PODSKALSKÁ CELNICE


Ve čtvrtek 2. 5. a v pátek 3. 5. žáci 5. tříd opět vyrazili do knihovny v Dittrichově ulici. Naše další putování nás zavedlo na Výtoň do Podskalské celnice.
Zdejší expozice „Zaniklé Podskalí a život na Vltavě“ je rozdělena do čtyř částí. V úvodu jsme se seznámili s dějinami starého Podskalí a životem jeho obyvatel prostřednictvím historických fotografií a předmětů, dokládajících práci podskalských dřevařů, ledařů a pískařů. Původní podobu čtvrti jsme viděli i modelem.
Historii voroplavby na Vltavě až do jejího zániku v roce 1960 mapuje druhá část expozice. Třetí část je věnována nákladní lodní dopravě v minulosti, tzv. „šífařině“, a životu plavců na dřevěných nákladních člunech neboli šífech, které až do konce 40. let minulého století tahali koně proti proudu Vltavy nad Prahou.
Závěrečný oddíl dokumentuje úspěšná i nesnadná období osobní paroplavby v Praze – od jejího počátku v roce 1841, kdy parník Bohemia vyplul na cestu do Drážďan, přes založení Pražské společnosti pro paroplavbu na řece Vltavě v roce 1865 až po současnost pod vlajkou obnovené Pražské paroplavební společnosti.
Těšíme se na další výpravu s knihovnou a paní Šafářovou!!!

Ing. Bc. K. Martínek

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz