”tlačítko
  • Vítejte na stránkách ZŠ Resslova

    školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, informatiky a ekologie

logo o nás

Jsme středně velká státní škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Naše škola žákům nabízí kombinaci klasických a alternativních výukových metod.

logo osobní přístup

Věříme, že osobním přístupem a zaváděním moderních výukových metod podporujeme rozvoj našich žáků. Náš tým pedagogů se skládá z profesionálů s praxí.

logo rodiče vítáni

Je pro nás samozřejmá a velice klíčová spolupráce s rodiči, založená na vstřícné komunikaci a důvěře. Možnost konzultací kdykoliv po dohodě.

POMOC PRAŽANŮM

ilustrační obrázek

 

Řekněte si o balíček finanční úlevy ve školství


Více...

Praha pomůže rodičům se zaplacením obědů, školného v mateřské škole nebo družiny či školního klubu. Z fondu solidarity přispěje na mimoškolní aktivity dětí a žáků v mateřských, základních i středních školách. Žadatelem o podporu může být pouze osoba s trvalým pobytem v HMP. Žádosti je možné vyzvednout a vyplněné odevzdat na recepci školy v pracovní dny 7.30–16.30 hod., v pátek 7.30–15.00 hod.

Žádost – Balíček školství  Žádost – Fond solidariry

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE


Aktualizovat tuto stránku

DEN S IZS 9. 9. 2022

V pátek 9.9. 2022 se žáci 3. třídy zúčastnili akce Bezpečná dvojka - Den Prahy 2 pořádaný spolu s IZS v areálu Sokola Vinohrady v Riegrových sadech. Viděli jsme ukázku výcviku koní PČR, ukázku výcviku policejních psů, práci záchranné služby, potěžkali jsme vojenský samopal a další vojenskou výzbroj, vyzkoušeli jsme si lukostřelbu na terč a byli jsme seznámeni se základy první pomoci. Naučili jsme se spoustu nových věcí a těšíme se zase na další akci Prahy 2.

Mgr. E. Poubová

Bezpečná dvojka - IZS

23. a 24. 9. 2022 SE KONAJÍ V BUDOVĚ NAŠÍ ŠKOLY VOLBY

Výuka bude tedy 23. 9. (pátek) zkrácena. 1. stupeň skončí v průběhu 4. vyučovací hodiny (do 11.40 hod.), 2. stupeň v průběhu 5. vyučovací hodiny (do 12.35 hod.). Poté žáci odcházejí na oběd a domů. Provoz školní družiny je maximálně do 13.00 hod.

Ve 13.00 hod. nastupují volební komise.

Mgr. J. Procházka, ředitel školy
12. 9. 2022

OCENĚNÍ VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

7. 9. 2022

V závěru minulého školního roku se žáci naší školy zúčastnili výtvarné soutěže na téma bezpečnost a čistota pro informační kampaň „Máme rádi Dvojku. Žijeme zde společně“. Vítězné obrázky se staly součástí informačních cedulí v parcích.

Jedním z oceněných autorů se stal žák 3. třídy Karlík Bílek, který si převzal dárečky na vernisáži výstavy probíhající v budově Úřadu Městské části Prahy 2.

Vernisáž výstavy dětských obrázků na téma bezpečnost a čistota

ZAPOMENUTÉ HESLO SYSTÉMU BAKALÁŘI

Vážení rodiče, protože se se začátkem školního roku množí dotazy ohledně zapomenutých hesel do školního systému Bakaláři, přikládáme návod na obnovení hesla.

Obnovení zapomenutého hesla systému Bakaláři

NADAČNÍ FOND DVOJKA SRDCEM

Nadační fond Dvojka srdcem si uvědomuje, jak je letošní rok kvůli všudypřítomnému zdražování pro rodiče náročný. Proto po úspěšném přispívání na letní tábory dětí, přichází na začátku školního roku nadační fond s další nabídkou pomoci a to v podobě PŘÍSPĚVKU NA ŠKOLNÍ VÝBAVU A DĚTSKÉ ZÁJMOVÉ KROUŽKY pro ty, kteří se ocitli ve složité finanční situaci.

Dopis NF Dvojka srdcem Plakát NF Dvojka srdcem

ilustrační obrázek

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Čtvrtek 1. 9.
Přípravné třídy a 1. třída – vstup v 8.00 hod. z Václavské ulice na hřiště.
2.–9. třída – vstup přes šatny. Děti se nepřezouvají. Konec vyučování 1. stupeň 8.45 hod., 2. stupeň 9.40 hod. Děti odcházejí hlavním vchodem.

NOVĚ PŘESTUPUJÍCÍ ŽÁCI POČKAJÍ RÁNO SE SVÝMI RODIČI VE VESTIBULU ŠKOLY, KDE SI JE VYZVEDNE TŘÍDNÍ UČITEL.

Pátek 2. 9.
Vstup přes šatny, přípravné a 1. třída v 8.00 hod. (možno ale využít i ranní ŠD).
1. stupeň – konec v 11.40 hod. (žáky 1. třídy možno vyzvednout v 9.45 hod.), 2. stupeň – konec v 12.40 hod.

Od pondělí 5. 9. probíhá vyučování v plném rozsahu (i odpolední).

Školní družina funguje od 1. 9. v plném rozsahu.

Dne 7. 9. v 17.00 hod. se konají třídní schůzky pro vybrané třídy – 0. B,  1., 2. A, 3., 6. A, 6. B, 8.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO ŠD

29. 6. 2022Do ŠD pro školní rok 2022/23 jsou přijaté všechny děti, jejichž zákonní zástupci odevzdali přihlášku.

AGENTURA JIPE – KURZY ANGLIČTINY NA ZŠ RESSLOVA

Jazyková agentura JIPE nabízí dětem v ZŠ Resslova ve školním roce  2022/2023  kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé z 1.–5. tříd. 

Výuka bude probíhat v út + čt  v odpol. hodinách, 2x týdně 45 minut, v budově školy, kterou vaše děti navštěvují. Předběžná cena za 1. pololetí činí 3790 Kč.
Naše jazyková škola klade důraz na zábavnou formu výuky, moderní vyučovací pomůcky a spolehlivé lektory. Ve vaší škole vyučujeme AJ již 25 let.

Přihlášku můžete zaslat emailem na adresu  jiri.rebicek@centrum.cz  Do předmětu prosím napište přihláška AJ JIPE Resslova. Do zprávy prosím napište jméno dítěte, třídu, kterou navštěvuje, pokročilost a telefon na rodiče. V průběhu měsíce září vás písemně vyrozumíme o datu a místu zahájení výuky. Kroužky budou zahájeny začátkem října.

Pořádáme také letní tábor 2.7.–9.7. 2022. Na tábor máme poslední volná místa. Info na www.taboryjipe.cz.

Více informací rádi poskytneme na 602 884 842.

Jiří Řebíček – majitel firmy JIPE

20. 4. 2022 POPRASK - BASKETBAL – 1. MÍSTO

ilustrační obrázek 20. 4.  2022 se basketbalové družstvo starších chlapců zúčastnilo finálového kola o přeborníka Prahy. Finále proběhlo stejně jako předchozí kolo na Sokole Žižkov. Naše družstvo bylo mezi ostatními školami, co se týká počtu hráčů, nejméně početné, přesto dokázalo s velkým přehledem vyhrát všechny své zápasy, obsadit 1. místo a stát se tak přeborníkem celé Prahy.
ZŠ Resslova : ZŠ Weberova 41 : 18
ZŠ Resslova : ZŠ Donovalská 30 : 55
ZŠ Resslova : ZŠ Kbely 27 : 8
ZŠ Resslova  : FZŠ Chodovická 39 : 23
Hra byla postavena na 3 hráčích - J. Ševčíkovi, P. Kaštilovi a S. Machtovi, které velmi dobře doplňovali D. Guminśki, D. Novotný a M. Šoman. U posledních tří jmenovaných oceňuji hlavně bojovnost a snahu. Nejlepšími hráči byli J. Ševčík a S. Macht.

Škoda, že se letos nepostupovalo na přebory České republiky, protože kluci by nebyli bez šancí na dobré umístění.

Mgr. P. Beránková

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ – 1. MÍSTO

ilustrační obrázekV pátek 22. 4. 2022 se konala veřejná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. V tomto projektu soutěží žákovské týmy. Děti si v jeho průběhu vyzkouší práci reportérů, badatelů, moderátorů. Každému týmu je přidělen pamětník, s nímž žáci natočí reportáž na diktafon. Prvním povinným výstupem je sestavení životopisu na základě získaných informací. Dalším úkolem je připravit scénář pro rozhlasový spot. Tým spot natáčí s profesionály z Českého rozhlasu. Na závěr je třeba připravit veřejnou prezentaci, při které děti ve třech minutách před publikem představí svého pamětníka a jeho životní příběh. V publiku sedí i odborná porota, která nakonec všechny výstupy vyhodnotí. 

Žáci naší školy se projektu zúčastnili již potřetí. V letošním roce nás reprezentovala skupinka odvážných z 8.A, jmenovitě Míša Hájek, Míša Janoušek, Laura Osténiová, Kačka Charlotte Raková a Kája Vlčková. Zpracovávali životní příběh pana Pavla Töpfera. Přestože se v průběhu realizace potýkali s nemalými problémy, dotáhli svou práci do vítězného konce a umístili se na 1. místě. Celému týmu bych chtěla poděkovat za reprezentaci naší školy. 

Mgr. Lucie Tancibudková

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-2/praha-2-2021-2022/topfer-pavel/

Možnosti doučování pro děti cizinců

Možnosti doučování pro děti cizinců

PODĚKOVÁNÍ ŽÁKYNÍM 7.A

Ilustrační obrázekPřipojujeme se k poděkování žákyním 7. třídy, Hance a Nele. Připravily slavnostní pohádkové uvítání vystoupením na jednokolkách na akci Den pro ranou péči. Ten uspořádala nezisková organizace EDA, pomáhající rodinám dětí se zrakovými a kombinovanými vadami.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Dopis organizace EDA Reportáž o Dni rané péče v Česku

 

 

 

HLEDEJ NA ZSRESSL.CZ


JAK NÁS KONTAKTOVAT


ADRESA

Základní škola a Mateřská škola Praha 2 Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00

Zřizovatel: Městská část Praha 2

IČO: 60460318

TELEFON

kancelář: 234 129 113

družina: 234 129 131

sborovna: 224 912 830

jídelna:  224 915 557

EMAIL

kancelář zš: info@zsressl.cz 

ředitel zš: reditel@zsressl.cz

školní jidelna: jidelna@zsressl.cz

druzina: druzina@zsressl.cz

Více...

”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
Mapa stránek -  Prohlášení o přístupnosti -  Copyright © 2019 - All rights reserved
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko