CO SE LETOS UDÁLO VE VÝUCE AJ

Obvodní kolo Olympiády AJ:
V 1. kategorii 8. a 9. tříd obsadili 8. místo Tomáš Urban (8. A) a František Vít (8. B).
Ve 2. kategorii 6. a 7. tříd obsadila Raluca Hirlea (7. tř.) krásné 3. místo a Ema Jarchovská (7. tř.) 5. místo. Všem zúčastněným gratulujeme. Konkurence byla opět velká jako každý rok.

Filmové vánoční představení:
V měsíci prosinci se „předvánočně ladíme“. Žáci shlédli v kině MAT dvě filmová představení v originále. 8. třídy „Vánoční koledu“ a 9. třída „Davida Copperfielda“. To už se na naší škole stalo tradicí.

Divadelní představení v Redutě:
V měsíci červnu jdeme opět do Reduty na divadelní představení v anglickém jazyce. 3. třídy uvidí „Jackie and Giant“ a 8. třídy „Murder in Wimbledon“. Jako vždy jsou představení interaktivní a žáci se mohou stát součástí představení – s herci (rodilými mluvčími) mluví anglicky. Bohužel je letos repertoár omezen a další 4 třídy se nemohou účastnit.

Zájezd do Yorku – Velká Británie:
A co závěrem? Na přelomu května a června se žáci 5. -9. tříd zúčastní poznávacího a výukového zájezdu ve Velké Británii – York 2019. Poznají malebné městečko a okolí (kultura, historie, památky, příroda, anglická škola, rodina) a poslední den a poslední den budeme v Londýně. Pro všechny to bude velká motivace pro výuku angličtiny a možnost dokázat si, že vše v cizojazyčném prostředí zvládli. Fotky samozřejmě zveřejníme na stránkách, ať vše můžete zpětně prožívat s námi.

Za výuku anglického jazyka
Mgr. L. Kundrová

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz