šipka   Zájezd do Anglie

Z důvodu malého počtu přihlášených žáků se ruší zájezd do Anglie v červnu 2016.


šipka   Seznam žáků přijatých do 1. tříd. 


šipka   Informace o zápisu do 1. tříd. 


šipka   Nová telefonní čísla

V souvislosti se změnou telefonních čísel, která u nás právě probíhá, proběhne i aktualizace telefonních čísel na našich internetových stránkách.
Seznam aktuálních telefonních čísel.  


PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ:
Od 1. 9. 2016 bude upraven ŠVP tak, že výuka angličtiny bude probíhat již od 1. třídy.


šipka   ZÁJEZDY A KURZY


INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

V úterý 22. 9. proběhl v naší škole program, který pro nás připravila městská policie. Tématem bylo fungování integrovaného záchranného systému. Na sedmi stanovištích se žáci postupně seznámili s výstrojí a výzbrojí policistů, v rámci zdravovědy si vyzkoušeli oživování a transport raněného, dozvěděli se, jak se zachovat v případě požáru a např. i to, jak zacházet - respektive nezacházet - se zábavní pyrotechnikou. Policisté žákům poskytli řadu cenných informací o chování v různých krizových situacích zábavnou formou, s řadou praktických ukázek. Za to všem, kteří se podíleli na přípravě projektu, patří náš dík. 


Jsme "Stříbrní"

Obsadili jsme 2. místo mezi pražskými školami - v kategorii 201-300 žáků. Naše škola se účastní sportovního projektu Sazka Olympijský víceboj. Je složen z osmi disciplín, které otestují základní fyzické schopnosti dětí, jako jsou rychlost, síla, ohebnost, vytrvalost... 

MŠ Na Zbořenci je nejlepší!

MŠ Na Zbořenci, která je součástí ZŠ a MŠ praha 2, Resslova, se umístila v hodnocení rodičů na serveru TOP ŠKOLKY na prvním místě mezi mateřskými školami Prahy 2 a na osmém místě všech MŠ v celé Praze. Jedná se web, jehož cílem je pomoci rodičům při výběru té nejlepší školky pro jejich dítě. Mateřské školy a jesličky hodnotí sami rodiče. Aktuálně server registruje téměř 5000 státních a více než 500 soukromých mateřských škol v ČR. Více informací naleznete přímo na serveru TOP ŠKOLKY. 


Nové podlahy

Sborovna, některé třídy i tělocvična mají po prázdninách nové podlahy. Děkujeme firmě pana Ročka - PODLAHY ROČEK - za rychle a především kvalitně odvedenou práci.

 


RODIČE VÍTÁNI

Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol s rodiči se vyplácí, a to oběma stranám. Naše škola proto vstoupila do programu rodiče vítáni. Základní princip je jednoduchý: dodržovat pravidla, která rodičům zpříjemní život, usnadní komunikaci a umožní více se podílet na školním životě.   


SCIO

Žáci naší školy každoročně absolvují SCIO testy, aby získali nezávislé hodnocení svých znalostí a porovnali je se žáky ostatních základních škol a víceletých gymnázií, za což jsme obdrželi od společnosti Scio zlatý certifikát.

   


 

  Akce

[27. 1. 2016] CESTOVÁNÍ ASIÍ
Ve středu 3. 2. 2016 se žáci 1. stupně zúčastnili projektového představení multikulturní výchovy „Cestujeme Asií“. Cílem bylo pochopit rozdílnost a barevnost různých kultur - seznámili se s...   

[22. 1. 2016]
PŘÍPRAVKA V LEDNU

V pátek 22. ledna jsme vyrazili na mráz a sníh do Stromovky. Nejprve jsme doběhli na naše oblíbené hřiště a pak se vydali hledat rybníček s kachnami. Záhy jsme zjistili...  

[27. 1. 2016] TONDA OBAL
Ve středu 27. 1. se zúčastnili žáci 2.-5. ročníku vzdělávacího programu, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu...  

[26. 1. 2016]
PAPÍR 100x JINAK

Dne 26. 1. jsme navštívili se ŠD akci v DDM Slezská Papír 100x jinak. Děti si v dílničkách vyrobily mnoho pěkných a praktických věcí z papíru – např. tašku, záložku Mimoň, plachetnici, atd. Součástí programu byla i soutěž na téma papír. Akce se celkově vydařila, dětem se líbila a zaslouží si pochvalu mimo jiné za cestu přeplněnou tramvají. D. Vávrová 

[13. 1. 2016]
LEDOVÝ DEN

Naše první akce v novém roce proběhla 13. 1. 2016. Děti si v tělocvičně (protože nám počasí nepřálo a pršelo) zasoutěžily na téma Ledová královna...  

[7. 1. 2016] BOBOVÁNÍ
Ve čtvrtek 7. 1. jsme využili pár centimetrů napadaného sněhu a s oblevou v patách jsme vyrazili pod Petřín bobovat...  

[22. 12. 2015]
NORIMBERK
S dětmi z páté až deváté třídy jsme navštívili Norimberk, SRN. Přestože cesta trvala necelé čtyři hodiny tam i zpět, viděli a poznali jsme za ten den opravdu mnoho...  

[21. 12. 2015]
VÁNOČNÍ BESÍDKA 2. B

Do 2. B přiletěl v pondělí „školní Ježíšek“ a přinesl dětem dárky. Vánoční atmosféru jsme si přivodili „černou hodinkou“ – povídáním, zpíváním koled, rozbalováním dárků a pojídáním cukroví. Děti měly připravený dárek od rodičů a vyměnily si dárky s ostatními spolužáky. Ve třídě vládla milá a sváteční atmosféra. Mgr. R. Machálková 

[17. 12. 2015]
ZPÍVÁNÍ VE VÁCLAVSKÉ PASÁŽI

Jako každoročně zazpíval školní pěvecký sbor pod vedením pana učitele Hladíka koledy ve Václavské pasáži. Svým vystoupením potěšil své malé spolužáky, rodiče i kolemjdoucí.

[15. 12. 2015]
VÁNOČNÍ JARMARK

V úterý 15. 12. se konal „Vánoční jarmark ŠD“. Děti ze všech oddělení vyrobily pro rodiče dárečky a připravily si krátká hudební či taneční vystoupení pod vedením svých vychovatelek, dále vystoupili flétnisté od p. prof. Mudříkové a žákyně z kroužku Hip hopu. Doufáme, že se akce rodičům líbila. Mgr. R. Machálková 

Další akce

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113 telefon telefon družina: 234 129 131
sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz

Copyright © 2012 / admin

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz