This is an example of a HTML caption with a link.

šipka   Třídní schůzky

Dne 23. 4. 2014 se konají třídní schůzky.
1. stupeň od 17.30 hod., 2. stupeň od 18.00 hod.


šipka   Provoz družiny o velikonočních prázdninách

V době velikonočních prázdnin 17. a 18. 4. 2014 zajišťuje provoz školní družiny ZŠ Sázavská. Přihlášky pro zájemce a další informace mají vychovatelky ŠD. Dítě je nutné přihlásit do 10. 4. 2014.


šipka   Ředitelské volno

Ve dnech 9. 5. (pátek) a 23. 5. (pátek – volby do Evropského parlamentu) uděluji ředitelské volno. Školní družina ani školní jídelna nebudou v provozu.

Mgr. Jaroslav Procházka, ředitel školy


šipka   Zápis do 1. tříd

Seznam přijatých žáků


   Nová keramická dílna

V těchto dnech byly otevřeny nově rekonstruované a zařízené prostory po bývalé keramické dílně v suterénu školy.  

   Informace o přijímacím řízení


   Informace o přijímacím řízení na webu MŠMT


   ÚSPĚCH V SOUTĚŽI  scio

Barbora Melničuková získala ocenění SCIO za nejlepší výsledek v čtenářské gramotnosti, mezi všemi žáky 5. tříd v hl. m. Praze, kteří se testování zúčastnili.


  ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

V dubnu 2013 proběhlo testování zájemců ze 4. a 5. ročníků ZŠ. Test obsahoval úlohy zaměřené na různé úrovně čtenářských dovedností. Na získávání informací a vytvoření interpretace. Výsledky za 4. i 5. ročník jsou špičkové. Naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. 


RODIČE VÍTÁNI

Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol s rodiči se vyplácí, a to oběma stranám. Naše škola proto vstoupila do programu rodiče vítáni. Základní princip je jednoduchý: dodržovat pravidla, která rodičům zpříjemní život, usnadní komunikaci a umožní více se podílet na školním životě.   


SCIO

Žáci naší školy každoročně absolvují SCIO testy, aby získali nezávislé hodnocení svých znalostí a porovnali je se žáky ostatních základních škol a víceletých gymnázií, za což jsme obdrželi od společnosti Scio zlatý certifikát.

   


 

  Akce

[5. 4. 2014] ANDERSONOVA NOC
17 dětí z páté třídy se v pátek zúčastnilo 14. ročníku mezinárodní noci s Andersenem. Komisař Vrťapka, patron Andersenovy noci, pro ně připravil řadu detektivních úkolů.  

[21. 3. 2014] MATEMATICKÝ KLOKAN
V pátek 21. 3. 2014 se všichni žáci z 2. až 9. ročníku zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan.  

[29. 3. 2014] TANEČNÍ SOUTĚŽE
V sobotu 29. 3. 2014 se taneční kroužek školní družiny zúčastnil soutěže „Děti v akci“ pořádanou DDM Jižní Město. 

[18. 3. 2014] ŠK RECITAČNÍ SOUTĚŽE
Do školního kola postoupilo ze všech tříd 1. stupně 26 recitátorů. 

[11. 3. 2014] OK ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY
Místo konání – ZŠ Sázavská. 

[19. 3. 2014] Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Další družinovou akci si pro děti připravili žáci 2. stupně pod vedením pí. uč. Gaždové. Letošní téma bylo „Z pohádky do pohádky“.  

[11. 3. 2014] LVK 2014
I v letošním školním roce jsme se vydali s žáky naší školy na lyžařský kurz. Opět jsme volili poklidné středisko v Krkonoších, v Peci pod Sněžkou  

[10. 3. 2014] JEDEN SVĚT
Jako každým rokem, tak i v tom letošním, se zúčastnili žáci 3.-9. tříd mezinárodního filmového festivalu „Jeden svět“.  

[10. 3. 2014]
VÝUKOVÉ PROGRAMY LESŮ HL. M. PRAHY

Žáci 1. a 2. tříd se zúčastnili dvou výukových programů, které prezentovalo Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy.  

[9. 3. 2014]
VYHODNOCENÍ PROJEKTU MOJE KNIHA

Celoškolního projektu mladých spisovatelů se zúčastnili pouze žáci 1. stupně. Nejvíce projevili spisovatelské vlohy druháčci a páťáci, za což si zaslouží velkou pochvalu. 

[4. 3. 2014]
VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO KROUŽKU ŠD

V úterý 4. 3. 2014 vystoupily děti z tanečního kroužku školní družiny na Pedagogickém plese Univerzity Karlovy na Náměstí Míru v Národním domě. Jejich první vystoupení před blížící se taneční soutěží se moc povedlo.  

[25. 2. 2014] POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Dne 25. 2. 2014 jsme se školní družinou navštívili akci DDM Slezská „Pohádkový karneval“. Děti v krásných maskách plnily těžké, ale moc pěkné úkoly.  

Další akce

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 224 923 700
telefon mobilní:   739 320 776
telefon sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz

Copyright © 2012 / admin