šipka   Konzultační hodiny

  • Ve středu 1. 6. se konají konzultační hodiny. Pro 1. i 2. stupeň budou v době od 17.30 hod. do 19.30 hod.


šipka   Třídní schůzky

  • Třídní schůzka budoucí 1. třídy se bude konat 7. 6. 2016 v 17.00 hod. v jídelně školy.
  • Třídní schůzka budoucí přípravné třídy se bude konat 14. 6. 2016 v 17.30 hod. v přípravné třídě.

šipka   ÚSPĚCH BÝVALÉHO ŽÁKA

Náš bývalý žák Adam Pecháček, který od roku 2011 působil v Itálii, letos hraje ligu v polském Koszalinu. Patří mezi největší české talenty na podkošových pozicích. Přihlásil se do letošního draftu NBA. Tím prošli doposud pouze čtyři Češi – Zídek, Welsch, Veselý a Satoranský. Pokud si hráče kluby NBA nevyberou na draftu, mají další šanci později uspět v letní lize a získat smlouvu. O to by se v tomto roce rád pokusil jiný český pivot Ondřej Balvín, rovněž náš bývalý žák. Držíme oběma palce!

 


šipka   Projekt Karel IV

Děti z Mateřské školy Na Zbořenci a žáci ZŠ Resslova se společně zapojili do výtvarného projektu Karel IV. Jejich práci si můžete prohlédnout během dubna a května v 1. patře ÚMČ Prahy 2 na náměstí Míru 20.  


šipka   Gratulujeme

Hugovi Kleiblovi z 5. A ke 3. místu v obvodním kole Pythagoriády.


šipka   Nová telefonní čísla

V souvislosti se změnou telefonních čísel, která u nás právě probíhá, proběhne i aktualizace telefonních čísel na našich internetových stránkách.
Seznam aktuálních telefonních čísel.  


šipka    PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Od 1. 9. 2016 bude upraven ŠVP tak, že výuka angličtiny bude probíhat již od 1. třídy.


šipka   ZÁJEZDY A KURZY


INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

V úterý 22. 9. proběhl v naší škole program, který pro nás připravila městská policie. Tématem bylo fungování integrovaného záchranného systému. Na sedmi stanovištích se žáci postupně seznámili s výstrojí a výzbrojí policistů, v rámci zdravovědy si vyzkoušeli oživování a transport raněného, dozvěděli se, jak se zachovat v případě požáru a např. i to, jak zacházet - respektive nezacházet - se zábavní pyrotechnikou. Policisté žákům poskytli řadu cenných informací o chování v různých krizových situacích zábavnou formou, s řadou praktických ukázek. Za to všem, kteří se podíleli na přípravě projektu, patří náš dík. 

 


MŠ Na Zbořenci je nejlepší!

MŠ Na Zbořenci, která je součástí ZŠ a MŠ praha 2, Resslova, se umístila v hodnocení rodičů na serveru TOP ŠKOLKY na prvním místě mezi mateřskými školami Prahy 2 a na osmém místě všech MŠ v celé Praze. Jedná se web, jehož cílem je pomoci rodičům při výběru té nejlepší školky pro jejich dítě. Mateřské školy a jesličky hodnotí sami rodiče. Aktuálně server registruje téměř 5000 státních a více než 500 soukromých mateřských škol v ČR. Více informací naleznete přímo na serveru TOP ŠKOLKY. 


Nové podlahy

Sborovna, některé třídy i tělocvična mají po prázdninách nové podlahy. Děkujeme firmě pana Ročka - PODLAHY ROČEK - za rychle a především kvalitně odvedenou práci.

 


RODIČE VÍTÁNI

Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol s rodiči se vyplácí, a to oběma stranám. Naše škola proto vstoupila do programu rodiče vítáni. Základní princip je jednoduchý: dodržovat pravidla, která rodičům zpříjemní život, usnadní komunikaci a umožní více se podílet na školním životě.   


SCIO

Žáci naší školy každoročně absolvují SCIO testy, aby získali nezávislé hodnocení svých znalostí a porovnali je se žáky ostatních základních škol a víceletých gymnázií, za což jsme obdrželi od společnosti Scio zlatý certifikát.

   


 

  Akce

obr[20. 5. 2016] ŠvP
16. 5. vyrazilo 58 dětí se svými vyučujícími do hotelu Albert v Pasekách nad Jizerou. Přivítal nás poletující sníh, vítr a studené počasí. Přesto jsme mohli společně strávit týden plný her na čerstvém vzduchu...  

[20. 5. 2016] Sportovní soutěže
Dne 3. 5. proběhl tradiční fotbalový turnaj Mc´Donaldś Cup, ve kterém jsme měli zastoupení v kategorii 3.-4. tříd. Hrálo se v areálu Pražačka a umístili jsme se na 6.-8. místě... 

[3. 5. 2016]
CELOŠKOLNÍ PROJEKT

měly děti z pátých tříd premiéru svého dlouho připravovaného projektu „Naše cesta k samostatnosti“. V hodinách vlastivědy i doma s pomocí rodičů připravily pro žáky školy den plný informací i zábavy v podobě 8 stanovišť - Svět, Hudba, Literatura, Čeština...
  

[28. 4. 2016]
NÁVŠTĚVA TOVÁRNY RUPA

Na závěr projektu „Karlík a továrna na čokoládu“, který jsme plnili ve spolupráci s pobočkou knihovny v Dittrichově ulici, jsme se vydali do opravdové továrny...  

obr[20. 4. 2016] DEN ZEMĚ
Dne 20. 4. 2016 jsme se školní družinou navštívili akci "Den Země" v DDM Lublaňská. Děti na osmi stanovištích plnily  úkoly spojené s ekologickou výchovou...  

obr[13. 4. 2016]
JARNÍ SLAVNOSTI
Naši jarní akci ve školní družině navštívily dopoledne děti ze tří mateřských škol - Na Děkance, Na Zbořenci a MŠ Trojická. Na děti čekalo šest stanovišť s jarní tématikou...  

obr[15. 4. 2016]
1. TŘÍDA V KNIHOVNĚ

Dne 15. 4. jsme se poprvé setkali s paní spisovatelkou Klárou Smolíkovou. Nejenže si s námi hezky popovídala, ale ukázala nám také své knížky (a že jich je hodně). Navíc se těšíme, jak nás bude 16. června pasovat na Rytíře čtení v Emauzském klášteře. PaedDr. Y. Svobodová  

img [1. 4. 2016]
ANDERSENOVA NOC

V pátek 1. 4. 2016 se  „páťáci a sedmačky“ setkali ve škole, aby  se stali součástí evropské  akce na rozvoj čtenářství  dětí  „Noc s Andersenem“.
Večer jsme zahájili přivítáním hostů. Paní učitelka Eva Spáčilová pozvala na besedu hosty  - spisovatelku...  

obr[23. 3. 2016] SOUTĚŽ V AJ
Čtyři žákyně z 5. B se zúčastnily soutěže v anglickém jazyce, kterou pořádala ZŠ Bronzová v Praze 5. Během dopoledne vystřídaly podle barev svých týmů šest soutěžních aktivit na následujících stanovištích...  

[16. 3. 2016]
PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ

Školního kola se zúčastnilo 22 žáků  

[11. 3. 2016] JEDEN SVĚT
I v letošním školním roce jsme se zúčastnili mezinárodního filmového festivalu „Jeden svět“, který byl tentokrát zaměřen na hledání domova... 

obr[9. 3. 2016] BAREVNÝ DEN
Dne 9. 3. 2016 proběhla v naší školní družině akce „Barevný den“. Děti se zábavnou formou procvičily ve znalostech tříděného odpadu. Na pěti stanovištích plnily úkoly spojené s ekologickou výchovou. Chválím všechny za dobré znalosti i přípravnou třídu za pěkné chování. Dagmar Vávrová 

obr[26. 2. 2016]
PEČENÍ V PŘÍPRAVCE

26. 2. jsme se vypravili do školní kuchyňky, kde jsme se pustili do pečení housek. Ve čtvrtek jsme se naučili plést copánky z modelíny...  

OBR[24. 2. 2016] KARNEVAL
Ve středu 24. 2. 2016 jsme se školní družinou navštívili akci v DDM Slezská "Pohádkový karneval". Čekala na nás spousta úkolů ve dvou patrech budovy...  

Další akce

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113 telefon telefon družina: 234 129 131
sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz

Copyright © 2012 / admin

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz