This is an example of a HTML caption with a link.

   DRUŽINA

Provoz školní družiny je od 6.30 do 17.30 hod.
Od 4. 9. je zajištěn provoz ranní družiny. Příchod dětí je od 6.30 do 7.30 hod. hlavním vchodem ZŠ.
Ranní družina je v místnosti 120 a v této místnosti jsou také děti ze všech oddělení od 16.00 do 17.30 hod.

V 13.30 hod. odcházejí děti na vycházku (hřiště a zahrada MŠ na Žofíně, školní hřiště).
Návrat do školy je v 15.00 hod.

Doporučujeme převlečení, které si děti mohou nechávat ve svých třídách. Všechny věci musí mít děti podepsané.


šipka   Informace k zápisu dětí do ŠD pro školní rok 2018/2019

který probíhá ve dnech 4.–8. 6. 2018 

 


  Plánované akce družiny

DATUM AKCE
20. 9. 2017 Koloběžkiáda
4. 10. 2017 Pravěký den        
25. 10. 2017 Drakiáda               
8. 11. 2017 Strašidlácké běsnění + lampiónový průvod
22. 11. 2017 Pohádková cesta       
listopad 2017 Ferdova abeceda – jen pro MŠ
6. 12. 2017 Čertoviny
19. 12. 2017 Vánoční jarmark     
17. 1. 2018 Ledový den           
14. 2. 2018 Maškarní rej         
7. 3. 2018 Barevný den         
11. 4. 2018 Jarní slavnosti      
16. 5. 2018 Hry na detektivy
30. 5. 2018 Dětský den

Rozmístění oddělení v budově školy.
1. oddělení - místnost 111
2. oddělení - místnost 120
3. oddělení - místnost 110
4. oddělení - učebna 3. tř.
5. oddělení - učebna 4. A

Vychovatelky v jednotlivých odděleních:

1. oddělení – Jana Makajová - vedoucí vychovatelka ŠD
2. oddělení – Dagmar Vávrová
3. oddělení – Mgr. Alena Nekutová (zástup)
4. oddělení – Milena Jarchovská
5. oddělení – Bc. Eliška Poubová


Do ŠD se dítě přihlašuje prostřednictvím řádně vyplněné přihlášky. Pokud odchází jinak, než je uvedeno v přihlášce, je nutno o tom uvědomit vychovatelku a v omluvence uvést datum, přesnou hodinu odchodu dítěte a formulaci "po dobu nepřítomnosti dítěte ve ŠD za něj přebírám právní odpovědnost." Dítě není možné pustit ze ŠD na telefonickou žádost. V případě, že dítě nevyzvedává zákonný zástupce, vyžadujeme jeho písemný souhlas s odvodem dítěte jinou osobou. Máme právo na ověření totožnosti.


Poplatek za školní družinu činí 250 Kč měsíčně. Bude uhrazena ve dvou splátkách:
září – prosinec 1 000 Kč – uhradit do 15. 9. 2017
leden – červen 1 500 Kč – uhradit do 13. 1. 2018
Je možné platit v hotovosti v kanceláři školy nebo na účet školy: 512 53 39/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka, třídu a slovo družina.


Od 13.30 hod. je možno využít volání na mobilní telefon 603 346 402.


Do družiny se přihlašují děti od 0. do 3. třídy, výjimečně je možné přihlásit i dítě ze 4. a 5. třídy a to formou písemné žádosti. Odhlášení je možné pouze písemně.


Kroužky ŠD - sportovci - středa 13:30-15:00 hod. - tělocvična, hřiště; šikulky – čtvrtek 13:30- 15:00 hod. - oddělení ŠD - 111, kuchyňka. Kroužky jsou součástí ŠD a jsou zadarmo. Přihlášky do 18. 9. u p. vychovatelky D. Vávrové. Zahájení 18. 9. 2017.


Vycházky se uskuteční v případě příznivého počasí.
Dítě si můžete vyzvednout během vycházky - v tomto případě je nutné nahlásit odchod p. vychovatelce předem, protože si dítě vezme aktovku s sebou. Změna programu bude vyvěšena na dveřích společné družiny.
Vycházky školní družiny jsou denně od 13.30 do 15.00 hod.
V této době zajišťuje ŠD také odchod a příchod dětí na zájmové kroužky.   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 224 923 700
telefon mobilní:   739 320 776
telefon sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz