, proč Vietnamci v Česku nazývají Karlův most “Most lásky”, stejně tak měli možnost projevit své úctyhodné znalosti ohledně Vietnamu, jeho historie a kultury.
Všichni zúčastnění obdrželi jako pozornost česko-vietnamské pexeso, jež si většina z nich nechala od pana Sangu taktéž podepsat, a voucher na oblíbený nápoj, na jehož konzumaci se brzy všichni společně vypraví.

 Bc. A. Sirotek

Fotogalerie


ilustrační obrázekMAŠKARNÍ REJ
15. 2. 2023

Tato akce proběhla v tělocvičně školy. Děti si pořádně zasoutěžily a zatančily v krásných maskách, které si připravily. Odměnu za masky dostali všichni, protože bylo těžké posoudit, která je nejkrásnější. Akce se moc povedla.

D. Vávrová

Fotogalerie


ilustrační obrázek2. A, B  V DÉČKOSVĚTĚ

V pátek 13. 1. 2023 navštívili žáci 2. tříd interaktivní výstavu Déčkosvět na Kavčích horách. Ve velké místnosti s Déčkosvětem ovládali ponorku, vláček, mohli rozhýbat hrací kostku, panáčky apod. Z převeliké stavebnice postavili hrad či vlastní dětské hřiště. Barevné stavební bloky byly sice obrovské, ale lehké, a tak šla stavba pěkně od ruky. Dětem se samozřejmě líbily i videohry, které byly na stěnách a měly dotykové obrazovky, byly moc hezky udělané. Na výstavě byly i edukativní tabule s informacemi o historii Déčka. Dále děti zaujalo malování na zeď ve tmě, nebo hmatová hra – barevné otvory ve zdi a hádání, co v nich je, jen podle hmatu.  

Mgr. R. Machálková, Mgr. M. Štěpánková

Fotogalerie


ilustrační obrázekOBVODNÍ KOLO VE STOLNÍM TENISE

ZŠ Resslova se zúčastnila dne 30. 11. 2022 obvodního kola ve stolním tenise v kategorii starších chlapců (8.- 9.třídy) a v kategorii starších dívek (8. - 9. třídy), které probíhalo v aule DDM Praha 2.
Sestava starších dívek z (9.B) - B. Ocetníková, R. Dembowski a S. Tichá. Ve skupině se dívky utkaly proti ZŠ Botičská a ZŠ Sázavská. Dívky naší školy obsadily krásné 1. místo v obvodním kole ve stolním tenise.

Sestava starších chlapců z (9.B) - D. Jireček, G. Gumiński a D. Novotný. Ve skupině se chlapci utkali proti ZŠ Sázavská, ZŠ Botičská a ZŠ Na Smetance. Chlapci nakonec obsadili 4. místo v tabulce.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázekVÁNOČNÍ BASKETBALOVÝ TURNAJ

1. 12. proběhl na ZŠ Londýnská tradiční Vánoční basketbalový turnaj. Jak je od začátku zvykem i tentokrát se hrálo ve smíšených čtveřicích. V letošním roce jsme se účastnili bez větších ambicí, ale tým složený z větší části z „nebasketbalistů“ předvedl skvělé výkony, a hlavně kolektivní hru. Střelbu a vůbec celou organizaci hry měli na starosti Honza Budík a David Novotný, kteří oba hrají v basketbalových klubech. Ale ostatní hráči a hráčky jim skvěle sekundovali a dobře bránili, získávali míče. V týmu byly dívky ze 6. + 7. třídy, takže hrály proti mnohem starším hráčkám, ale nic nekazily a týmu i svou hrou pomohly k výslednému skvělému 2. místu. Ve finále jsme bohužel podlehli domácí Londýnské o pouhý koš. Celý tým velmi chválím.

Mgr. P. Beránková

Fotogalerie


ilustrační obrázekZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

Jako každoročně se děti ze školní družiny vypravily na náměstí Míru, kde měly připravený malý vánoční stromeček. Jejich úkolem bylo ozdobit ho vlastnoručně vyrobenými vločkami a řetězy. Pak následovala malá procházka po vánočním trhu. Chválím děti za pěkné chování.

D. Vávrová

Fotogalerie


ilustrační obrázekVIDÍME SE?

Městští strážníci přišli 24. 11. do školní družiny povyprávět o bezpečném chování na ulici, křižovatkách, chodníku i na přechodech. Nejmenší děti se také dozvěděly o důležitosti nošení reflexních prvků. Právě ty mohou často při špatné viditelnosti zabránit nehodám. Akce připravená ve spolupráci s BESIPem proběhla již podruhé.

D. Vávrová

Fotogalerie


ilustrační obrázekPOHÁDKOVÁ CESTA

Pohádková cesta na téma Skřítci se uskutečnila 23. 11. 2022. Děti ze školní družiny plnily v potemnělé škole zábavné úkoly na téma Vánoční skřítci. Dětem se akce moc líbila. Děkuji za pomoc dětem z 5. a 6. třídy.

D. Vávrová

Fotogalerie


ilustrační obrázekOBVODNÍ KOLO VE FLORBALE

Florbalisté ZŠ Resslova se zúčastnili dne 8. 11. a 9. 11. 2022 obvodního kola ve florbale v kategorii mladších chlapců (6. - 7. třídy), v kategorii starších chlapců (8. - 9. třídy) a v kategorii starších dívek (8. - 9. třídy) ve sportovní hale Hamr.
Florbalová sestava mladších chlapců:
(7. B) J. Kolář (kapitán), J. Budík, F. Dědek, J. Hron, T. Jireček, J. Košťak, F. Machát. (6. A) M. Plucnar. (6. B) T. Fiurašek, L. Hron, J. Köstel a A. Lisovik. V základní skupině se chlapci utkali proti ZŠ Botičská, ZŠ Kladská a ZŠ u sv. Štěpána. Chlapci obsadili nakonec 3. místo v tabulce – nepostupové.
Florbalová sestava starších dívek:
(9. B) B. Ocetníková (kapitánka), H. Kubíková, R. Dembowski, S. Tichá. (9. A) M. Urbanová, J. Kardová, L. Osténiová a K. Vlčková (8. třída) J. Čugová. V základní skupině se dívky utkaly proti ZŠ Londýnská, ZŠ Slovenská, ZŠ Kladská a ZŠ Sázavská. Starší dívky naší školy obsadily krásné 3. místo v obvodním kole ve florbale.
Florbalová sestava starších chlapců:
(9. B) D. Jireček (kapitán), G. Gumiński, Le Duc Hieu, R. Štěch, D. Novotný (8. třída) D. Bezděk, Anh Vu Hoang, M. Jordán, J. Meleň, M. Morávek, A. Smetana, D. Urban a Y. Zhang.  V základní skupině se chlapci utkali proti ZŠ Sázavská, ZŠ u sv. Štěpána, ZŠ, Slovenská a ZŠ Botičská. Chlapci obsadili 3. místo v tabulce – nepostupové.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázekSTRAŠIDLÁCKÉ BĚSNĚNÍ

Ve středu 2. 11. 2022 jsme pro děti ve školní družině připravily strašidelný den plný tance, soutěží, masek a pohybu. Děti převlečené v maskách v tělocvičně školy soutěžily v různých disciplínách - metání pavouků, hod kouzelnými kartami, namotávání pavouků, předávání dýně, čarodějný tanec. Na závěr byla vyhodnocena nejlepší maska. Všichni si akci moc užily a těšíme se na další.

D. Vávrová

Fotogalerie


ilustrační obrázekBEDÝNKY PŘÍBĚHŮ

V úterý 25. 10. se třída 2. A společně s 5. třídou zúčastnila programu „Bedýnky příběhů“, tentokrát z Polska. Nejprve si děti poslechly pohádku Wavelský drak, král Krak a švec Skuba, a to jak v češtině, tak i v polštině. Seznámily se se základními geografickými údaji, kulturou, řemesly a tradicemi Polska. Následně si ve výtvarné dílně vyzkoušely práci s plstí a vyrobily si plstěný náramek. Program se dětem líbil, aktivně se zapojovaly.

Mgr. M. Štěpánková

Fotogalerie


ilustrační obrázekPÁTEK V DRAČÍM DOUPĚTI

21. 10. se děti ze ŠD zúčastnily akce v DDM ve Slezské ulici nazvané Dračí doupě. V různých místnostech na 10 stanovištích byl připraven zábavný program. Děti si vyráběly odznaky, sádrové odlitky, zdolaly opičí dráhu a vyzkoušely další zajímavé věci. Byly nadšené a na konci si vysloužily čokoládovou minci. Všichni si zaslouží pochvalu za pěkné chování.

D. Vávrová

Fotogalerie


ilustrační obrázekODPOLEDNE PLNÉ POHYBU

Dne 14. 9. jsme navštívili se školní družinou akci DDM Odpoledne plné pohybu. Děti si mohly vyzkoušet netradiční sportovní disciplíny, které je potěšily a určitě je zařadíme i do pohybových aktivit ve školní družině. Všem se akce moc líbila.

D. Vávrová

Fotogalerie


ilustrační obrázekKLÍČ K PRAZE 2

5. 10. se vypravila 4. třída na vlastivědnou vycházku v rámci programu Klíč od Prahy 2. Organizovala ji společnost Prague City Tourism a byla tentokrát zaměřena na život Jaroslava Foglara a jeho Rychlé šípy. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí ze života našeho spisovatele, vyplnily si i kvíz a vycházku si i vzhledem ke slunečnému počasí moc užily.

D. Vávrová

Fotogalerie


ilustrační obrázekNÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Dne 5. 10. 2022 jsme se školní družinou navštívili knihovnu v Dittrichově ulici. Zde se děti potkaly při besedě s panem nakladatelem, který jim vysvětlil, jak napsat a vydat vlastní knihu. Chválím děti za krásné chování a veliký zájem.

D. Vávrová

Fotogalerie


ilustrační obrázekOK MINIFOTBAL

Fotbalisté ZŠ Resslova se zúčastnili dne 27. 9. 2022 obvodního kola v minifotbale v kategorii mladších žáků (6.–7.třídy), starších žáků (8.–9.třídy) a starších žákyň (8.–9.třídy).

Akce proběhla ve sportovním areálu Pražačka. Fotbalová sestava mladších žáků: A. Horčička (6. A), K. El Naggar, L. Hron, J. A. Köstel, A. Lisovik (všichni 6. B), G. Matić (kapitán), T. Anh Nguyen (7. A), H. Budík a F. Dědek (7. B).

V základní skupině jsme se utkali se žáky základních škol ZŠ Slovenská a ZŠ Na Smetance. V semifinále odehráli zápasy proti ZŠ Londýnská, ZŠ Jana Masaryka. Žáci naší školy obsadili pěkné, i když nepostupové 4. místo v základní skupině turnaje.

Fotbalová sestava starších žáků: D. Bezděk, M. Jordán, J. Meleň, M. Morávek, E. Vedral (všichni 8. třída), G. Gumiński (kapitán), D. Jireček, H. Le Duc, D. Novotný a R. Štěch (všichni 9. B).

V základní skupině jsme se utkali se žáky základních škol ZŠ Vratislavova, ZŠ Slovenská, ZŠ Sázavská. V semifinále odehráli zápas proti ZŠ Botičská. Nakonec žáci obsadili hezké 4. místo.

Fotbalová sestava starších dívek: B. Ocetníková (kapitánka), R. Dembowski, S. Tichá, S. Molodozhonova, H. Kubíková (všechny 9. B), J. Kardová, L. Osténiová, K. Vlčková, V. Thi Hong Ngoc, M. Urbanová (všechny 9. A), J. Čugová (8. třída). Žákyně se utkaly proti ZŠ Sázavská, ZŠ Londýnská, ZŠ U sv. Štěpána a ZŠ Vratislavova.

Žákyně bez porážky obsadily krásné 1. místo a postupují do dalšího obvodního kola.

Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázekAdaptační kurz šestých tříd

Přechod na druhý stupeň, nové předměty, noví třídní učitelé i spolužáci… To vše a ještě více bylo důvodem, proč šesté třídy vyrazily spolu s početným pedagogickým týmem na pětidenní adaptační kurz do osvědčené destinace - Havlíčkova Brodu a malebné krajiny Vysočiny. Skvělým ubytovacím, stravovacím i sportovním zázemím se pro nás stala ZŠ Wolkerova nacházející se na okraji města. Odsud naše cesty vedly mnohými směry - do blízkého okolí na zapomenutý židovský hřbitov, za Švejkem na hrad Lipnice, za Havlíčkem do historického centra a samozřejmě každý večer do nedaleké restaurace, z níž jsme poté pochodovali směr vodní radovánky do plaveckého bazénu. Naše ubytování také posloužilo jako vhodné útočiště během dvou deštivých dnů, kdy se tělocvična rázem proměnila v centrum deskových her, rozličných stmelovacích aktivit, dramatických vystoupení či úchvatných adrenalinových výkonů na lezecké stěně. Poslední večer pak šesťačky a šesťáky čekala bojovka a následné filmové promítání. Do Prahy jsme se po pěti dnech vrátili někteří trochu znaveni, většina natěšena na vlastní postel, avšak všichni zcela jistě plni zážitků a toho správného třídního naladění. Pozor, to není vše! Literárně ztvárněné “obrazy” z adaptačního kurzu od paní učitelky Vorlové naleznete v příloze.

FotogalerieObrazy z adaptačního kurzu


ilustrační obrázekODPOLEDNE PLNÉ POHYBU

Dne 14. 9. jsme navštívili se školní družinou akci DDM Odpoledne plné pohybu. Děti si mohly vyzkoušet netradiční sportovní disciplíny, které je potěšily a určitě je zařadíme i do pohybových aktivit ve školní družině. Všem se akce moc líbila.

D. Vávrová

Fotogalerie


ilustrační obrázekŠvP DEŠTNÉ – 1. STUPEŇ

V týdnu od 30. 5.-3. 6. jsme zorganizovali pro žáky 3.-5. tříd školu v přírodě v Deštném v Orlických horách. Zpočátku jsme se obávali předpovědi počasí, ale kromě prvního dne, kdy bylo trochu chladněji, jsme si po celou dobu užívali příjemných teplot. Výhodou bylo, že v bezprostřední blízkosti chaty bylo hřiště, louka a les, ve kterém se děti dostatečně vydováděly. Děti byly rozděleny do několika týmů, v nichž plnily zadané úkoly a soutěžní hry. Ty byly průběžně vyhodnocovány a nejlepší výkony odměňovány. Ve středu jsme vyrazili na celodenní pěší výlet do lanového centra v Deštném. Děti byly nadšené a patřičně se vydováděly. Závěr výletu si užily nákupem v místním Coopu. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na oblíbené diskotéky a noční hru, kterou náš pobyt na ŠvP vyvrcholil. Celý pobyt proběhl bez větších zdravotních problémů a úrazů. Myslím, že domů jsme se všichni vraceli spokojeni.

Mgr. M. Štěpánková

Fotogalerie


ilustrační obrázekDĚTSKÝ DEN

Ve středu 15. 6. jsme s dětmi dodatečně oslavili Den dětí. Na stanovištích děti plnily 8 sportovních úkolů. Po jejich splnění dostaly odměny a něco dobrého na zub. Chválím děti z 5. B za výraznou pomoc při této akci.

D. Vávrová

Fotogalerie


ilustrační obrázekKRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC

Ve středu 8. 6. navštívily první třídy Království železnic. V rámci interaktivního programu polytechnické výchovy jsme se seznámili s různými povoláními v rámci tématu dopravy, průvodce nám představil různé typy dopravních prostředků a také jsme se dozvěděli o bezpečnosti v okolí železnice. Prohlédli jsme si prostory expozice, pan průvodce nám vypravoval o bezpečnosti situací, avšak nejvíce nás zaujali postavičky ze seriálu Simpsonovi. Dále jsme si měli možnost vyzkoušet programovatelné vláčky Intellino, se kterými jsme mohli nahlédnout do základů programování zábavnou formou. Úplně nakonec jsme si vyzkoušeli řízení dopravních prostředků v simulátorech, mez nejoblíbenější patřila tramvaj a vlak.

M. Tomečková

Fotogalerie


ilustrační obrázekSPORTOVNÍ DOPOLEDNE 1. STUPNĚ

Ve čtvrtek 9. 6. se žáci 1. stupně přemístili na hřiště Gymnázia Botičská a změřili své síly v několika disciplínách. Byly to běhy na krátkou a dlouhou trať, skok daleký, hod kriketovým míčkem a vis. Žáci vždy soutěží ve dvou kategoriích - 1. a 2. třída, 3.–5. třída rozdělených ještě na chlapce a dívky. Počasí bylo ideální a žáci dosáhli skvělých sportovních výkonů.

KATEGORIE 1.–2. tříd

KATEGORIE 1.–2. tříd

 dívky

 chlapci

1. Čejková Štěpánka     

2. tř.

1. Pochop Jonáš

1. A

2. Vu Gia Binh

2. tř.

2. Kadaník Kamil

2. tř.

2. Klejnová Beata

2. tř.

2. Strmisková Jana Sofie

2. tř.

3. Chvojková Marie

2. tř.

3. Rovatsos Theodoros

2. tř.

3. Živor Dominik

2. tř.

KATEGORIE 3.–5. tříd

KATEGORIE 3.–5. tříd

 dívky

 chlapci

1. Gastilaviciute Alicia   

5. B

1. Mečíř Mikuláš

5. B

2. Machátová Veronika

5. B

2. Čermák Adam

5. A

3. Beránková Barbora

5. A

3. Fiurašek Tomáš

5. B

3. Daňhová Barbora

5. B

3. Mayerová Viktorie

5. B

Mgr. R. Machálková

Fotogalerie

ilustrační obrázekTURNAJ V PŘEHAZOVANÉ PRO STARŠÍ DÍVKY  

Žákyně ZŠ Resslova se zúčastnily dne 30. 5. 2022 turnaje v přehazované 8.– 9. tříd . Sportovní akce proběhla na venkovním hřišti ZŠ Na Smetance.
V základní skupině se žákyně utkaly se ZŠ Botičská a ZŠ Štěpánská.
V semifinále odehrály zápasy proti ZŠ Korunovační, ZŠ Vratislavova a ZŠ Sázavská.
Naše žákyně nakonec obsadily 9. místo.

Školu reprezentovaly žákyně z 8.B: R. Dembowski (kapitánka), H. Kubíková, S. Molodozhonova, B. Ocetníková a S. Tichá. 8.A:  L. Osténiová, M. Urbanová a K. Vlčková.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázekOBVODNÍ KOLO V PŘEHAZOVANÉ  

Žáci ZŠ Resslova se zúčastnili dne 11. 5. 2022 obvodního kola v přehazované 6.–7. tříd ZŠ  v kategorii chlapci. Sportovní akce proběhla na venkovním hřišti ZŠ Na Smetance.
V základní skupině se žáci utkali se ZŠ Vratislavova, ZŠ Botičská a ZŠ Slovenská.
V semifinále odehráli zápasy proti ZŠ Londýnská a ZŠ Na Smetance.
Naši žáci nakonec obsadili hezké 7. místo.

Školu reprezentovali žáci ze 6.B: J. Budík a F. Dědek. 7. třída: J. Meleň (kapitán) D. Bezděk, Hoang Anh Vu, A. A. Krištóf, M. Morávek, E. Vedral a Yidi Zhang.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázek 5. 5. 2022 OBVODNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ 2022

Žáci ZŠ Resslova se zúčastnili dne 4. 5. 2022 obvodního kola ve vybíjené 4. - 5. tříd  
v otevřené kategorii. Sportovní akce proběhla na venkovním hřišti ZŠ Botičská.
V základní skupině se žáci utkali proti ZŠ Vratislavova, ZŠ Botičská a ZŠ U sv. Štěpána.
V semifinále odehráli zápasy proti ZŠ Jana Masaryka a ZŠ Na Smetance.
Naši žáci nakonec obsadili 7. místo.

Školu reprezentovali žáci: 5. A - B. Beránková, A. T. Horčička, T. Novotný, M. Plucnar a R. Roman. 5. B - K. El Naggar (kapitán), T. Fiurašek, A. Gastilaviciute, V. Chvojka, J. A. Köstel a M. Mečíř.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázek 12. 4. 2022 MC DONALD'S CUP 2022

Fotbalisté ZŠ Resslova se zúčastnili dne 12. 4. 2022  McDonald's Cupu  v kategorii žáků 1.–3. tříd ZŠ.  Akce proběhla ve sportovním areálu Pražačka.
V základní skupině se žáci utkali proti ZŠ Botičská a ZŠ Kladská.
V semifinále odehráli zápasy proti ZŠ Vratislavova a ZŠ Na Smetánce.
Nakonec jsme obsadili hezké 6. místo.
Školu reprezentovali žáci 2. třídy: T. Brezniak, B. Grebo (kapitán), M. Chvojková, M. Kelosky, M. Nguyen , T. Rovatsos, D. Zoul, D. Živor. 3. třída: M. Belica.

Dne 13. 4. 2022 se také zúčastnila sestava z kategorie 4.–5. tříd. V základní skupině se žáci utkali proti ZŠ Na Smetance, ZŠ Botičská a ZŠ Vratislavova. V semifinále odehráli zápas proti ZŠ Kladská. Žáci bojovali o 3. místo proti ZŠ Na Smetance, kde prohráli až na penaltách a obsadili tak 4. místo.
Školu reprezentovali žáci z 5.A : A. Horčička, M. Plucnar, R. Roman, z 5.B : K. El Naggar, T. Fiurašek, M. Lutsyk, A. Gastilaviciute, J. A. Köstel a M. Mečíř (kapitán).

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázek 12. 4. 2022 ZAJEČÍ ODPOLEDNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ


12. 4. si děti z 2. oddělení vyrobily zaječí ouška, namalovaly obličejíky a zasoutěžily si v zaječích dovednostech. Vše je moc bavilo.


D. VávrováFotogalerie


ilustrační obrázek 22. 4. 2022 PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ – 1. MÍSTO

V pátek 22. 4. 2022 se konala veřejná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. V tomto projektu soutěží žákovské týmy. Děti si v jeho průběhu vyzkouší práci reportérů, badatelů, moderátorů. Každému týmu je přidělen pamětník, s nímž žáci natočí reportáž na diktafon. Prvním povinným výstupem je sestavení životopisu na základě získaných informací. Dalším úkolem je připravit scénář pro rozhlasový spot. Tým spot natáčí s profesionály z Českého rozhlasu. Na závěr je třeba připravit veřejnou prezentaci, při které děti ve třech minutách před publikem představí svého pamětníka a jeho životní příběh. V publiku sedí i odborná porota, která nakonec všechny výstupy vyhodnotí. 
Žáci naší školy se projektu zúčastnili již potřetí. V letošním roce nás reprezentovala skupinka odvážných z 8.A, jmenovitě Míša Hájek, Míša Janoušek, Laura Osténiová, Kačka Charlotte Raková a Kája Vlčková. Zpracovávali životní příběh pana Pavla Töpfera. Přestože se v průběhu realizace potýkali s nemalými problémy, dotáhli svou práci do vítězného konce a umístili se na 1. místě. Celému týmu bych chtěla poděkovat za reprezentaci naší školy. 

Mgr. Lucie Tancibudková

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-2/praha-2-2021-2022/topfer-pavel/


ilustrační obrázek 20. 4. 2022 POPRASK  - BASKETBAL – 1. MÍSTO

20. 4.  2022 se basketbalové družstvo starších chlapců zúčastnilo finálového kola o přeborníka Prahy. Finále proběhlo stejně jako předchozí kolo na Sokole Žižkov. Naše družstvo bylo mezi ostatními školami, co se týká počtu hráčů, nejméně početné, přesto dokázalo s velkým přehledem vyhrát všechny své zápasy, obsadit 1. místo a stát se tak přeborníkem celé Prahy.
ZŠ Resslova : ZŠ Weberova 41 : 18
ZŠ Resslova : ZŠ Donovalská 30 : 55
ZŠ Resslova : ZŠ Kbely 27 : 8
ZŠ Resslova  : FZŠ Chodovická 39 : 23
Hra byla postavena na 3 hráčích - J. Ševčíkovi, P. Kaštilovi a S. Machtovi, které velmi dobře doplňovali D. Guminśki, D. Novotný a M. Šoman. U posledních tří jmenovaných oceňuji hlavně bojovnost a snahu. Nejlepšími hráči byli J. Ševčík a S. Macht.

Škoda, že se letos nepostupovalo na přebory České republiky, protože kluci by nebyli bez šancí na dobré umístění.

Mgr. P. Beránková

ilustrační obrázek 8. 4. 2022 VÍTÁNÍ JARA V DDM SLEZSKÁ


8. 4. 2022 navštívily děti ze školní družiny akci Vítání jara, která byla zaměřená na tvoření a soutěžení v rámci jarních tématiky. Děti sely osení, zdobily vajíčka a perníčky, vyráběly jarní květiny a běhaly podle velikonočních zvířátek. Akce byla moc pěkná a chválím děti za vzorné chování.

D. Vávrová

Fotogalerie


ilustrační obrázek 6. 4. 2022 DĚTSKÝ FOTBALOVÝ POHÁR 2022

Fotbalisté ZŠ Resslova se zúčastnili dne 6. 4. 2022 Dětského fotbalového poháru 2022 v kategorii žáků 1. a 2. tříd ZŠ. Klání probíhalo ve sportovní hale Exesport Arena.
V základní skupině se žáci utkali proti ZŠ Mazurská 1, ZŠ a MŠ Angel 2, ZŠ a MŠ Angel 4.
V semifinále odehráli zápasy proti ZŠ a MŠ Angel 1.
O 3. místo žáci bojovali proti ZŠ Mazurská.

Naše škola obsadila krásné 3. místo a postupuje do dalšího kola turnaje, které se uskuteční 20. 4. 2022 opět v hale Exesport Arena.
Školu reprezentovali žáci 2. třídy: T. Brezniak, Š. Čejková, B. Grebo, M. Chvojková, M. Kelosky, M. Nguyen , T. Rovatsos, F. Torres, D. Zoul a D. Živor.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázek 18. 2. 2022 BEDÝNKY PŘÍBĚHŮ


Bedýnky příběhů – vyprávění pohádek a tvořivé dílny Bedýnky příběhů jsou multikulturní vzdělávací programy pro děti ve věku od 5 do 12 let. Každý program je zaměřený na jednu zemi, ze které pochází početná skupina cizinců žijících v České republice. Kultura těchto zemí je dětem přiblížena pomocí vyprávění pohádky, povídání o kultuře, tradicích, zajímavostech a výtvarné aktivity, díky které mají děti možnost pohádku a vyprávění zpracovat pomocí tradičních materiálů a technik dané země. Program připravila společnost InBáze a proběhl v průběhu měsíce února ve všech třídách 1. stupně. Vybrali jsme si program o Vietnamu a Ukrajině, protože máme hodně žáků z těchto zemí.

Mgr. R. Machálková

Fotogalerie


ilustrační obrázek 9. 2. 2022 OK V BASKETBALU

OK BASKETBAL
Basketbalisté ZŠ Resslova se zúčastnili dne 9. 2. 2022 obvodního kola v basketu v kategorii (8.–9.třída). Sportovní akce se konala v tělocvičně TJ Sokol Pražský. Basketbalová sestava (9. třída) Gareis Jáchym, Gumiński Denis, Kaštil Pavel, Macht Samuel, Šoman Mateo (8.B) Gumiński Gabriel a Novotný David.
V základní skupině jsme se utkali s týmy základních škol: ZŠ Botičská, ZŠ Smetanka, ZŠ Štěpánská. Ve finále nás čekala ZŠ Slovenská, kterou jsme porazili za stavu 22:10. Naši basketbalisté obsadili krásné 1. místo a postoupili do Poháru pražských základních škol a víceletých gymnázii.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázek 1. 2. 2022 OK V PŘEHAZOVANÉ

V letošním roce se žáci naší školy poprvé zúčastnili obvodního kola v přehazované, kategorie dětí mix 4.–5.třída. Sportovní akce se konala 1. 2. 2022 na ZŠ Londýnská a obsadili jsme celkově 4. místo. Základní sestava: B. Daňhová, K. El Naggar, T. Fiurašek, A. Gastilaviciute, J. Köstel, V. Mayerová a M. Mečíř - žáci 5. B. V základní skupině jsme se utkali s týmy základních škol ZŠ Botičská, ZŠ Londýnská, ZŠ Jana Masaryka, ZŠ Smetance.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázek 11. 11. 2021 DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

 

Sedmá třída navštívila ve čtvrtek 11.11. na náměstí Míru tradiční setkání žáků a žákyň z Prahy 2 a Armády ČR. Cílem bylo připomenout den ukončení první světové války a vzpomenout na všechny, kteří se ve 20. století zúčastnili vojenských konfliktů, byli zraněni nebo padli. Součástí akce je na jedné straně prezentace armády a na straně druhé žákovská soutěž, ve které nás čestně zastupovali Eliška Daňhová a Adam Smetana. I když nakonec nestanuli na stupni vítězů, zajisté si zaslouží náš obdiv a poděkování. Naše škola také předala Armádě ČR obrázky, které budou zaslány na zahraniční mise v Africe a v Asii. 

Mgr. M. Fapšo

Fotogalerie


ilustrační obrázek 10. 11. 2021 OBVODNÍ KOLO VE FLORBALU

Florbalisté ZŠ Resslova se zúčastnili dne 10.11 2021 obvodního kola ve florbale v kategorii starších chlapců (8.- 9.třídy) a v kategorii starších dívek (8. - 9. třídy) ve sportovní hale Hamr.
Florbalová sestava starších dívek (8.B) - Maturová Marcela, Ocetníková Barbora, Kubíková Helena, Dembowski Rozálie, Košťaková Karolína a Tichá Soňa. (8.A) - Urbanová Martina a Nguyen Ngoc Sao Khue.
V základní skupině se dívky utkaly proti ZŠ Botičská, ZŠ Londýnská a ZŠ Slovenská.
a obsadily krásné 3. místo.

Florbalová sestava starších chlapců (9.třída) – Šoman Matteo, Mencler Lukaš, Manďák Filip, Gareis Jáchym, Jordán Filip, Huynh Dang Hoang Anh a Gumiński Denis. (8. B) - Jireček Daniel, Gumiński Gabriel, Le Duc Hien a Štěch Roman.
V základní skupině se chlapci utkali proti ZŠ Londýnská a ZŠ Na Smetance. V semifinále se utkali proti ZŠ Kladská. Starší chlapci podlehli v boji o 3. místo proti ZŠ Na Smetance a skončili na 4. místě.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázek4. 10. 2021 KLÍČ OD PRAHY 2

Dne 4. 10. 2021 se naše škola zúčastnila akce "Klíč od Prahy 2", která se konala pod záštitou starostky Prahy 2 s názvem "Okolo Botiče". Při procházce se děti dozvěděly spousty zajímavostí a navštívily park Grébovka, který je zajímavý zvláště z historického hlediska. Počasí nám přálo, a tak jsme si to užili.

Žáci 5. B

Fotogalerie


ilustrační obrázek23. 9. 2021 OK V MINIFITBALE

Fotbalisté ZŠ Resslova se zúčastnili dne 23. 9. 2021 obvodního kola v minifotbale, které probíhalo na hřišti ZŠ Botičská. Soutěžili jsme ve 2 kategoriích - mladších a starších žácích.

V kategorii mladších žáků (6.–7.třídy)
jsme obsadili celkové krásné 2. místo ve finále.
Školu reprezentovali: G. Matić, Tu Anh Nguyen - 6. A, J. Budík, J. Kolář  - 6.B , J. Meleň, M. Jordán, D. Bezděk - 7.třída.

V kategorii starších žáků (8.–9. třídy)
jsme skončili na 3. místě v základní skupině.
Školu reprezentovali: Nguyen Hoang Le -8. A, G. Gumiński, T. Rod, Le Duc Hieu - 8. B, L. Mencler, J. Janoušek, M. Šoman, F. Jordán, F. Manďák - 9. třída.

 

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázek23. 9. 2021 ŠESTÉ TŘÍDY NA ADAPTAČNÍM KURZU

Aby se žáci šestých tříd dobře sžili se svými spolužáky, vyrazili pod vedením svých třídních učitelů a školní psycholožky na pětidenní adaptační kurz. A že byl zapotřebí – po roce a půl, kdy jsme se ve škole skoro nepotkali, bylo záhodno oprášit kamarádské vazby, připomenout si pravidla vzájemného soužití a také se zlepšit ve vzájemné spolupráci.
K tomu všemu přispěl nabitý program plný her, výletů a stmelovacích aktivit. Žáci budou pravděpodobně nejvíce vzpomínat na dvacetikilometrový výšlap po krkonošském podhůří, po němž se jim sprcha zdála zvláště osvěžující a postel mimořádně měkká, a na společné vaření obědů a večeří. Bydleli jsme totiž na skautské základně v Hostinném, kde jsme se museli sami starat o to, abychom měli co pusy.
Po krásných pěti dnech jsme se vrátili do Prahy notně znavení, avšak spokojení a snad i dobře třídně naladění. Teď jenom doufejme, že nám pospolný duch z adapťáku ve třídách nějakou chvíli vydrží…

Fotogalerie


ilustrační obrázek23. 9. 2021 MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE

23. 9. se děti ze ŠD zúčastnily moc hezkého programu v Apolinářské zahradě. Připravila ho MČ Prahy 2 spolu s mysliveckým spolkem z Prahy 3. Během odpoledne si ověřily znalosti z myslivosti. Určovaly druhy lesní zvěře, stromy a jejich plody. K vidění byli dravci a lovečtí psi. Vyzkoušely si také střelbu ze vzduchovky, viděly vábničky a dostaly praktické rady, jak se chovat v lese a v přírodě vůbec. Trpěliví myslivci zodpověděli nepřeberné množství zvídavých otázek. Všechny děti dostaly za odměnu koláče a limonádu.
Mgr. R. Machálková

Fotogalerie


ilustrační obrázek3. 9. 2021 BEZPEČNÁ DVOJKA – DEN  S IZS

V pátek 3.9. jsme se zúčastnili „Dne Prahy 2 společně s IZS na hřišti Folimanka. Viděli jsme ukázku výcviku koní PČR, práci záchranné služby, potěžkali jsme samopal i s vojenskou výzbrojí, stříleli šípy na terč, zkusili Yettiho závody, učili se zachraňovat tonoucího. Vše jsme si užili a těšíme se zase na příští rok.
Žáci 3. třídy

Fotogalerie


ilustrační obrázek2. 6. 2021 DĚTSKÝ DEN

2. 6. 2021 jsme konečně mohli po dlouhé době uspořádat družinovou akci. Byla to oslava Dne dětí. Protože nám přálo počasí, využili jsme především prostor školního hřiště. Celkem na děti čekalo 8 stanovišť, na kterých plnily různé úkoly. Na závěr na všechny čekala sladká odměna.

FotogalerieD. Vávrová

ilustrační obrázek22. 4. 2021 DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 22.4.2021 se děti z přípravné třídy zapojily do oslavy Dne Země. Projekt o přírodě je natolik zaujal, že v poznávání a určování živého jsme pokračovali i další dny.
Top obdiv získalo školní akvárium. U jeho pozorování jsme vydrželi dlouhé minuty, a pak si s velkým nadšením vyrobil každé své vlastní akvárium.

FotogalerieMgr. J. Večeřová

ilustrační obrázekOLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE – OBVODNÍ KOLO PRAHA 2

11/ 02/ 2020

Jako každý rok konalo Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce. Účastnilo se 18 žáků 8. a 9. tříd z obvodu Prahy 2. Konkurence byla velká. Znalosti všech zúčastněných byly na vysoké úrovni. A jak dopadli naši žáci?
1. místo – Marko Kovačević – gratulujeme!
8.– 9. místo Raluca Hirlea (80/75 bodů), 10. -11. místo Ema Jarchovská (80/71 bodů). Z bodového hodnocení vyplývá, že i toto umístění je úspěch, protože obě dívky ztratily jen malý počet bodů z celkového hodnocení. A proto všem gratulujeme a Markovi držíme palce do krajského kola.

Mgr. L. Kundrová

ilustrační obrázekNÁVŠTĚVA KLEMENTINA

13/01/2020

V pondělí 13. 1. třídy 4. A a 4. B navštívily Národní knihovnu České republiky, kde se zúčastnily výukového programu s výtvarným ateliérem „Počátky vzniku knihy, vývoj písemnictví“. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o historii i současnosti Klementina, seznámily se s počátky a vývojem písemnictví, psacího materiálu a vznikem knihtisku. Ve výtvarné dílně si vyzkoušely, jaké to bylo psát husím brkem, a také pracovaly s neviditelným inkoustem.

Mgr. M. Štěpánková

Galerie

 

ilustrační obrázekFINANČNÍ GRAMOTNOST ZÁBAVNĚ

09/01/2020

Ve čtvrtek 9. 1. se celý 1. stupeň zúčastnil divadelního představení Finanční gramotnost. Připravil ho divadelní spolek Ranec. Formou příběhu, do kterého byli postupně zapojováni i jednotliví žáci, nám hlavní postavy vysvětlily co je to banka, platební karta, složenka, půjčka, úrok a další pojmy spojené s financemi a praktickým životem. Program byl oživen soutěžemi a na konci i písničkou. Dětem se pořad moc líbil a prokázaly i velké vědomosti vztahující se k dané problematice.

Mgr. R. Machálková

Galerie

 

ilustrační obrázekVÁNOČNÍ JARMARK

17/12/2019

V naší tělocvičně jsme opět přivítali rodiče, abychom si čekání na Vánoce krásně užili. Připravili jsme společně s dětmi krátká vystoupení – 1 taneční, 3 pěvecká, 1 recitační a 1 vánoční hru. Nakonec si všichni účinkující zazpívali koledy a tím nás pěkně navnadili na blížící se nejkrásnější svátky v roce. Vystoupení se moc povedla, děti byly šikovné. Přejeme krásné prožití svátků vánočních a vše nejkrásnější v novém roce. Děti a vychovatelky ŠD

Dagmar Vávrová

Galerie

 

ilustrační obrázekMIKULÁŠ

05/12/2019

Rok se s rokem sešel a opět nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak vše proběhlo v jednotlivých třídách na 1. stupni.

Mgr. R. Machálková

Galerie

 

ilustrační obrázekPROJEKT RYCHLÉ ŠÍPY

04/12/2019

V letošním školním roce budou 3. a 4. třídy plnit projekt „Rychlé šípy“ ve spolupráci s knihovnou v Dittrichově ulici. Protože byla knihovna dlouho uzavřená, začali jsme teprve nyní. Paní Světlanka nás při prvním setkání provedla zrekonstruovanými prostorami knihovny a seznámila nás s moderním samoobslužným zařízením na půjčování knih. Pak následoval program věnovaný Jaroslavu Foglarovi, hry a pracovní list. Těšíme se, až nám dorazí kniha – komiks Rychlé šípy ve Stínadlech, abychom se mohli pustit do čtení a prožívat dobrodružství spolu s hlavními hrdiny. Celý projekt bude na jaře ukončen vycházkou do Stínadel a do kostela sv. Jakuba.

Mgr. R. Machálková

Galerie

 

ilustrační obrázekPOHÁDKOVÁ CESTA

20/11/2019

Naše letošní pohádková cesta ve školní družině byla na téma Indiáni. Cesta v potemnělé škole byla velice pěkná. Děti jako správní indiáni plnily úkoly spojené s indiánskou tématikou.
Zdolávaly rozbouřenou řeku, šťastně lovily, skládaly mapu, naučily se tajnou řeč a nakonec střílely na terč. 

Dagmar Vávrová

Galerie

 

ilustrační obrázekŠKOLA V POHYBU

18/11/2019

Naše škola se zapojila do projektu „ Můj první gól“ který pořádá Fotbalová asociace České republiky. Trenéři mládeže FAČR si připravili pro žáky 1.–5. třídy ukázkové hodiny zaměřené na všeobecnou pohybovou průpravu. Spolupráce s profesionálními trenéry přináší další zábavné hodiny plné pohybu zaměřené na pohybový rozvoj děti. Snažíme se během školní tělesné výchovy dopřát dětem radost z pohybu, probouzet v nich emoce, nadšení a zážitky z her a tato spolupráce zpestřuje naše snažení.

Bc. E. Poubová

Galerie

 

ilustrační obrázekOK FLORBAL

12/11/2019

Florbalisté ZŠ Resslova se zúčastnili dne 12.11. 2019 obvodního kola ve florbale v kategorii  dětí mix (4. - 5.třída) a v kategorii mladších žáku (6. - 7.třídy). Akce se konala ve Sportovním areálu Hamr sport - Braník. Florbalová sestava ze 4. - 5. třídy Tadeáš Jireček, Jan Kolář, Filip Machát, Hoang Anh Vu, Sebastian Hub, Max Jordán, Jurij Meleň, Adam Smetana, Daniel Urban a Tran Tuan Anh.
Florbalová sestava ze 6. - 7.třídy Daniel Jireček, Gabriel Guminśki, Jáchym Gareis, Denis Guminśki, Huynh Dang Hoang Anh, Filip Jordán, Vitaliy Kucheryavyy, Filip Manďák, Lukáš Mencler a Matteo Šoman.
V základní skupině kategorie (4.–5. třída) jsme se utkali s týmy základních škol Vratislavova, Slovenská a Sázavská.
V základní skupině kategorie (6.–7. třída) jsme se utkali s týmy základních škol Vratislavova, Sázavská, Londýnská a Gymnázium Sázavská. Oba dva týmy obsadily pěkné třetí, i když nepostupové místo.


Bc. E. Poubová

Galerie

 

ilustrační obrázekSTRAŠIDLÁCKÉ BĚSNĚNÍ

06/11/2019

6. 11. 2019 jsme se sešli v tělocvičně školy. Děti si připravily strašidelné masky a my jim parádní strašidelný program plný soutěží tance a pohybu. Navštívily nás také dvě školky, Na Zbořenci a Děkanka. Děti soutěžily v namotávání pavouků, házely dýní, běhaly mezi netopýry a hrály kouzelné karty. Celé odpoledne jsme si krásně užili.  


Dagmar Vávrová

Galerie

 

ilustrační obrázekDRAKIÁDA

23/10/2019

V pátek 18. 10. třídy 3. A, 4. A a 4. B navštívily Národní zemědělské muzeum, kde se zúčastnily soutěžní hry Za tajemstvím potravin, aneb Víš, co jíš? Hra byla zaměřená na zdravou výživu a správné zacházení s potravinami. Děti obcházely různá stanoviště, na kterých plnily úkoly, za které dostávaly razítka. V cíli na každého čekal diplom a odměna. Zdatnější soutěžící mohli na úplný závěr navštívit tvořivou dílnu a zhotovený výrobek si odnést domů.


Mgr. M. Štěpánková

Galerie

 

 

ilustrační obrázekZA TAJEMSTVÍM POTRAVIN

18/10/2019

V pátek 18. 10. třídy 3. A, 4. A a 4. B navštívily Národní zemědělské muzeum, kde se zúčastnily soutěžní hry Za tajemstvím potravin, aneb Víš, co jíš? Hra byla zaměřená na zdravou výživu a správné zacházení s potravinami. Děti obcházely různá stanoviště, na kterých plnily úkoly, za které dostávaly razítka. V cíli na každého čekal diplom a odměna. Zdatnější soutěžící mohli na úplný závěr navštívit tvořivou dílnu a zhotovený výrobek si odnést domů.
Mgr. M. Štěpánková

Galerie

 

ilustrační obrázekOK V MINIFOTBALE

07/10/2019

Fotbalisté ZŠ Resslova se zúčastnili dne 1.10. 2019 obvodního kola v minifotbale v kategorii mladších žáku (6.-7.třídy) na ZŠ Botičská. Fotbalová sestava třídy 6.B - Chu Anh Tu, Tomáš Rod, Gabriel Gumiński, Daniel Jireček a  Rozálie Dombowski. Zástupci 6.A - Petr Kočka, Nguyen Hoang Long. Reprezentanti 7. třídy - Jiří Janoušek, Matteo Šoman, Denis Gumiński, Filip Jordán, Huyn Dang Hoang Anh.                                                                                                                  
V základní skupině jsme se utkali se žáky základních škol - ZŠ Slovenská, ZŠ Kladská, ZŠ Jana Masaryka. Žáci naší školy obsadili krásné, i když nepostupové 3. místo v základní skupině turnaje.

Bc. E. Poubová

Galerie

 

 

ilustrační obrázekKLÍČ OD PRAHY 2

07/10/2019

Dva pondělky v září se obě čtvrté třídy zúčastnily akce Klíč od Prahy 2. Vlastivědná vycházka začínala kolem Emauzského kláštera, pokračovala až do parku Folimanka a skončila barokním opevněním Bastion XXXI. Viděli jsme další zajímavá místa a na konci jsme si poslechli dva strašidelné příběhy o potoku Botič.

Michal Frenzl, 4. A

Galerie

 

 

ilustrační obrázekNÁVŠTĚVA KOSTELA SVATÉHO VÁCLAVA NA ZDERAZE

07/10/2019

23. 9. 2019 jsme s dětmi ze školní družiny navštívily krásnou přednášku a prohlídku kostela svatého Václava na Zderaze. Děti se dozvěděly zajímavosti o nadcházejícím svátku Svatého Václava. Chválím je za znalosti, které předvedly a pěkné chování.

Dagmar Vávrová

Galerie

 

 

ilustrační obrázekPřípravná třída – školní rok 2019/2020

05/10/2019

Školní rok jsme zahájili v pondělí 2.9. To nás do třídy doprovodili rodiče. Seznámili jsme se navzájem a hned 3.9. se pustili do poznávání, tvoření, učení, experimentování, sportování, zpívání i logopedie.
Domluvili jsme se na kamarádských pravidlech a bezpečném chování ve škole.

Za první měsíc jsme toho zvládli opravdu hodně.  Víme, jaké nás obklopují barvy, tvary, určíme velikost, orientujeme se v prostoru, přivítali jsme podzim, ochutnávali a určovali ovoce, povídali si o městě a dopravních prostředcích, vystřihovali kruhy, pruhy, skládali papír, vázali uzly, modelovali stromy, už víme, z jakých části jsou. Rozlišíme listnatý a jehličnatý strom. Víme víc o lese, poznáme některé jedlé a jedovaté houby. Naučili jsme se 5 básniček a 5 písniček. Každý den hezky sportujeme dokonce jsme procvičovali odvahu při lezení na pyramidu, vyzkoušeli jsme si trénink juda… na fotkách toho uvidíte určitě víc.
Prostě byl to dobrý start.

Galerie

 

 

ilustrační obrázekPOHÁDKOVÁNÍ DOKOLA

25/09/2019

1. + 2. třída
První podzimní výtvarnou výchovu jsme pojali netradičně. Tvořili jsme s ilustrátorem, malířem a spisovatelem panem Jiřím Fixlem. Ukázal nám knížky, které ilustroval, a pak jsme se pustili do tvoření pohádkového světa. Největší úspěch měli draci a princezny, které jsme nakonec nalepili na špejli, a tím vznikly krásné loutky z papíru. Samozřejmě jsme si zkusili zahrát a vymýšlet pohádky…

PaedDr. Y. Svobodová

 

Galerie

 

ilustrační obrázekDĚTI V POHYBU

12/09/2019

Dne 12. 9. 2019 jsme s dětmi ze školní družiny navštívili akci pořádanou DDM Slezská Děti v pohybu. Probíhala v Riegrových sadech. Děti si na ní vyzkoušely mnoho netradičních sportovních disciplín a užily si spoustu legrace. Střílely z luku, zahrály si kriket a mnoho dalších parádních her. Počasí nám také přálo. Děti chválím za pěkné chování.
Dagmar Vávrová

 

Galerie

 

ilustrační obrázekADAPTAČNÍ DEN 9. A

12/09/2019

Již třetí školní den jsme se s 9. A  rozhodli opustit budovu v Resslově ulici a vydali jsme se do Stromovky, abychom navodili správnou atmosféru začátku posledního roku povinné školní docházky. Jedním z důvodů byla také výměna na pozici třídního učitele, kterým se stal Marek Fapšo. Společně se školní psycholožkou Anežkou jsme si zahráli několik socializační her, které nám pomohli upevnit vztahy v kolektivu. Zároveň bylo hodně času promluvit si o očekáváních, která žáci a žákyně mají spojená s letošním rokem. Po procházce Stromovkou jsme se přemístili až na Letnou, kde po krátkém občerstvení u místního stánku následovala dovedností aktivita založená na stavbě vysoké dřevěné věže. Mohlo by se zdát, že takové hry nebudou mít u našich nejstarších ohlas, ale opak je pravdou. Všichni se zapojili a náramně se bavili. Celý den lze hodnotit jako velmi úspěšný a nezbývá věřit, že poslední školní rok proběhne v podobně přátelském duchu.

Mgr. M. Fapšo

 

Galerie

 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
Mapa stránek -  Prohlášení o přístupnosti -  Copyright © 2019 - All rights reserved
”tlačítko