This is an example of a HTML caption with a link.

Přejeme všem žákům i jejich rodičům krásné prázdniny.
Nový školní rok začíná 1. 9. 2014.


šipka   Rozdělení žáků 1. tříd


šipka   ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

Děti přípravné třídy naší školy se zúčastnily celorepublikové soutěže „Čtěte se slonem Bobem“. Do soutěže se zapojilo 196 škol s 2631 dětmi. Ve své kategorii obdržel čestné uznání za ilustraci k uvedené knize žák přípravné třídy TOMÁŠ KANTA. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. 


šipka   Informace pro rodiče budoucích prvňáčků


   Nová keramická dílna

V těchto dnech byly otevřeny nově rekonstruované a zařízené prostory po bývalé keramické dílně v suterénu školy.  

   ÚSPĚCH V SOUTĚŽI  scio

Barbora Melničuková získala ocenění SCIO za nejlepší výsledek v čtenářské gramotnosti, mezi všemi žáky 5. tříd v hl. m. Praze, kteří se testování zúčastnili.


RODIČE VÍTÁNI

Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol s rodiči se vyplácí, a to oběma stranám. Naše škola proto vstoupila do programu rodiče vítáni. Základní princip je jednoduchý: dodržovat pravidla, která rodičům zpříjemní život, usnadní komunikaci a umožní více se podílet na školním životě.   


SCIO

Žáci naší školy každoročně absolvují SCIO testy, aby získali nezávislé hodnocení svých znalostí a porovnali je se žáky ostatních základních škol a víceletých gymnázií, za což jsme obdrželi od společnosti Scio zlatý certifikát.

   


 

  Akce

[18. 6. 2014] ŠVÉDSKÉ VELVYSLANECTVÍ
Ve spolupráci s pobočkou Městské knihovny v Dittrichově ulici zpracovávali žáci 2. třídy celoroční projekt Děti z Bullerbynu...

[22. 6. 2014] ROZLOUČENÍ
Žáci 5. třídy s paní učitelkou Pítovou by rádi poděkovali paní Mattlachové za uspořádání rozlučky třídy v kině MAT. 22. 6. 2014 jsme se všichni sešli s dětmi v kině. 

[22. 6. 2014] SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
Ani letos jsme neporušili tradici sportovního klání na hřišti Gymnázia Botičská. I když bylo letos chladnější počasí, stejně jsme poměřili síly v obvyklých disciplínách... 

[18. 6. 2014] LETEM SVĚTEM
Dne 18. 6. 2014 byl realizován celoškolní projekt „Letem světem“, který pro žáky školy připravily děti z 5. ročníku v rámci hodin vlastivědy. 

[17. 6. 2014] ŠVP BENECKO 

[17. 6. 2014] OBOHACENÍ VÝUKY AJ
V rámci výuky anglického jazyka se žáci letos zúčastnili interaktivního výukového divadelního představení v anglickém jazyce... 

[14. 6. 2014] PASOVÁNÍ RYTÍŘŮ ČTENÍ 

[12. 6. 2014] DEN DĚTÍ V PŘÍPRAVCE  

[10. 5. 2014] ZÁJEZD DO ANGLIE
Výukovo–poznávacího zájezdu se zúčastnilo 17 dětí od 5. do 9. třídy. Letos jsme měli rodiny v Yorku (historické městečko obehnané hradbami). Jaké měly děti postřehy? Posuďte sami.  

[2. 6. 2014] RESSLIGA
Průběžné výsledky Ressligy ve florbalu třídních týmů... 

Další akce

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 224 923 700
telefon mobilní:   739 320 776
telefon sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz

Copyright © 2012 / admin